intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhận thức tôn giáo

Xem 1-20 trên 1408 kết quả Nhận thức tôn giáo
 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ thực trạng kiểm tra hoạt động dạy học và học trên lớp của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu nguyên nhân những tồn tại, để trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường trung học cơ sở.

  pdf168p bakerboys02 10-05-2022 2 1   Download

 • Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2020) đã bổ sung riêng một điều luật về các quyền và nghĩa vụ cho phạm nhân (Điều 27). Những quy định này phù hợp với các Công ước quốc tế, phù hợp với hiến pháp của Việt Nam năm 2013, bảo đảm đạt được mục đích của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội và đặc biệt là tôn trọng và bảo đảm các quyền của phạm nhân được thực hiện.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 8 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và trong thực tiễn quản lý hoạt động KTCM để đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý hoạt động KTCM, xác định những nguyên nhân gây ra thiếu sót, tồn tại. Từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động KTCM ở trường THCS, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản lý ở các trường THCS tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

  pdf127p bakerboys03 02-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết tập trung vào các vấn đề: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng môi trường giáo dục vì trường học hạnh phúc; xác định các tiêu chí cốt lõi của môi trường giáo dục vì trường học hạnh phúc gồm an toàn, bình đẳng, tôn trọng. Từ đó đưa ra các biện pháp cơ bản để xây dựng môi trường giáo dục vì trường học hạnh phúc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p atarumoroboshi 05-05-2022 22 2   Download

 • Cuốn sách gồm những câu hỏi và trả lời liên quan đến nhận thức về "đạo lạ", tà đạo; phân biệt "đạo lạ", tà đạo với tín ngưỡng, tôn giáo; những chủ trương, chính sách, pháp luật cần nắm vững và một số kinh nghiệm, giải pháp khi giải quyết vấn đề "đạo lạ", tà đạo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf70p bakerboys01 13-04-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người dân và các chức sách, tín đồ tôn giáo nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có kỹ năng trong ứng xử, giải quyết các vấn đề về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đồng bào có đạo, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf52p bakerboys01 13-04-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu sự truyền thừa, nội dung cơ bản và thực trạng của thiền phái Tào Động ở miền Bắc Việt Nam, luận án chỉ rõ đặc trưng, xu hướng vận động của thiền phái Tào Động ở miền Bắc Việt Nam và đưa ra nhận định của tác giả về xu hướng vận động chính. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm phát huy giá trị của thiền phái Tào Động ở miền Bắc Việt Nam.

  pdf27p caphesuadathemchanh 29-03-2022 7 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng học tập, khả năng vận dụng kiến thức xử lí thông tin của học sinh, nhằm nắm được mặt mạnh, tồn tại của học sinh từ đó giúp giáo viên tìm ra nguyên nhân để học sinh hoàn thành tốt và nâng cao khả năng tư duy, tích cực trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh.

  doc23p hophuongcmg 23-03-2022 140 7   Download

 • Thông qua công tác kiểm sát của ngành kiểm sát nhân dân đã phát hiện một số tồn tại, vi phạm trong việc lập hồ sơ đề nghị, xem xét, quyết định tha tù trước thời han có điều kiện; trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã và công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã của Công an xã. Bài viết trình bày một số vấn đề chung về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Thực tiễn công tác kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 5 0   Download

 • Giáo dục quốc phòng - an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác quốc phòng của Đảng, qua đó nhằm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cần thiết, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn của dân tộc cho học sinh đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  pdf5p vilouispasteur 11-03-2022 10 0   Download

 • Luận văn có mục đích làm sáng tỏ về phương diện lý luận các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam và việc áp dụng vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân cơ bản, từ đó đề xuất hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự, cũng như những kiến nghị khác nâng cao hiệu quả áp dụng, qua đó góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục, cải tạo người phạm tội.

  pdf109p badbuddy06 04-03-2022 3 0   Download

 • Đạo Mẫu là tôn giáo tín ngưỡng bản địa của Việt Nam thờ các Nữ thần, Mẫu thần, qua đó thể hiện niềm tin, ước vọng của con người về sự sinh sôi nảy nở. Trong thực tiễn cuộc sống người ta thấy, dường như yếu tố "cái", yếu tố "nữ" có ý nghĩa quyết định trong sự sinh sản, do đó sức mạnh phồn thực được quy định về "nguyên lý Mẹ" và đã hình thành nên tín ngưỡng thờ Nữ thần, Mẫu thần, mà đỉnh cao là tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ và được gọi với tên gọi chung là Đạo Mẫu. Tín ngưỡng thờ Nữ thần, Mẫu thần có mặt ở khắp các vùng miền và ở nhiều dân tộc thiểu số trong cả nước.

  pdf11p vilouispasteur 03-03-2022 17 2   Download

 • Với mong muốn góp phần vào nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như là hình thành nhân cách, rèn ý thức tôn trọng pháp luật, hình thành tri thức pháp luật, tình cảm pháp luật và hành vi xử sự phù hợp cho sinh viên, bài viết xin đề cập đến vấn đề: “Vận dụng phương pháp dạy học tình huống vào giáo dục pháp luật cho sinh viên trường CĐSP Hòa Bình thông qua môn học Pháp luật đại cương”.

  pdf10p vilouispasteur 03-03-2022 17 1   Download

 • Sự bền vững, ổn định về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là điều kiện, tiền đề đảm bảo cho sự ổn định về chính trị, quốc phòng và an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống xã hội.

  pdf8p vilouispasteur 03-03-2022 17 0   Download

 • Luận văn phân tích, đánh giá đúng thực trạng giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất được phương hướng, giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động.

  pdf112p badbuddy03 22-02-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là giúp các em biết tự tôn trọng bản thân mình và xác định được việc học sẽ phục vụ chính bản thân các em và tạo điều kiện để giúp đỡ gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Giúp các em thấy được công lao to lớn của các bậc làm cha, làm mẹ nuôi con ăn học; sự vất vả của các thầy cô trong việc truyền đạt tri thức và giáo dục nhân cách, kỹ năng sống cho các em. Từ đó các em biết mình sẽ làm gì để thay những lời tri ân đầy ý nghĩa.

  pdf32p caphesuadathemhanh 22-02-2022 6 1   Download

 • Quyết định số 341/2021/QĐ-BTP ban hành về việc phê duyệt đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật. Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tạo ra trong quá trình lao động, sản xuất, trong sinh hoạt đời sống thường ngày và trong lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo... Người ta thường gọi dân ca dùng để ru trẻ ngủ là thể loại hát ru, dân ca hát đối đáp nam nữ trong ngày hội làng là thể loại hát giao duyên... Dân ca hình thành trong nghi thức cầu cúng, tế lễ các vị thần được gọi là dân ca nghi lễ phong tục hay dân ca nghi lễ hát thờ, dân ca nghi lễ thờ thần.

  pdf5p vigandhi 23-02-2022 34 0   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập tới hoạt động biên soạn, sử dụng tài liệu tự học dành cho sinh viên, đề cao khả năng tự học tập, tự nghiên cứu của mỗi người. Môn Pháp luật đại cương được vào chương trình đào tạo đã chứng minh tính cần thiết của giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên – chủ nhân tương lai của đất nước; Góp phần vào việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục đại học, hình thành những thế hệ công dân có hiểu biết về pháp luật và có ý thức thượng tôn pháp luật, khuyến khích khả năng tự học tập, tự nghiên cứu của mỗi người.

  pdf4p vigandhi 23-02-2022 8 0   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: Phân tích, đánh giá pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với các doanh nghiệp, đồng thời nhận diện những tồn tại, bất cập của pháp luật về vấn đề này trên cơ sở đánh giá thực trạng thi hành. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với các doanh nghiệp.

  pdf104p badbuddy05 16-02-2022 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Nhận thức tôn giáo
p_strCode=nhanthuctongiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2