intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhận thức tôn giáo

Xem 1-20 trên 1257 kết quả Nhận thức tôn giáo
 • Từ nhiều ngàn năm qua, tín ngưỡng, tôn giáo luôn luôn ngự trị chi phối đời sống con người, xã hội, quốc gia, thế giới, cho dù bây giờ con người đã tiến bộ văn minh nhiều, khoa học kỹ thuật đã tiến triển rất cao nhưng ảnh hưởng, tác động của tín ngưỡng, tôn giáo vẫn không hề giảm sút, thực tế nhân loại đang phải ngày đêm đương đầu với xung đột tín ngưỡng, tôn giáo, những nguy cơ xung đột nghiêm trọng và không lường. Trên thực tế, ngay cả những cá nhân, gia đình, xã hội, quốc...

  pdf3p bibocumi11 25-10-2012 118 22   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nhận thức về tôn giáo và chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p dellvietnam 24-08-2012 505 186   Download

 • Bài viết phân tích các đổi mới mang tính bước ngoặt trong nhận thức của Công đồng Vatican II theo hai chiều kích. Chiều kích thứ nhất là những đổi mới trong nhận thức về chính bản thân Giáo hội Công giáo. Nội dung này được phân tích trên các khía cạnh chính như phụng vụ và tổ chức giáo hội. Thứ hai là những đổi mới trong nhận thức về mối quan hệ giữa Giáo hội với thế giới bên ngoài, cụ thể là mối quan hệ với các tôn giáo khác và thế giới hiện đại.

  pdf23p nguathienthan6 02-07-2020 72 0   Download

 • Hiện nay, trên tinh thần đổi mới nhận thức về tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta đã nhận định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về đạo đức, văn hoá. Vấn đề đạo đức tôn giáo đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Các giáo lý tôn giáo đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền đạo đức mới và nhân cách con người Việt Nam hiện nay. Giá trị lớn...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 281 100   Download

 • Bài viết Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam trình bày: Một số vấn đề chung về tôn giáo, tín ngưỡng, các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống, các tôn giáo đã được nhà nước công nhận, ảnh hưởng tôn giáo, tính ngưỡng cùng một số xu hướng biến đổi của tôn giáo, tín ngưỡng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p baoyencute 17-04-2018 95 11   Download

 • Bài viết đề cập đến những quan điểm, những cuộc tranh luận về khái niệm ma thuật như một phần của nhân học tôn giáo và mối quan hệ giữa ma thuật, tôn giáo và khoa học; phân tích một số quan điểm tiêu biểu trong nghiên cứu ma thuật từ góc độ nhân học hơn một thế kỷ qua; nhấn mạnh những vấn đề xã hội, tinh thần mà ma thuật đóng góp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p bautroibinhyen16 10-02-2017 87 7   Download

 • Bài viết trình bày lịch sử hình thành khái niệm không gian công (public sphere), một khái niệm quan trọng của khoa học xã hội Phương Tây, đặc biệt của nhà triết học và xã hội học người Đức Jürgen Habermas, để phân tích sự biến đổi vai trò tôn giáo trong những thập niên gần đây, nhất là hiện thực tôn giáo trong không gian công ở Pháp và Mỹ, từ đó đưa ra một số nhận xét cũng như viễn tượng lý thuyết xuất phát từ khái niệm không gian công.

  pdf19p bautroibinhyen16 10-02-2017 34 3   Download

 • Việc dự đoán về xu hướng biến động của tôn giáo có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là tôn giáo thế giới vẫn đang vận động không ngừng, đa sắc màu với những tốc độ phát triển khác nhau ở những khu vực khác nhau. Trong thế kỷ XXI, các tôn giáo lớn trên thế giới như Ki-tô giáo, Hồi giáo, Phật giáo,… đang có xu hướng thay đổi đáng kể về quy mô và khu vực ảnh hưởng.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 23 3   Download

 • Bài viết tìm hiểu người Chăm dưới góc độ dân tộc và văn hóa dân gian để hiểu hơn Bàlamôn giáo của người Chăm củng như quá trình tiếp nhận các tôn giáo trong lịch sử dân tộc Chăm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf4p kinhdovanhoa 12-09-2019 32 2   Download

 • Bài viết "Giáo hội phật giáo Việt Nam trong cuộc đấu tranh với những luận điệu sai trái về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam" có nội dung là các thế lực thù địch với vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam và giáo hội Phật giáo Việt Nam với cuộc đấu tranh phản bác các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 27 1   Download

 • Bài viết này là kết quả khảo sát sự hỗn dung giữa thực hành Phật giáo Mật tông với tôn giáo bản địa (thờ thần cây) liên quan đến hiện tượng gọi hồn, áp vong, bắt ma, tại một ngôi chùa ở Hà Nội từ tiếp cận Nhân học tôn giáo. Khảo sát này nhằm chỉ ra mối quan hệ giữa tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p hokhaikyky 17-04-2018 37 0   Download

 • Duy trì cách phân biệt mang tính phân tích này sẽ cho phép xem xét giá trị của ba mệnh đề trên một cách độc lập và nhờ đó tái định vị thảo luận về thế tục hóa vốn thường không có kết quả vào cách phân tích lịch sử so sánh để có thể cắt nghĩa cho những mô hình thế tục hóa khác nhau theo cả ba nghĩa của thuật ngữ này qua các xã hội và các nền văn minh. Bài viết tiến hành phân tích nhận thức lại thế tục hóa thông qua so sánh trên phương diện toàn cầu.

  pdf22p nguathienthan6 02-07-2020 62 0   Download

 • Tôn giáo là một thực thể xã hội xuất hiện sớm trong lịch sử loài người, có nguồn gốc hình thành, phát triển và ảnh hưởng đến đời sống chính trị, văn hoá, xã hội khác nhau trong mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Tự do tôn giáo là một trong những quyền tự nhiên của con người và phải được pháp luật bảo vệ, đồng thời đó cũng là một mặt của giá trị dân chủ trên thế giới hiện nay. Tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của nhân dân, nhưng tôn...

  pdf21p vascaravietnam 21-08-2012 1954 351   Download

 • Tôn giáo là một phạm trù thuộc thượng tầng kiến trúc. Tôn giáo ra đời và tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tôn giáo không chỉ thuần túy giải thích sự hình thành, phát triển của tự nhiên và xã hội; không chỉ hướng con người đến những giá trị của đời sống tinh thần và phương thức để thực hiện những ước muốn hạnh phúc của con người. Xã hội càng phát triển, tri thức khoa học mở ra cho nhân loại khả năng nối dài các giác quan để nhận...

  pdf17p dellvietnam 24-08-2012 908 200   Download

 • Trên cơ sở trình bày một cách khái lược những đặc điểm cơ bản của tôn giáo ở Việt Nam, tác giả đã phân tích sự nhận thức của Đảng ta về vấn đề tôn giáo trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, tác giả cũng rút ra những nội dung chủ yếu trong hệ thống chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam và những kết quả đạt được trên lĩnh vực này trong thời gian vừa qua. Cùng với vấn đề dân tộc, tôn giáo cũng là lĩnh vực rất phức tạp, nhạy cảm trong bối cảnh...

  pdf11p bengoan369 09-12-2011 517 179   Download

 • Thuyết hoài nghi và thuyết bất khả tri: hoài nghi hoặc phủ nhận khả năng nhận thức đúng đắn của con người về thế giới. Chủ nghĩa duy tâm khách quan: thừa nhận nhận thức là quá trình biện chứng nhưng đó là quá trình “ tự nhận thức” của “ý niệm tuyệt đối”. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan: không thừa nhận sự vật tồn tại khách quan, ngoài cảm giác của con người. Nhận thức là quá trình tự sản sinh ra tri thức bởi chủ thể....

  doc4p taonemay108 11-12-2010 494 122   Download

 • Công tác vận động quần chúng nói chung, công tác vận động tín đồ các tôn giáo nói riêng là công tác thường xuyên và tưởng chừng như quá quen thuộc trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trước kia cũng như trong sự nghiệp cách mạng XHCN hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thế nhưng khi Đảng ta thực hiện bước chuyển đổi cách mạng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và từng bước đưa nước ta bước vào quỹ đạo của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất...

  pdf84p vascaravietnam 15-08-2012 209 57   Download

 • Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, ở nước ta đã có gần 1/3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Trong tình hình đó, Đảng và Nhà nước xác định phải tăng cường công tác tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng...

  pdf93p dellvietnam 23-08-2012 191 53   Download

 • Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội. Nó ra đời cách đây hàng ngàn năm, cùng với sự ra đời và phát triển của xã hội loài người. Từ lâu, tôn giáo đã trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân ở hầu hết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung đó. Từrất sớm, một số tôn giáo ngoại sinh du nhập vào nước ta như: Phật Giáo, Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin...

  pdf95p vascaravietnam 16-08-2012 152 49   Download

 • Câu 2 "Phân tích tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam. Liên hệ việc thực hiện chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay. Từ đó rút ra nhận xét gì trong quá trình thực hiện công tác vận động quần chúng hiện nay" giới thiệu đến các bạn tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc5p kidrubi 05-01-2016 225 45   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhận thức tôn giáo
p_strCode=nhanthuctongiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2