intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập môn ngoại ngữ

Xem 1-20 trên 56 kết quả Nhập môn ngoại ngữ
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhập môn Kiến trúc máy tính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quá trình vào/ra và các thiết bị ngoại vi; Thực hiện lệnh máy bên trong bộ xử lí, cấp vi chương trình; Cấp máy quy ước của máy tính; Cấp máy hệ điều hành; Cấp hợp ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf217p viastonmartin 08-09-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhập môn Máy tính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mức máy thông thường; Mức máy hệ điều hành; Giới thiệu mức ngôn ngữ Assembly; Các thiết bị ngoại vi; Máy vi tính IBM PC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf137p viastonmartin 08-09-2022 3 2   Download

 • Giáo dục luôn là vấn đề được để ý bậc nhất ở các quốc gia. Một nền giáo dục tốt là phải bắt kịp với khuynh hướng thời đại, phải biết hòa nhập với thế giới. Vì vậy những người đang làm trong ngành giáo dục không những phải giỏi chuyên môn mà phải có một chút ít vốn từ vựng tiếng Anh nhất định. Ebook Từ ngữ Anh-Việt - Giáo dục học ngôn ngữ và ngoại ngữ tiếng Anh: Phần 2 sẽ liệt kê và sắp xếp nhiều từ ngữ, thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến ngành giáo dục để các bạn có thể thuận tiện tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.

  pdf170p cucngoainhan7 21-03-2022 22 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là việc dạy và học ngoại ngữ là đọc hiểu để phục vụ nghiên cứu văn học, khoa học kỹ thuật. Ngày nay nhằm phục vụ chính sách mở cửa, đổi mới, hoà nhập với khu vực và thế giới, mục tiêu của việc dạy học ngoại ngữ là giao tiếp. Để học sinh giao tiếp tốt, giáo viên phải thay đổi cách dạy theo phương pháp giao tiếp bằng ngôn ngữ (nghe- nói).

  doc15p tomjerry002 25-10-2021 22 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là đổi mới toàn dạy và học ngoại ngữ trong các trường của Việt Nam với mục đích "đến năm 2020, đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử 2 dụng độc lập, tự tin giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa, biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người. Như vậy, việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường THCS rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc hoàn thành mục tiêu đề án.

  pdf30p chubongungoc 23-09-2021 84 2   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình khoa học dữ liệu: Bài 6 Ngôn ngữ lập trình python (5) cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ; Làm việc với tập tin; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p conbongungoc09 05-08-2021 8 2   Download

 • Chương trình giáo dục đại học ngành Ngoại thương trang bị người học những kiến thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào thế giới kinh doanh hiện đại. Cử nhân chuyên ngành Ngoại thương tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên có khả năng kinh doanh trong môi trường quốc tế và chuyên sâu trong vực kinh doanh ngoại thương; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

  pdf8p lovebychance01 25-04-2021 36 0   Download

 • "Đề cương chi tiết học phần Nhập môn quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh" cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được.

  doc4p hoangcanhminh_111191 29-12-2020 112 2   Download

 • Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh" giúp học sinh có một công cụ giao tiếp mới, hình thành và phát triển cho học sinh năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các hình thức nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, học sinh có khả năng giao tiếp đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam tạo nền tảng cho học sinh có thể sử dụng tiếng Anh trong học tập, hình thành thói quen học tập suốt đời để trở thành những công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập.

  pdf54p kequaidan4 04-05-2020 61 1   Download

 • Ngoại ngữ là môn học rất quan trọng trong khung chương trình đào tạo đại học ở Việt Nam. Trình độ ngoại ngữ tốt là yếu tố quan trọng góp phần thành công trong phát triển và hội nhập. Mục tiêu của bài viết nhằm trình bày một số quan điểm và giải pháp thực hiện để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên ở trường đại học. Đồng thời cũng đề xuất một số biện pháp dạy tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội về trình độ tiếng Anh, giúp tăng cơ hội du học của sinh viên Việt Nam, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf7p 035522894 17-04-2020 61 3   Download

 • Sáng kiến với mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân ...

  doc27p kimloi0880 30-10-2019 86 7   Download

 • Bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, sự phát triển của Internet, đặc biệt trong khoảng hai mươi năm trở lại đây đã làm gia tăng nhu cầu phát triển năng lực đa ngữ, đào tạo các cá nhân đa ngữ, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục song ngữ trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích khái niệm, phân loại và tổng hợp một số mô hình giáo dục song ngữ trên thế giới.

  pdf5p vinasa2711 06-09-2019 39 1   Download

 • Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn: những diễn biến trái chiều trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước; sự giảm thời lượng học tập các môn lý luận chính trị; năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin của đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị chưa cao;... Bài viết phân tích những khó khăn và đưa ra một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay.

  pdf8p thiendiadaodien_3 27-12-2018 54 1   Download

 • Hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam đã được coi là giải pháp quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu bức xúc về việc làm trước mắt cho một bộ phận nguồn nhân lực trong nước, vì mục tiêu xã hội: Xoá đói, giảm nghèo, giảm thiểu thất nghiệp.

  pdf5p blackwidow123 15-06-2018 83 6   Download

 • Bài viết khuyến nghị nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở trường phổ thông và để giáo dục ngoại ngữ ở trường phổ thông đáp ứng được những đòi hỏi của thời kì hội nhập và toàn cầu hóa, cần phải có một sự đổi mới triệt để cả về định dạng của bài thi và hình thức tổ chức thi.

  pdf20p truongtien_08 06-04-2018 47 0   Download

 • Bài giảng Object-Oriented programming (Lập trình hướng đối tượng) gồm có 7 chương vơi những nội dung chính sau: Làm quen với ngôn ngữ Java, nhập môn OOP, lớp và đối tượng, tính kế thừa và tính đa hình, lớp trừu tượng, gói và giao diện, xử lý ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p nhanmotchut_4 01-11-2016 63 1   Download

 • Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức về xử lý ngoại lệ (Exception) trong java. Nội dung chính trong chương này gồm có: Xử lý lỗi và ngoại lệ, khối try/catch/finally, các lớp ngoại lệ, xây dựng lớp ngoại lệ, lan truyền ngoại lệ, tung lại ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt35p whocare_b 05-09-2016 47 1   Download

 • Nội dung trình bày của bài thảo luận gồm có: 3 mẫu hợp đồng thương mại quốc tế (Hợp đồng xuất nhập khẩu) song ngữ Anh – Việt của Việt Nam với các đối tác nước ngoài; nội dung, ưu điểm, nhược điểm của các phương thức thanh toán quốc tế trong ngoại thương, các trường hợp rủi ro có thể xảy ra với người bán và người mua trong từng phương thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc58p laliduf_phieulang 21-04-2016 74 12   Download

 • Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn: những diễn biến trái chiều trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước; sự giảm thời lượng học tập các môn lý luận chính trị; năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin của đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị chưa cao;... Bài viết phân tích những khó khăn và đưa ra một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 128 11   Download

 • Nối tiếp phần 1 của Tài liệu Phong thủy học, phần 2 của Tài liệu trình bày các nội dung: Vật dựng trừ giải hung thần và cách sử dụng, các phương pháp cải tạo phong thủy, quy hoạch kiến trúc và phong thủy trong và ngoài thành phố, những thuật ngữ thường gặp trong phong thủy học, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf251p tsmttc_002 03-06-2015 209 108   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhập môn ngoại ngữ
p_strCode=nhapmonngoaingu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2