intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học

Chia sẻ: Phan Thị Kim Loi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
59
lượt xem
7
download

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến với mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học

Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Nội dung Trang<br /> I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH TÁC GIẢ 2<br /> II.TÊN SÁNG KIẾN 2<br /> III. LĨNH VỰC 2<br /> VI.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA SÁNG KIẾN 2<br />                1. Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến 3<br />                2.  Sự cần thiết phải dụng sáng kiến 5<br />                3. Nội dung của sáng kiến 6<br />                   a. Tiến trình thực hiện 6<br />                   b. Thời gian thực hiện 7<br />                   c.Các biện pháp tổ chức 7<br /> <br />                Biện pháp 1: Soạn các hoạt động trò chơi phù hợp <br /> và đa dạng  7<br /> <br />                 Biện pháp 2: Nâng cao hiệu quả dạy các kĩ năng <br /> 9<br /> trong môn học và đảm bảo thời gian cho từng tiết học<br /> V. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 18<br />            1. Đối với giáo viên và học sinh 18<br /> <br /> 2. Đối với tổ chuyên môn 21<br /> <br /> VI. MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG 22<br /> VII. KẾT LUẬN 22<br /> PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  24<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BÁO CÁO SÁNG KIẾN<br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang 1<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> SỬ DỤNG PHẦN MỀM MIMIO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY <br /> HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TIỂU HỌC<br /> <br /> I. Sơ lược lý lịch tác giả:<br /> <br /> ­ Họ và tên: Phan Thị Kim Lợi. Nam, nữ: nữ<br /> <br /> ­ Ngày tháng năm sinh: 27/08/1980<br /> <br /> ­ Nơi thường trú: Ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, An Giang.<br /> <br /> ­ Đơn vị công tác: Trường tiểu học A Phú Vĩnh.<br /> <br /> ­ Chức vụ hiện nay: giáo viên dạy chuyên Tiếng Anh.<br /> <br /> ­ Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Anh Văn.<br /> <br /> ­ Lĩnh vực công tác: dạy Tiếng Anh khối 3.<br /> <br /> II. Tên sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu  quả <br /> dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học.<br /> III. Lĩnh vực: chuyên môn<br /> IV. Mục đích yêu cầu của sáng kiến<br /> <br /> Nền kinh tế  đang phát triển, nhu cầu về  nguồn nhân lực cũng tăng lên để <br /> đáp ứng xu thế  hội nhập với kinh tế thế giới. Hiện nay Bộ Giáo Dục và Đào Tạo <br /> đã có kế  hoạch là đào tạo học sinh Việt Nam đạt được trình độ  Tiếng Anh theo  <br /> khung chuẩn của Châu Âu (theo quyết định số 1400/ QĐ­TTg của thủ tướng chính  <br /> phủ về việc phê duyệt đề án “dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc <br /> dân giai đoạn 2008­ 2020”). Mục tiêu chung của đề  án này là: “ Đổi mới toàn diện  <br /> việc dạy và học ngoại ngữ  trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương  <br /> trình dạy và học ngoại ngữ  mới  ở  các cấp học, trình độ  đào tạo, nhằm đến năm  <br /> 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của  <br /> nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh  <br /> niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ  <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang 2<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> sử  dụng độc lập, tự  tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội  <br /> nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân  <br /> Việt Nam, phục vụ  sự  nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.”.  Theo <br /> quyết định này sau khi học hết tiểu học học sinh phải đạt được trình độ  A1 của  <br /> khung chuẩn Châu Âu.<br /> <br /> Làm sao để học sinh tiểu học có thể đạt được trình độ A1?<br /> <br /> Với câu hỏi trên, những giáo viên dạy Tiếng Anh  ở tiểu học và bản thân tôi <br /> cũng trăn trở  và suy nghĩ làm thế nào để  giúp các em nắm được kiến thức cơ  bản  <br /> ngay từ đầu, làm sao giúp các em học tốt để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tếng  <br /> Anh. Muốn học sinh tiểu học học tốt môn Tiếng Anh thì mỗi người giáo viên cần <br /> phải đổi mới phương pháp dạy học theo xu hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát  <br /> huy tính năng động và sáng tạo của học sinh. Từ  những lí do trên, với mong muốn <br /> góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh  ở  trường tiểu học, tôi chọn <br /> đề tài: “Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh  <br /> ở tiểu học” làm đề tài nghiên cứu của mình.  <br /> <br /> 1. Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến:<br /> <br /> Sau nhiều năm đứng trên bục giảng, với cách dạy truyền thống là sử  dụng <br /> tranh ảnh, poster tự tạo để phục vụ cho tiết dạy tôi nhận thấy:<br /> <br /> ­ Giáo viên mất quá nhiều thời gian chuẩn bị trước tiết dạy và sau tiết dạy <br /> cũng mất thêm thời gian soạn lại tranh ảnh để dạy các lớp tiếp theo.<br /> <br /> ­ Việc scan tranh và làm poster cũng tốn nhiều tiền bạc. Do sách giáo khoa  <br /> Tiếng Anh ở tiểu học thường không có bộ tranh cho giáo viên giảng dạy.<br /> <br /> ­ Dùng tranh và poster làm cho tiết dạy mất nhiều thời gian chết do giáo viên <br /> phải làm thêm công đoạn đính, gỡ tranh hoặc poster.<br /> <br /> ­ Với cách dạy truyền thống, giáo viên thiết kế  các trò  chơi như: Lucky  <br /> number, Beanbag circle, Big wheel, Big dice, Bingo, Slap the board, Brainstorming <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang 3<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> …. theo các tranh ảnh đã học trong sách giáo khoa nên ít phong phú. Bởi ngoài tranh <br /> ảnh theo sách giáo khoa, nếu giáo viên scan thêm những tranh khác tốn thêm nhiều  <br /> tiền.<br /> <br /> ­ Một bài thi đủ bốn kĩ năng thì phần nghe đã chiếm 5/10 điểm (theo chương  <br /> trình sách giáo khoa 4 tiết/ tuần của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo), nhưng học sinh  ở <br /> những vùng quê như học sinh của trường tiểu học A Phú Vĩnh luôn cảm thấy ngán <br /> ngại khi học nghe, do các em ít được tiếp xúc với cách phát âm của người bản xứ <br /> nên rất khó khi nghe và cảm thấy mệt mỏi khi học tiết này. Bên cạnh đó, học sinh  <br /> được học nhiều dạng bài nghe như: nghe đánh dấu tích, nghe và đánh số, nghe điền <br /> từ  …. Với nhiều dạng bài như  vậy dễ  làm cho học sinh lẫn lộn – nhất là đối với  <br /> học sinh chưa hoàn thành. Theo cách dạy thủ công, việc cho học sinh nghe lại cũng <br /> gặp nhiều khó khăn do việc dừng, trả lại từng đoạn trên đĩa CD, băng cassette, hoặc <br /> loa tăng âm khó thực hiện  đúng chỗ  mà giáo viên mong muốn, nên việc này cũng  <br /> làm mất nhiều thời gian.<br /> <br /> ­ Kĩ năng nói cũng gây nhiều khó khăn cho học sinh, đặc biệt là học sinh  <br /> chưa hoàn thành, do các em không nhớ được những từ mới nên khó thực hành được <br /> các cấu trúc mới của tiết thực hành.<br /> <br /> ­ Với học sinh tiểu học thì kĩ năng đọc hiểu các em cũng gặp nhiều khó khăn  <br /> đặc biệt là học sinh lớp 3 do các em mới bắt đầu học Tiếng Anh, các em mới học <br /> được những từ vựng và mẫu câu đơn giản và các bài đọc hiểu thường có nhiều câu <br /> trong một bài, các em khó kết chuỗi các nội dung đã học lại. Với cách dạy cũ, giáo  <br /> viên phải chuẩn bị poster cho bài dạy này, nhưng khó cho giáo viên khi hướng dẫn <br /> những câu khó vì giáo viên không thể viết trực tiếp lên poster (những poster này còn <br /> sử dụng lại để dạy cho những lớp khác). Do phần này giáo viên thường mất nhiều  <br /> thời gian hướng dẫn nên thường bị “cháy giáo án”.<br /> <br /> ­ Trong các kĩ năng giảng dạy học sinh gặp khó nhất là kĩ năng viết. Học <br /> sinh có thể nghe, nói tốt nhưng các em khó có thể viết được, bởi các em không nhớ <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang 4<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> được cách viết từ  mới. Gợi ý lại từ  cũ, hướng dẫn và làm mẫu cho học sinh hiểu  <br /> với cách dạy thủ  công làm mất nhiều thời gian dẫn đến học sinh thực hành hoạt <br /> động viết chưa chuyên sâu. <br /> <br /> * Những hình ảnh về tranh, poster tự làm (tốn rất nhiều thời gian).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ­ Nội dung trong một tiết học quá nhiều, giáo viên khó có thể truyền tải hết  <br /> đúng thời gian quy định và ít có điều kiện dạy phân hóa đối tượng học sinh.<br /> <br /> ­ Việc hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra, bài thi cũng gặp nhiều khó khăn <br /> do bài tập Tiếng Anh luôn có nhiều tranh ảnh, mà giáo viên chỉ hướng dẫn suông thì <br /> học sinh khó tiếp thu.<br /> <br /> 2. Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến:<br /> <br /> Để rút bớt thời gian và công sức chuẩn bị cho từng tiết học, cũng như giảm  <br /> bớt thời gian chết khi giáo viên dán tranh ảnh, poster, dành nhiều thời gian cho học  <br /> sinh thực hành  ở các kĩ năng đạt hiệu quả  hơn và do điều kiện trường tiểu học A  <br /> Phú Vĩnh chưa có phòng bộ  môn, nên bản thân tôi đã tận dụng màn hình tivi LCD  <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang 5<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> kết hợp với phần mềm Mimio vào việc dạy Tiếng Anh. Tôi đã  ứng dụng   mềm  <br /> Mimio vào bài dạy của mình trong ba năm học qua, với việc dạy trên Mimio tôi có  <br /> thể hướng dẫn học sinh các bài thực hành kĩ năng nhanh hơn. Từ Mimio tôi có thể <br /> soạn các dạng bài tập phù hợp với các đối tượng học sinh nhằm phát huy được <br /> năng lực học tập của các em.<br /> <br /> 3. Nội dung sáng kiến:<br /> <br /> a. Tiến trình thực hiện:<br /> <br /> Bước 1: Tác động đến học sinh <br /> <br /> Hướng dẫn học sinh chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập khi đến lớp  <br /> để các em có thể thực hiện đầy đủ các tiến trình của mỗi đơn vị bài học. <br /> <br /> Nhắc nhở học sinh đi học đều để quá trình tiếp thu bài không bị gián đoạn.<br /> <br /> Trò chuyện để học sinh hiểu tầm quan trọng của Tiếng Anh trong cuộc sống  <br /> ngày nay, hiểu được lợi ích của việc học Tiếng Anh đối với nghề nghiệp tương lai.<br /> <br /> Bước 2: Khảo sát đối tượng  học sinh :<br /> <br /> Tôi lấy đối tượng là học sinh lớp 3 do tôi trực tiếp giảng dạy để nghiên cứu  <br /> và làm chứng minh. Ban đầu theo dõi tình hình học tập của lớp tôi thấy phần lớn <br /> các em rất e ngại trong các tiết học nói, chưa biết thực hiện kĩ năng nghe, khó thực <br /> hiện được các bài viết trong sách giáo khoa, nhiều học sinh còn chưa biết cách đọc <br /> và ghép các câu, đọc và điền từ, đọc và khoanh tròn đáp án đúng …..<br /> <br /> Sau khi thực dạy khoảng một tháng, bản thân tôi nhận thấy tình hình học <br /> sinh ở khối lớp 3 do mình phụ trách như sau:<br /> <br /> Lớp Số  Đọc  Đọc  Vận  Chưa  Thực  Chưa  Thực  Chưa <br /> lượn được  chậm dụng  vận  hiện  thực  hiện  thực <br /> g học  từ  từ  được  dụng  các  hiện  các  hiện <br /> sinh mới mới mẫu  được  dạng  các  dạng  các <br /> câu  mẫu  bài  dạng  bài  dạng <br /> (nói) câu  viết bài  nghe bài <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang 6<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> (nói) viết nghe<br /> 3A 36 30 6 26 10 24 12 27 9<br /> 3B 37 29 8 25 12 24 13 27 10<br /> 3C 35 30 5 27 8 25 10 28 7<br /> 3D 36 27 9 25 11 23 13 25 11<br /> Tổn<br /> 144 116 28 103 41 96 48 107 37<br /> g số<br /> <br /> <br /> Bước 3: Tìm hiểu, nghiên cứu từng biện pháp, phương pháp và xây dựng  <br /> bài học cho phù hợp với trình độ của từng lớp.<br /> <br /> b. Thời gian thực hiện:<br /> <br />  Trong ba năm học qua tôi đã bắt đầu sử dụng phần mềm Mimio vào bài dạy  <br /> của mình  ở  tại trường tiểu học A Phú Vĩnh, sau khi sử  dụng được một học kì tôi <br /> nhận thấy chất lượng dạy và học được nâng lên và các năm học sau chất lượng có <br /> tăng lên và năm học này (2015 – 2016) tôi vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả  phần  <br /> mềm này vào các tiết lên lớp của mình.<br /> <br /> c. Các biện pháp tổ chức:<br /> <br /> Biện pháp 1: Soạn các hoạt động trò chơi phù hợp và đa dạng:<br /> <br /> Với các hoạt động trò chơi được thiết kế  trên Mimio, giáo viên dễ  dàng đa <br /> dạng hóa các hoạt động này và tạo sự phù hợp qua các bước sau<br /> <br /> Bước 1: Xác định trò chơi phù hợp cho từng bài học.<br /> <br /> Bước 2: Lựa chọn tranh, ảnh trong sách giáo khoa hoặc những tranh ảnh khác <br /> từ hình chụp hoặc tải từ Internet.<br /> <br /> Bước 3: Thiết kế  tên đội từ  những nhân vật trên các phim hoạt hình được  <br /> học sinh yêu thích. Tạo những hoạt  ảnh vui nhộn, mới mẻ phù hợp với tâm lí lứa <br /> tuổi học sinh tiểu học.<br /> <br /> Bước 4: Thay đổi hình ảnh hoặc nội dung câu hỏi cho từng lớp khác nhau để <br /> tránh sự dò hỏi trước nội dung trò chơi giữa học sinh các lớp, tạo cho học sinh có  <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang 7<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> những bất ngờ trong trò chơi, giúp tiết học thêm sinh động và vui nhộn. Từ đó, các <br /> em thích thú và chăm chú học để thi đua với nhau trong các trò chơi.<br /> <br /> Bước 5: Thay đổi luật chơi hoặc điểm số  trong cùng một trò chơi  ở  những  <br /> nội dung bài học khác nhau. <br /> <br /> Ví dụ  1: Thay vì sử  dụng những hình  ảnh theo sách giáo khoa, giáo viên tải  <br /> những hình ảnh từ Internet để đưa vào những hoạt động trò chơi giúp các hoạt động <br /> này sống động hơn, vui mắt hơn.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sử  dụng tranh trong các  hoạt  động trò  Sử dụng tranh theo thiết kế trò chơi trên <br /> chơi theo cách dạy scan tranh (theo sách) Mimio (sử dụng tranh tải từ trên mạng)<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                        <br /> <br /> <br /> <br /> <br />                       <br /> Ví du 2: Sử  dụng những hình ảnh trong phim hoạt hình để  thiết kế  trò chơi  <br /> trên Mimio tạo hứng thú cho học sinh.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang 8<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Biện pháp 2: Nâng cao hiệu quả dạy các kĩ năng trong môn học và đảm <br /> bảo thời gian cho từng tiết học<br /> <br /> Với sự  trợ  giúp của màn hình tivi và phần mềm Mimio, giáo viên giúp học <br /> sinh tương tác trực tiếp vào bài giảng của mình một cách trực quan, đa dạng, tạo  <br /> cảm hứng cho giáo viên và học sinh. Từ đó giúp học sinh tiếp thu bài giảng tốt hơn,  <br /> phát huy khả năng suy luận và trí tưởng tượng từ bài học.<br /> <br /> Đặc biệt, khi sử dụng Mimio cho tiết dạy, giáo viên chủ động và có nhiều <br /> thời gian cho học sinh thực hành, giao tiếp ­ giữa học sinh với học sinh, học sinh <br /> với giáo viên.<br /> <br /> Nâng cao hiệu dạy và học ở kĩ năng nghe:<br /> <br /> Đảm bảo được thời lượng, thực hiện đúng tiến trình bài học, học sinh xác <br /> định được nội dung và làm đúng theo yêu cầu (nghe đánh dấu tích, nghe đánh số, <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang 9<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> nghe điền từ, nghe ghép tranh…) và thích thú với kĩ năng nghe là vô cùng quan trọng <br /> đối với học sinh lớp 3 ­ lớp mà các em mới bắt đầu học Tiếng Anh. Bản thân tôi đã <br /> thực dạy kĩ năng nghe trên Mimio có hiệu quả qua các bước sau:<br /> <br /> Bước 1: Chuẩn bị nội dung của bài dạy nghe trên Mimio.<br /> <br /> Bước 2: Gợi ý từng tranh cho học sinh nắm nội dung mà các em sắp nghe. <br /> Hoặc chuẩn bị một trò chơi nhỏ về các tranh mà các em sắp nghe.<br /> <br /> Bước 3: Hướng dẫn trực tiếp cách thực hiện theo yêu cầu của bài. <br /> <br /> Ví dụ: Nghe và đánh dấu tích: giáo viên sử dụng những thanh công cụ trên <br /> Mimio để hướng dẫn học sinh cách tích vào tranh. Nghe và đánh số: giáo viên sử <br /> dụng bút trên Mimio để đánh số trực tiếp vào các ô để học sinh có thể biết cách <br /> thực hiện. Nghe và điền từ: giáo viên gợi ý cách điền vào và dùng bút làm ví dụ trực <br /> tiếp để học sinh thực hiện chính xác theo yêu cầu của đề bài.<br /> <br /> * Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về việc hướng dẫn học sinh nghe và đánh <br /> dấu tích.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 10<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trình chiếu <br /> nội dung tranh <br /> mà học sinh <br /> cần nghe <br /> trong bài<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 11<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giáo viên sử <br /> dụng các công <br /> cụ trên Mimio <br /> hướng dẫn <br /> học sinh cách <br /> làm bài nghe <br /> và đánh dấu <br /> tích<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bước 4: Cho học sinh dự đoán về nội dung mà các em sẽ nghe nhằm gây chú <br /> ý thêm cho học sinh.<br /> <br /> Bước 5: Cho học sinh nghe hai hoặc ba lần (tùy theo từng lớp).<br /> <br /> Bước 6: Kiểm tra kết quả mà học sinh đã nghe được. <br /> <br /> Bước 7: Nếu cần: Cho học sinh nghe lại, dừng lại từng câu ngắn hoặc lùi lại <br /> những đoạn đối thoại ngắn để các em chưa hoàn thành có nhiều cơ hội rèn kĩ năng <br /> nghe hơn, giúp các em tự tin hơn và các em có thể lặp lại những câu mà các em nghe <br /> được (tùy theo đối tượng học sinh mà tôi có thể cho lặp lại câu ngắn hay dài).<br /> <br /> Trên Mimio tôi chèn sẵn loa nghe, giúp tôi dễ dàng kéo tới hoặc kéo lùi từng <br /> đoạn cần nghe để học sinh nghe tốt hơn.<br /> <br /> File nghe Kéo tới Kéo lùi lại<br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 12<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bước 8: Sau khi nghe lại giáo viên cho kết quả và trình chiếu kết quả ngay <br /> trên bài dạy.<br /> <br /> Với cách dạy trên Mimio giúp giáo viên tiết kiệm được thời gian dán tranh <br /> gợi ý, mở máy cho học sinh nghe và viết kết quả lên bảng. Điều này đảm bảo nội <br /> dung bài dạy diễn ra đúng thời gian theo qui định. Bên cạnh đó, học sinh tiếp thu <br /> nhanh và biết được các em phải làm gì cho từng nội dung nghe. <br /> <br /> Nâng cao hiệu quả dạy và học ở kĩ năng nói:<br /> <br /> Qua tìm hiểu các đối tượng học sinh, tôi đã có những định hướng cho từng <br /> em ở kĩ năng này. Giúp các em nói chính xác, ít nhầm lẫn và tự tin khi nói là điều vô <br /> cùng quan trọng  đối với những giáo viên dạy Tiếng Anh. Việc sử dụng Mimio <br /> trong bài dạy giúp tôi rèn luyện các em tốt hơn qua các bước sau:<br /> <br /> Bước 1: Chuẩn bị nội dung của bài thực hành cấu trúc ngữ pháp trên Mimio.<br /> <br /> Bước 2: Cho học sinh xem lần lượt các tranh, gợi ý từ mới và mẫu câu lên <br /> màn hình. Sau đó để cả tranh, từ và cấu trúc trên màn hình trong lúc thực hành cấu <br /> trúc để học sinh có thể thực hành chính xác (nhất là đối với học sinh chưa hoàn <br /> thành).<br /> <br /> Bước 3: Cho học sinh thực hành theo nhóm, cặp.<br /> <br /> Bước 4: Gọi học sinh (cặp, nhóm, cá nhân) trình bày lại những gì các em mới <br /> thực hiện – chú ý phân hóa đối tượng học sinh. Học sinh và giáo viên cho nhận xét.<br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 13<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> Dạy trên Mimio bản thân tôi sử dụng những hoạt ảnh hỗ trợ để việc thực <br /> hành nói đạt hiệu quả, đặc biệt là việc thực hành hai mẫu câu trong cùng  một tiết.<br /> <br />  Ví dụ: Khi dạy một tiết thực hành 2 mẫu câu This is my……/ That’s <br /> my…….. ở  bài số 8: THIS IS MY PEN – Lesson 1: 2. Point and say trang 52 sách <br /> Tiếng Anh lớp 3 (chương trình 4 tiết/ tuần của Nhà xuất bản Giáo Dục) giáo viên <br /> có thể dùng các công cụ và hoạt ảnh để che phần hai khi cho học sinh thực hành <br /> phần một. Ngược lại, sau khi thực hành xong phần một, che phần này lại và mở <br /> phần hai cho học sinh thực hành. Giúp học sinh không lẫn lộn giữa các mẫu câu.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nội dung bài <br /> học<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 14<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sử dụng các <br /> hoạt ảnh <br /> giúp học <br /> sinh thực <br /> hành từng <br /> cấu trúc <br /> (cấu trúc <br /> ngữ pháp 1)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sử dụng các <br /> hoạt ảnh <br /> giúp học <br /> sinh thực <br /> hành từng <br /> cấu trúc <br /> (cấu trúc <br /> ngữ pháp 2)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tương tự như vậy, với cách hỏi màu số ít và số nhiều “ What colour is your <br /> ….? / What colour are your ……?” ở bài số 9: WHAT COLOUR IS IT? – Lesson <br /> 2: part 2: Point and say trang 60 sách Tiếng Anh lớp 3 (chương trình 4 tiết/ tuần <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 15<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> của Nhà xuất bản Giáo Dục) tôi cũng sử dụng những hoạt ảnh tương tự để dạy <br /> cho học sinh lớp tôi. <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nội <br /> dung bài <br /> học<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 16<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> Sử dụng <br /> các <br /> thanh <br /> công cụ <br /> giúp học <br /> sinh <br /> thực <br /> hành <br /> từng cấu <br /> trúc (cấu <br /> trúc ngữ <br />         <br /> pháp 1)<br /> <br /> <br /> <br /> Sử dụng <br /> các hoạt <br /> ảnh  <br /> giúp học <br /> sinh <br /> thực <br /> hành <br /> từng cấu <br /> trúc (cấu <br /> trúc ngữ <br /> pháp 2)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 17<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> Bước 5: Tạo một trò chơi trên Mimio hoặc để học sinh nói mở rộng  kết hợp <br /> nhiều mẫu câu giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ nói một cách tự nhiên, tăng cường <br /> kĩ năng giao tiếp.<br /> <br /> Nâng cao hiệu quả dạy và học ở kĩ năng đọc hiểu:<br /> <br /> Ngay khi cho học sinh nói, tôi dạy kĩ các câu mà học sinh có thể gặp trong bài <br /> đọc hiểu, chú ý nhận xét kĩ các câu đó để vào bài đọc các em dễ nhớ. Trong quá <br /> trình dạy đọc hiểu, tôi thực hiện các bước sau:<br /> <br /> Bước 1: Chuẩn bị nội dung của bài đọc hiểu trên Mimio.<br /> <br /> Bước 2: Gợi ý những tranh ảnh khi bắt đầu bài dạy.<br /> <br /> Bước 3: Hướng dẫn và trình chiếu các ghi chú trực tiếp những từ mới, từ <br /> khó và những cụm từ khó.<br /> <br /> Bước 4: Hướng dẫn học sinh cách làm bài.<br /> <br /> Ví dụ: Ở bài 7: THAT’S MY SCHOOL – Lesson 2/ part 5. Read and circle <br /> trang 49 sách Tiếng Anh lớp 3 chương trình 4 tiết/ tuần của Nhà xuất bản Giáo <br /> Dục. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 18<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nội <br /> dung bài <br /> học<br /> <br /> <br /> <br /> <br />        <br /> <br /> <br /> Ghi chú <br /> từ khó, <br /> hướng <br /> dẫn cách <br /> làm bài<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bước 5: Cho học sinh thời gian làm bài.<br /> <br /> Nội dung bài dễ tôi thường cho học sinh làm cá nhân, nội dung bài khó tôi <br /> cho học sinh làm theo cặp, nhóm để các em có thể hỗ trợ lẫn nhau.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 19<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> Bước 6: Kiểm tra kết quả làm bài của học sinh bằng cách gọi học sinh lên <br /> cho kết quả.<br /> <br /> Bước 7: Giáo viên giải thích và cho kết quả bằng cách sử dụng những thanh <br /> công cụ trình chiếu kết quả.<br /> <br /> Ở bước 6 và 7 tôi cũng thường thiết kế một trò chơi trên Mimio để tiến trình <br /> kiểm tra lại kết quả làm bài của học sinh không đơn điệu, làm cho học sinh hứng <br /> thú với bài đọc hiểu.<br /> <br /> Nâng cao hiệu quả dạy và học ở kĩ năng viết:<br /> <br /> Nhắc nhở các em học từ mới, cho các em viết từ  ở nhà để các em có nhiều <br /> vốn từ cho bài viết. Bên cạnh đó, tôi còn thực hiện các bước dạy sau:<br /> <br /> Bước 1: Chuẩn bị nội dung của bài viết trên Mimio.<br /> <br /> Bước 2: Gợi ý tranh ảnh, từ khi bắt đầu bài dạy.<br /> <br /> Bước 3: Hướng dẫn học sinh cách làm bài.<br /> <br /> Đây là một trong những ví dụ mà tôi đã hướng dẫn học sinh làm bài viết trên <br /> Mimio. Ở bài 5: ARE THEY YOUR FRIENDS ? / lesson 2/ phần 6 trang 33 sách <br /> Tiếng Anh lớp 3, chương trình 4 tiết/ tuần của Nhà xuất bản Giáo Dục.<br /> <br /> Nội dung bài dạy Gợi ý mẫu để học sinh viết<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 20<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Một ví dụ khác: Ở bài 7: lesson 2/ phần 6 trang 49 sách Tiếng Anh lớp 3 <br /> chương trình 4 tiết/ tuần của Nhà xuất bản Giáo Dục.<br /> <br /> Nội dung bài dạy Gợi ý mẫu để học sinh viết<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> * Với những gợi ý, hướng dẫn mẫu như trên học sinh chưa hoàn thành có thể <br /> định hướng vào bài viết nhanh hơn. Học sinh hoàn thành có  thể viết mở rộng theo ý <br /> riêng của mình.<br /> <br /> Bước 4: Cho học sinh thời gian làm bài.<br /> <br /> Bước 5: Kiểm tra kết quả làm bài của học sinh bằng cách gọi học sinh lên <br /> cho kết quả.<br /> <br /> Bước 6: Học sinh và giáo viên cho nhận xét.<br /> <br /> V. Hiệu quả đạt được:<br /> <br /> 1. Đối với giáo viên và học sinh:<br /> <br /> ­ Thực hiện các bước dạy trên Mimio giúp tôi có thời gian quan tâm đến <br /> học sinh chưa hoàn thành và phát hiện những học sinh có ưu thế vượt trội. Từ đó  <br /> có kế  hoạch hướng dẫn các em tham gia các kì thi như: Hùng biện Tiếng Anh, <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 21<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> Olympic Tiếng Anh hoặc bồi dưỡng những học sinh chưa hoàn thành, nhằm giảm <br /> bớt   tỉ   lệ   học   sinh  chưa   hoàn  thành   ở   từng   lớp,   thu  hút   học   sinh   tham   gia   thi  <br /> Olympic Tiếng Anh qua mạng.<br /> <br /> ­ Các em được tổ chức học tập một cách nhẹ nhàng, thoải mái, phát huy tốt <br /> tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập môn Tiếng Anh để  nâng cao khả <br /> năng chiếm lĩnh kiến thức. Vận dụng các biện pháp này học sinh tiếp thu kiến thức  <br /> nhanh hơn, giúp các em tìm tòi, khám phá để tự chiếm lĩnh tri thức mới. Đồng thời  <br /> giúp các em ghi nhớ và học tốt qua từng kĩ năng bài học.<br /> <br /> ­  Sau khi bắt đầu học Tiếng Anh một học kì, các em có thể  nói và viết <br /> được những câu đơn giản.<br /> <br /> * Chất lượng giáo dục của học sinh cải thiện nhiều sau khi bắt đầu thực  <br /> hiện sáng kiến (trong ba năm học qua). Học sinh hoàn thành từng kĩ năng năm sau  <br /> cao hơn năm trước.<br /> <br /> * Kọếct quả này cho thấy:<br /> Năm h Kĩ năng nghe Kĩ năng đọc Kĩ năng nói 4 kĩ năng<br /> <br />  và viết<br /> <br /> Trướ 2011­ 126/ 90,64% 113/ 81,29 111/ 79,85% 135/ 97,1%<br /> c khi  2012 139 139 % 139 139<br /> áp  2012­ 140/ 90,9% 126/ 81,81 123/ 79,87% 150/ 97,4%<br /> dụng 2013 154 154 % 154 154<br /> <br /> 2013­ 131/ 95,62 112/ 81,75 110/ 80,29% 136/ 99,2%<br /> <br /> Sau  2014 137 137 % 137 137<br /> <br /> khi  2014­ 134/ 97,81% 116/ 84,67 111/ 81,02% 137/ 100%<br /> áp  2015 137 137 % 137 137<br /> dụng 2015­ 140/ 99,29% 121/ 85,82 139/ 98,58% 141/ 100%<br /> 2016 141 141 % 141 141<br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 22<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> + Ở kĩ năng nghe: trước khi áp dụng sáng kiến học sinh hoàn thành kĩ năng <br /> này khoảng 90%. Sau khi áp dụng sáng kiến tỉ lệ này tăng lên rõ rệt: năm 2013­2014  <br /> là   95,62%,   năm   2014­2015   là   97,81%   và   học   kì   I   năm   học   này   (2015­2016)   là <br /> 99,29%.<br /> <br /> + Ở kĩ năng đọc và viết: trước khi áp dụng sáng kiến học sinh hoàn thành kĩ <br /> năng này khoảng hơn 81%. Sau khi áp dụng sáng kiến tỉ  lệ  này tăng dần lên: năm <br /> 2013­2014 là  81,75%, năm 2014­2015 là  84,67%  và học kì I năm học này (2015­<br /> 2016) là 85,82%.<br /> <br /> +  Ở  kĩ năng nói: trước khi áp dụng sáng kiến học sinh hoàn thành kĩ năng <br /> này khoảng hơn 79%. Sau khi áp dụng sáng kiến tỉ  lệ  này tăng lên đáng kể: năm <br /> 2013­2014 là  80,29%, năm 2014­2015 là  81,02%  và học kì I năm học này (2015­<br /> 2016) là 98,58%.<br /> <br /> + Tổng hợp cả  bốn kĩ năng: trước khi áp dụng sáng kiến học sinh hoàn  <br /> thành kĩ năng tổng hợp khoảng hơn 97%. Sau khi áp dụng sáng kiến tỉ  lệ  này tăng <br /> lên như sau: năm 2013­2014 là 99,2%, năm 2014­2015 và học kì I năm học năm này <br /> (2015­2016) là 100%.<br /> <br /> ­ Các em dần dần lấy được sự tự tin trong tiết học Tiếng Anh và tham gia  <br /> thi Olympic Tiếng Anh trên Internet, kết quả đạt được năm sau cao hơn năm trước. <br /> Cụ thể là:<br /> <br /> * Số lượng học sinh khối lớp 3 tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp trường  <br /> tăng lên hàng năm:<br /> <br /> Năm Số lượng<br /> Trước khi áp  2011­2012 5<br /> dụng 2012­2013 11<br /> Sau khi áp  2013­2014 15<br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 23<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> dụng 2014­2015  17<br /> 2015­2016  18<br /> * Số lượng học sinh khối lớp 3 tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp trường  <br /> đạt trên 1000 điểm cũng tăng lên hàng năm.<br /> <br /> Năm Số lượng<br /> Trước khi áp  2011­2012 1<br /> dụng 2012­2013 1<br /> Sau khi áp  2013­2014 2<br /> dụng 2014­2015  5<br /> 2015­2016  6<br /> * Kết quả này cho thấy:<br /> <br /> Năm học 2011­2012 và năm học 2012­2013 khi chưa áp dụng sáng kiến thì <br /> phong trào thi Olympic Tiếng Anh trên Internet của học sinh đạt thấp. Sau khi áp <br /> dụng sáng kiến thì số lượng học sinh tham gia thi lẫn chất lượng của học sinh tăng <br /> lên nhanh chóng. Số  lượng học sinh tham gia thi năm 2015­2016 tăng gấp gần bốn  <br /> lần so với năm học 2011­2012. Số  lượng học sinh đạt từ  1000 điểm trở  lên (năm  <br /> 2015­2016) tăng gấp sáu lần so với năm  2011­2012 và 2012­2013.              <br /> <br /> 2. Đối với tổ chuyên môn:<br /> <br /> ­ Sáng kiến này góp phần nâng cao hiệu quả  quản lý của tổ  chuyên môn, <br /> nâng cao chất lượng chung của trường.<br /> <br /> ­ Bản thân tôi thường xuyên chia sẻ  cách dạy trên Mimio cho các đồng  <br /> nghiệp trong tổ  chuyên môn của trường, các thành viên trong cụm, trong thị  xã và <br /> trong tỉnh để giảm bớt thời gian viết lên bảng của giáo viên, đồng thời tăng cường <br /> thời gian cho học sinh thực hành các kĩ năng nhiều hơn. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 24<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> ­ Phát huy hiệu quả việc tăng cường  ứng dụng này trong giảng dạy nhằm <br /> đáp  ứng theo yêu cầu trong thời kì có những thay đổi về  chương trình, nội dung,  <br /> phương pháp theo xu hướng lấy người học làm trung tâm.<br /> <br /> ­ Tạo được nền tảng để xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực.<br /> <br /> ­ Nâng dần chất lượng bộ  môn tiếng Anh  ở  cấp tiểu học. Góp phần tạo <br /> nền tảng bước đầu cho học sinh để học các cấp học tiếp theo.<br /> <br /> VI. Mức độ ảnh hưởng:<br /> <br /> ­ Sáng kiến này có thể áp dụng cho việc dạy Tiếng Anh cũng như  các môn  <br /> khác  ở  trường tiểu học. Kinh nghiệm của bản thân tôi dễ  dàng áp dụng, những <br /> tranh  ảnh phục vụ  cho tiết dạy tôi chỉ  chép qua từ  máy tính, chụp qua điện thoại  <br /> hoặc tải về  từ  trên mạng … nhưng góp phần làm cho tiết học trở  nên nhẹ  nhàng <br /> hơn, sinh động hơn. Đồng thời nó cũng phù hợp với tâm sinh lí và lứa tuổi của học  <br /> sinh tiểu học.<br /> <br /> ­ Tôi đã chia sẽ  với các bạn đồng nghiệp tại một số  trường áp dụng phần <br /> mềm Mimio vào việc dạy Tiếng Anh: A Phú Vĩnh, Long Châu, A Lê Chánh (Tân <br /> Châu), A Vĩnh Ngươn (Châu Đốc), A Phú Long (Phú Tân), C Núi Sập (Thoại Sơn)... <br /> và chất lượng giáo dục của các trường bạn đối với phân môn Tiếng Anh cũng nâng  <br /> dần lên.<br /> <br /> ­ Điều kiện đạt được của sáng kiến này: <br /> <br /> +  Cần có một máy tính có cài đặt phần mềm Mimio và màn hình tivi LCD. <br /> <br /> + Sự đầu tư của giáo viên vào mỗi bài dạy của mình.<br /> <br /> + Học sinh phải có đầy đủ sách, vở, viết, thước. <br /> <br /> + Giáo viên thường xuyên kiểm tra sách, vở của học sinh; kiểm tra việc học  <br /> và ôn bài ở nhà của học sinh.<br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 25<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> VII. Kết luận:<br /> <br /> ­ Hiện nay việc  ứng dụng các tiết dạy có ứng dụng công nghệ  thông tin là  <br /> rất cần thiết cho sự phát triển năng lực của học sinh và bản thân tôi  đã ứng dụng <br /> vào việc dạy ngôn ngữ mới cho các em đó là môn Tiếng Anh ở tiểu học. Bản thân  <br /> tôi nhận thấy tiết dạy nhẹ nhàng, giảm thiểu sự mệt mỏi cho cả giáo viên lẫn học <br /> sinh.<br /> <br /> ­ Xác định được nhiệm vụ của mình phải làm, tôi không ngừng tìm tòi học  <br /> tập từ  các đồng nghiệp đi trước, học tập những đồng nghiệp cả  trong lẫn ngoài <br /> chuyên môn để xây dựng kế hoạch bài dạy trên Mimio đa dạng và phù hợp với các <br /> đối tượng học sinh, tổ chức chu đáo cho học sinh thực hiện.<br /> <br /> ­ Hơn nữa thực hiện tốt sáng kiến trên còn góp phần xây dựng cho học sinh <br /> phát triển toàn diện các kĩ năng học tập môn Tiếng Anh, ý thức tự  học, phát huy  <br /> năng lực của mình. Để  các em nhận ra rằng mỗi giờ học Tiếng Anh là một niềm <br /> vui.<br /> <br /> ­ Song nhiệm vụ chủ yếu c ủa giáo viên vẫn là sự  tiến bộ  chung của học  <br /> sinh. Vì thế tôi nghĩ: trong tất cả các khâu soạn bài, giảng bài, các hoạt động mà <br /> giáo viên đưa ra phải phù hợp với học sinh, lấy trình độ  tiếp thu chung của toàn <br /> lớp làm chuẩn mực để  hướ ng tới. Vấn đề   ở  đây là trong cái chuẩn mực chung  <br /> ấy người giáo viên còn phải luôn luôn chú tâm đến những học sinh chưa hoàn  <br /> thành, luôn dành cho các em sự  quan tâm,  ưu ái, một thái độ  khích lệ, động viên, <br /> những lời chỉ  bảo ân cần, …  sự  tiến bộ  của các em trong học tập và việc đến <br /> lớp đều đặn của học sinh là một phần thưở ng vô giá đối với mỗi ngườ i giáo <br /> viên chúng ta. <br /> <br /> ­ Với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở <br /> tiểu học nên tôi đã đưa ra một vài ý tưở ng để  các bạn đồng nghiệp trong và  <br /> ngoài tỉnh có thể áp dụng rộng rãi vào bài dạy của mình. Tuy nhiên, bản thân tôi  <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 26<br /> Trường tiểu học A Phú Vĩnh                                        Người viết: Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> cũng mong muốn  đượ c quý đồng nghiệp góp ý chân thành để  tôi có thể  hoàn  <br /> thiện tốt hơn bài dạy của mình.<br /> <br /> Tôi xin cam đoan những nội dung báo cáo là đúng sự thật.<br /> <br />                                                 Phú Vĩnh, ngày  30   tháng 12   năm 2015<br /> <br />                                                                                Ng ười vi ết       <br /> <br />                                                                                             <br /> <br /> <br /> <br />                                                                                   <br />                                                                                 Phan Thị Kim Lợi<br /> <br /> <br /> <br />      <br /> <br /> <br /> <br /> PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 1. Quyết định số 1400/QĐ­TTg<br /> 2. Sách học sinh lớp 3 (4 tiết/ tuần)  – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt <br /> Nam.<br /> 3. Sách giáo viên lớp 3 (4 tiết/ tuần)  – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt <br /> Nam.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng kiến: Sử dụng phần mềm Mimio để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh ở tiểu học. Trang <br /> 27<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2