intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhiệm vụ kinh tế vĩ mô

Xem 1-20 trên 161 kết quả Nhiệm vụ kinh tế vĩ mô
 • Mô tả kinh tế vĩ mô: Kinh tế vĩ mô hiện đại bắt đầu xuất hiện trong thời kỳ đại khủng hoảng, lý thuyết của kinh tế vĩ mô ủng hộ thị trường tự doo không giải thích và chữa trị được cuộc đại khủng hoảng. John Maynard KEynes đã tái xuất bản cuốn Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất, và tiền tệ năm 1936 nhấn mạnh tới vai trò chính phủ sử dụng chi tiêu giúp nền kinh tế ổn định....

  ppt34p kiniem_tuoihoctro_89 29-12-2009 1072 628   Download

 • Nhìn nhận một cách khách quan có thể thấy rằng, các giải pháp kiềm chế lạm phát chống suy giảm kinh tế của Chính phủ đưa ra vào những tháng đầu và cuối năm 2008, đã có những tác động tích cực đến ổn định kinh tế vĩ mô. Các giải pháp đó được thể hiện tại các văn bản số 75/TTg-KTTH ngày 15/1/08 và văn bản số 319/TTg-KTTH ngày 3/3/08 về tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008; Nghị quyết số 30 ngày 11/12/2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm...

  pdf8p bingo_do 26-05-2010 486 306   Download

 • Để đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam trong năm và khuyến nghị chính Tài liệu cho các năm tiếp theo, phục vụ cho các nhiệm vụ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính Tài liệu kinh tế vĩ mô, do UNDP tài trợ và Ủy ban Kinh tế chủ trì thực hiện định kỳ hàng năm xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô2014: Cải cách thể chế kinh tế - chìa khóa cho tái cơ cấu. Mời các bạn tham khảo Tài liệu.

  pdf113p meomun12340628 03-08-2015 119 19   Download

 • Bài viết Điều hành chính sách tiền tệ góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tìm hiểu về những vấn đề đạt được trong năm 2013, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2014 của vấn đề này.

  pdf5p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 52 4   Download

 • Dưới đây là bài viết Nâng cao chất lượng tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững; bài viết nêu lên nhiệm vụ và định hướng phát triển kinh tế vĩ mô; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 38 2   Download

 • Bài viết Tiết giảm chi tiêu công với việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô nêu lên diễn biến lạm phát hai tháng đầu năm 2011; bài học từ thực hiện nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu công năm 2008; tiết kiệm giảm chi tiêu công góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô năm 2011.

  pdf5p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 41 1   Download

 • Nhìn nhận một cách khách quan có thể thấy rằng, các giải pháp kiềm chế lạm phát chống suy giảm kinh tế của chính phủ đưa ra vào những tháng đầu và cuối năm 2008, được thể hiện tại các văn bản số 75/TTg-KTTH ngày 15/1/08 và văn bản số 319/TTg-KTTH ngày 3/3/08 về tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008; Nghị Quyết số 30 Ngày 11 tháng 12 năm 2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;...

  pdf8p bingo_do 26-05-2010 240 118   Download

 • Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

  pdf106p eight_12 08-03-2014 60 9   Download

 • "Bài giảng Kinh tế học: Chương II" do Nguyễn Việt Hưng biên soạn cung cấp những kiến thức về những vấn đề trọng tâm của Kinh tế vĩ mô. Bài giảng giúp các bạn biết được: nguồn gốc của Kinh tế vĩ mô, những vấn đề trọng tâm của Kinh tế vĩ mô, nhiệm vụ của nhà Kinh tế vĩ mô và những bất đồng tồn tại giữa các nhà Kinh tế vĩ mô.

  pdf34p hohanhnhi 14-01-2014 57 6   Download

 • Một số giải pháp vĩ mô góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2005 giới thiệu đến các bạn một số nội dung chính sau đây: Tập trung nuôi dưỡng, khai thác và huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 47 2   Download

 • Chính sách tiền tệ nhìn một cách tổng quát là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước do Ngân hàng Trung ương chịu trách nhiệm khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết lượng tiền cung ứng nhằm đạt các mục tiêu: ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

  pdf50p banglang_1523 19-07-2012 91 35   Download

 • Ngoại thương là sự trao đổi dưới hình thức mua bán hàng hóa và các dịch vụ kèm theo, lấy tiền tệ làm môi giới giữa các nước khác nhau. Ngoại thương là một trong những hoạt động chủ yếu của kinh tế đối ngoại của một quốc gia. Điều kiện để ngoại thương sinh ra, tồn tại và phát triển là: (1) Có sự tồn tại và phát triển của kinh tế hàng hóa - tiền tệ, kèm theo đó là sự xuất hiện của tư bản thương nghiệp; (2) Sự ra đời của Nhà nước và sự phát...

  pdf5p ntgioi120404 10-11-2009 374 111   Download

 • Ngày 24/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về 6 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đáng chú ý trong bản Nghị quyết này là trong quý II, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do…...

  pdf90p bluesky_12 19-12-2012 106 55   Download

 • Sau khi học xong chương 3 Chính sách thương mại quốc tế thuộc bài giảng quan hệ kinh tế quốc tế sinh vie6nco1 kiến thức để hiểu về khái niệm, nhiệm vụ và các bộ phận trong chính sách thương mại quốc tế, căn cứ để xây dựng chính sách thương mại quốc tế, hình thức chính sách thương mại quốc tế.

  pdf0p small_12 10-06-2014 62 8   Download

 • MACROECONOMICS: HYPOTHESES, HISTORICAL CONTEXTS AND ECONOMIC POLICIES Hiểu biết các lý thuyết kinh tế vĩ mô, điểm mạnh, yếu và đặc biệt là tính thời điểm lịch sử của chúng. Vận dụng học thuyết nào vào hoàn cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam để phát triển nền kinh tế bền vững trong dài hạn, chứ không phải là "quá nóng" trong ngắn hạn hoặc liên tục trục trặc trong dài hạn là nhiệm vụ rất quan trọng của các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô....

  pdf5p phalinh18 18-08-2011 50 6   Download

 • I. Một số khái niệm Chiến lược: là đường hướng và cách giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài Đặc điểm: Chiến lược phải được xác định cho một tầm nhìn dài hạn, thương là từ 10 năm trở lên, Chiến lược phải mang tính tổng quát, làm cơ sở cho những hoạch định, những kế hoạch phát triển trong ngắn hạn và trung hạn. Chiến lược phải mang tính khách quan, có căn cứ khoa học chứ không phải dựa vào chủ quan của người trong cuộc ...

  ppt31p dahoaquan2509 30-07-2013 83 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2001-2005 ở việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p inside33 10-12-2012 48 4   Download

 • Sự nghiệp đổi mới nền kinh tế do Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 (12 - 1986) khởi xướng, trong đó có chủ trương xoá bỏ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Thích ứng với cơ chế kinh tế mới trong lĩnh vực tiền tệ, lưu thông tiền tệ, tín dụng và Ngân hàng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã chỉ rõ "Bên cạnh nhiệm vụ quản lý lưu thông tiền tệ của Ngân hàng...

  pdf0p window1234 10-12-2012 52 4   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chức năng nhiệm vụ ngoại thương', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt9p page_12 15-08-2013 45 2   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội X là: chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế đạt hiệu quả ngày càng cao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

  pdf12p thuy201 13-12-2011 1870 204   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhiệm vụ kinh tế vĩ mô
p_strCode=nhiemvukinhtevimo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2