intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học: Chương II - Nguyễn Việt Hưng

Chia sẻ: Ho Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
62
lượt xem
6
download

Bài giảng Kinh tế học: Chương II - Nguyễn Việt Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Kinh tế học: Chương II" do Nguyễn Việt Hưng biên soạn cung cấp những kiến thức về những vấn đề trọng tâm của Kinh tế vĩ mô. Bài giảng giúp các bạn biết được: nguồn gốc của Kinh tế vĩ mô, những vấn đề trọng tâm của Kinh tế vĩ mô, nhiệm vụ của nhà Kinh tế vĩ mô và những bất đồng tồn tại giữa các nhà Kinh tế vĩ mô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học: Chương II - Nguyễn Việt Hưng

 1. Chương 2 Những vấn đề trọng tâm của Kinh tế Vĩ mô Nguyễn Việt Hưng
 2. Mục tiêu của chương  Mô tả nguồn gốc của Kinh tế Vĩ mô  Giới thiệu những vấn đề trọng tâm của Kinh tế Vĩ mô  Nhiệm vụ của nhà kinh tế vĩ mô  Lý giải sự bất đồng tồn tại giữa các nhà kinh tế vĩ mô 2
 3. Mục tiêu của chương  Mô tả nguồn gốc của Kinh tế Vĩ mô  Giới thiệu những vấn đề trọng tâm của Kinh tế Vĩ mô  Nhiệm vụ của nhà kinh tế vĩ mô  Lý giải sự bất đồng tồn tại giữa các nhà kinh tế vĩ mô 3
 4. Nguồn gốc của Kinh tế Vĩ mô  Kinh tế Vĩ mô hiện đại bắt đầu xuất hiện trong thời kỳ đại khủng hoảng.  Lý thuyết của kinh tế vi mô ủng hộ thị trường tự do đã không giải thích và chữa trị được cuộc đại khủng hoảng 4
 5. Nguồn gốc của Kinh tế Vĩ mô John Maynard Keynes đã xuất bản cuốn Lý thuyết tổng quát về Việc làm, Lãi suất, và Tiền tệ năm 1936 nhấn mạnh tới vai trò chính phủ trong việc sử dụng chi tiêu giúp nền kinh tế ổn định trong ngắn hạn, không rơi vào tình trạng thiếu cầu do tư nhân chi tiêu quá ít. 5
 6. Mục tiêu của chương  Mô tả nguồn gốc của Kinh tế Vĩ mô  Giới thiệu những vấn đề trọng tâm của Kinh tế Vĩ mô  Nhiệm vụ của nhà kinh tế vĩ mô  Lý giải sự bất đồng tồn tại giữa các nhà kinh tế vĩ mô 6
 7. Vấn đề trọng tâm  Tăng trưởng Kinh tế  Chu kỳ kinh doanh  Thất nghiệp  Lạm phát 7
 8. Vấn đề trọng tâm  Hoạt động ngoại thương và đầu tư nước ngoài (kinh tế quốc tế)  Chính sách chi tiêu và thuế khóa của chính phủ; chính sách tiền tệ của chính phủ 8
 9. Tăng trưởng kinh tế  Tăng trưởng kinh tế là sự nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế, và cũng là mức sống của người dân.  Tăng trưởng kinh tế được đo bằng Tổng sản phẩm trong nước thực tế (GDP thực tế) – GDP thực tế là giá trị của toàn bộ H và DV được sản xuất ra tính theo giá của một năm cơ sở. 9
 10. Tăng trưởng kinh tế  GDP tiềm năng – Khi nền kinh tế toàn dụng các nguồn lực lao động, tư bản, tài nguyên, kỹ năng tổ chức quản trị.  GDP thực tế dao động xung quanh GDP tiềm năng 10
 11. Tăng trưởng …2.6% một dài hạn là… năm GDP thực tế (nghìn tỷ đôla tính theo năm 1992 GDP tiềm năng …4.4% một GDP thực tế năm Năm Tăng trưởng kinh tế Mỹ Nguồn: Bài giảng Kinh tế học của Michael Parkins
 12. Chu kỳ kinh doanh  GDP thực tế biến động xung quanh GDP tiềm năng – Chu kỳ kinh doanh là những biến động lặp đi lặp lại nhưng không định kỳ của GDP thực tế. 12
 13. Chu kỳ kinh doanh  Các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh – Suy thoái  GDP thực tế giảm liên tục trong một khoảng thời gian – Tăng trưởng  GDP thực tế tăng 13
 14. Chu kỳ kinh doanh  Các điểm ngoặt – Đỉnh tăng trưởng  Tăng trưởng chấm dứt và suy thoái bắt đầu – Đáy suy thoái  Suy thoái chấm dứt và tăng trưởng bắt đầu 14
 15. GDP thực tế (nghìn tỷ đôla tính theo năm 1992 GDP tiềm năng Tăng trưởng Đỉnh tăng trưởng Tăng trưởng GDP thực tế Đáy suy thoái Suy thoái Năm Chu kỳ kinh doanh của nền kinh tế Mỹ Nguồn: Bài giảng Kinh tế học của Michael Parkin
 16. Tăng trưởng kinh tế dài hạn của Mỹ Nguồn: Bài giảng Kinh tế học của Michael Parkin
 17. Thất nghiệp  Thất nghiệp là những người muốn làm việc, có nỗ lực tìm kiếm việc làm nhưng không có việc làm cho họ. – Ảnh hưởng tới sản lượng của nền kinh tế – Ảnh hưởng tới thu nhập, tâm lý người lao động và gia đình anh ta 17
 18. Tỷ lệ thất nghiệp (% lực lượng lao động Năm Thất nghiệp của nền kinh tế Mỹ Nguồn: Bài giảng Kinh tế học của Michael Parkin
 19. Lạm phát  Lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức giá chung theo thời gian.  Lạm phát quá cao và bất thường sẽ gây ra tâm lý hoang mang của dân chúng, sự méo mó và bất ổn của quá trình sản xuất. 19
 20. Tỷ lệ lạm phát (% năm) Năm Lạm phát của nền kinh tế Mỹ Nguồn: Bài giảng Kinh tế học của Michael Parkin
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2