Nhiệm vụ nghiên cứu

Xem 1-20 trên 2845 kết quả Nhiệm vụ nghiên cứu
 • Bài viết "Nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng và vấn đề xây dựng các nguồn sử liệu" trình bày về nhiệm vụ của việc nghiên cứu lịch sử Đảng và vấn đề xây dựng các nguồn sử liệu cho nghiên cứu lịch sử Đảng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc6p lenhungvn 17-11-2014 64 10   Download

 • Với mục tiêu nghiên cứu các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu ở trường Đại học - báo cáo "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở các trường đại học" tập trung nghiên cứu các nội dung sau:

  pdf101p la_lan23 12-04-2013 243 107   Download

 • Tập bài giảng Phương pháp nghiên cứu Địa lý gồm 3 chương, trình bày về lịch sử phát triển khoa học địa lý, đối tượng - mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Địa lí học, phương pháp nghiên cứu địa lý và phân vùng địa lí tự nhiên và cảnh quang học. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf37p quangtriyeuthuong32 16-05-2014 227 81   Download

 • Tập tài liệu này đề cập đến các vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, quy trình tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giúp cho các cán bộ khoa học của Viện có các thông tin cần thiết trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tập tài liệu được biên chế thành 3 phần, phần I này trình bày về phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

  pdf76p colendaica32 02-06-2014 184 49   Download

 • Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH được đặc trưng bởi một nhiệm vụ nghiên cứu thực tiễn bởi một người hoặc nhóm người thực hiện  Đề tài định hướng và việc trả lời các câu hỏi về ý nghĩa học thuật, có thể chưa quan tâm đến hiện thực hóa hoạt động thực tế  Dự án là một loạt đề tài có mục đích ứng dụng xác định cụ thể  Đề án là loại văn kiện được xây dựng để trình cấp quản lý xin thực hiện một vấn đề gì đó.

  pdf6p dq_vinh 29-09-2012 146 42   Download

 • Chuẩn bị đề cương 4.1.1 Đặt tên đề tài Tên của đề tài xác định rõ nội dung, hành động nhằm giải quyết một vấn đề, chỉ rõ vấn đề được giải quyết theo hướng nào 4.1.2 Xác định nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định nhiệm vụ nghiên cứu là phần quan trọng của đề tài. Người nghiên cứu phải nêu lên được lý do khách quan và chủ quan dẫn đến việc lựa chọn đề tài. Lý do hoàn toàn xác đáng, cụ thể.

  pdf6p dq_vinh 29-09-2012 144 42   Download

 • Bài soạn Phương pháp luận Sử học nêu lên những kiến thức cơ bản về Phương pháp luận Sử học như đối tượng nghiên cứu của khoa học Lịch sử theo quan điểm Mác xít; chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học Lịch sử; quan điểm sử học Mác xít về phương pháp lịch sử và một số nội dung khác.

  doc25p 301250368 01-07-2016 67 27   Download

 • Đề tài nghiên cứu có thiết thực không? (Có ích lợi gì cho xã hội? Có ý nghĩa gì về mặt lý luận và thực tiễn?) Tài liệu tham khảo nghèo nàn hay phong phú, mới hay cũ? Tài liệu ấy được tác giả khai thác như thế nào? Phương pháp nghiên cứu có phù hợp với đề tài không? Dữ liệu đã đầy đủ để đảm bảo cho kết luận chưa? Nhận xét đánh giá về từng phần của báo cáo Công trình nghiên cứu thực hiện được ở mức nào các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra?...

  pdf7p home_12 12-08-2013 155 11   Download

 • Trong quá trình nghiên cứu và biên soạn lịch sử, những người nghiên cứu phải sử dụng nhiều nguồn sử liệu khác nhau, trong đó tài liệu lưu trữ Đảng là nguồn sử liệu đóng vai trò quan trọng và chủ yếu. Bài viết này của chúng tôi xin nêu vài nét về nguồn tài liệu lưu trữ Đảng, về vai trò của tài liệu lưu trữ đảng trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử.

  doc7p lenhungvn 17-11-2014 48 7   Download

 • Bài giảng Chương 2: Nghiên cứu thị trường thế giới bao gồm những nội dung về khái niệm, nhiệm vụ của nghiên cứu thị trường thế giới; nội dung căn bản điều tra thị trường thế giới; phương pháp nghiên cứu thị trường thế giới; những lưu ý khi tiến hành nghiên cứu thị trường thế giới.

  ppt48p cocacola_07 09-11-2015 39 5   Download

 • Vai trò lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam và nhiệm vụ nghiên cứu cơ cấu xã hội, những vấn đề cần tìm hiểu khi nghiên cứu cơ cấu xã hội giai cấp công nhân Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Mấy vấn đề nghiên cứu cơ cấu xã hội giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 42 4   Download

 • Mẫu Danh sách đề xuất giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH giới thiệu tới các bạn về những nội dung cần có và cách trình bày của bản Danh sách đề xuất giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc1p minhqua123 14-03-2015 29 3   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm xác lập cơ sở khoa học và phương pháp luận tối ưu xây dựng CSDL phục vụ nghiên cứu ô nhiễm dầu trên biển trong điều kiện thực tế ở Việt Nam; xây dựng quy trình và phương thức khai thác hợp lý nội dung thông tin và dữ liệu phục vụ công tác phát hiện, dự báo và giám sát hiện trạng ô nhiễm dầu trên biển.

  pdf110p change14 07-07-2016 12 2   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của xã hội học người tàn tật, nhiệm vụ nghiên cứu xã hội học người tàn tật, chức năng xã hội và xã hội học người tàn tật,... là những nội dung chính trong bài viết "Xã hội học người tàn tật: Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 20 1   Download

 • Đề tài phân tích những yếu tố tác động đến vấn đề khai thác tài liệu điện tử trong thư viện các trường đại học, từ đó đề xuất những nhiệm vụ thư viện đại học cần thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài liệu điện tử phục vụ nghiên cứu khoa học.

  pdf7p baoanhlib 24-01-2017 16 1   Download

 • Bài viết trình bày các đề xuất thực hiện đồng thời các giải pháp: Tạo lập môi trường tự do, dân chủ cho nghiên cứu khoa học xã hội; Cơ chế giao nhiệm vụ nghiên cứu về chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước đối với các viện nghiên cứu chiến lược, chính sách trực thuộc Bộ; Tự chủ về tổ chức và nhân lực đối với các viện nghiên cứu chiến lược, chính sách trực thuộc Bộ, nhằm góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của cá...

  pdf23p jangni6 07-05-2018 6 1   Download

 • Quyết định về việc phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ năm 2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p asrichle 21-03-2018 6 0   Download

 • Bài viết này có mục đích trao đổi thông tin về một số vấn đề liên quan đến phương pháp luận nghiên cứu khoa học như việc phân biệt giữa mục tiêu nghiên cứu với mục đích nghiên cứu; Làm rõ nguồn gốc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu; Mối tương quan giữa vấn đề nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu; Chuỗi logic của đề tài nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu - nhiệm vụ nghiên cứu - vấn đề nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu.

  pdf4p cumeo2005 02-07-2018 0 0   Download

 • Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu trong "Bài giảng Quản trị du lịch" trình bày những nội dung về đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu của hoạt động du lịch. Với các em đang học chuyên ngành du lịch thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  pdf2p trieuhkt 13-07-2018 0 0   Download

 • Bài giảng “Quản trị dự án đầu tư - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và khái niệm cơ bản” trình bày các nội dung: Đối tượng nghiên cứu và nội dung của môn học, nhiệm vụ nghiên cứu môn học, một số khái niệm căn bản, phân loại dự án đầu tư,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf13p tsmttc_004 11-06-2015 32 10   Download

Đồng bộ tài khoản