intTypePromotion=1
ADSENSE

Ôn thi cơ khí

Xem 1-20 trên 16619 kết quả Ôn thi cơ khí
 • Hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn thi tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy, với các câu hỏi cơ bản thường gặp cho đến những câu khỏi khó và nâng cao, giúp các bạn sinh viên có đầy đủ kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo. Chúc các bạn thi tốt..

  doc75p savetheearth 17-01-2011 107 270   Download

 • Câu 1: Nêu khái niệm và phân tích đặc điểm của sản xuất đơn chiếc? cho ví dụ minh họa. Khái niệm: Sản xuất đơn chiếc: Là sx với số lượng nhỏ, chủng loại sản phẩm thay đổi vì vậy phaỉ sử dụng các thiết bị có tính vạn năng, tay nghề công nhân đòi hỏi phải cao.

  doc35p missyou1202 03-10-2010 396 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'studies on water management issuese part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 181024119874 09-02-2012 46 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình và công thức tính khí động học part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p louis181010 26-08-2011 53 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình và công thức tính khí động học', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p louis181010 26-08-2011 57 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'wind power impact on power system dynamic part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p 239198720 02-02-2012 49 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'wind power impact on power system dynamic part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p 239198720 02-02-2012 47 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'studies on water management issuese part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 181024119874 09-02-2012 36 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình và công thức tính khí động học part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p louis181010 26-08-2011 52 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'wind power impact on power system dynamic part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p 239198720 02-02-2012 44 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'studies on water management issuese part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 181024119874 09-02-2012 46 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'studies on water management issuese part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 181024119874 09-02-2012 36 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình và công thức tính khí động học part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p louis181010 26-08-2011 54 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình và công thức tính khí động học part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p louis181010 26-08-2011 52 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình và công thức tính khí động học part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p louis181010 26-08-2011 53 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình và công thức tính khí động học part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p louis181010 26-08-2011 47 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình và công thức tính khí động học part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p louis181010 26-08-2011 51 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'wind power impact on power system dynamic part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p 239198720 02-02-2012 38 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'wind power impact on power system dynamic part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p 239198720 02-02-2012 25 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'studies on water management issuese part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 181024119874 09-02-2012 33 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ôn thi cơ khí
p_strCode=onthicokhi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2