Opengl

Xem 1-20 trên 132 kết quả Opengl
 • Opengl là thư viện lập trình đồ hoạ 3D, các bạn muốn biết thêm thì xem tại trang chủ opengl. Org.Bài viết này dành cho những bạn đã biết opengl là gì, và nó cũng là bài đầu tiên cho việc học đồ hoạ với opengl sau này. II-Opengl trong Windows: Lập trình opengl trong Windows bằng Visual C, bạn phải sử dụng ba thư viện sau glaux.lib glu32.lib và opengl32.lib.

  pdf49p trannguyen1111 15-07-2010 233 125   Download

 • Giới thiệu về Opengl: Opengl là thư viện lập trình đồ hoạ 3D, các bạn muốn biết thêm thì xem tại trang chủ opengl. Org.Bài viết này dành cho những bạn đã biết opengl là gì, và nó cũng là bài đầu tiên cho việc học đồ hoạ với opengl sau này. II-Opengl trong Windows: Lập trình opengl trong Windows bằng Visual C, bạn phải sử dụng ba thư viện sau glaux.lib glu32.lib và opengl32.lib.

  pdf4p sting1209 26-01-2011 320 106   Download

 • OpenGL ES là một sản phẩm miễn phí bao gồm các hàm API cho phép tạo các ứng dụng 2D, 3D trên các ứng dụng nhúng – bao gồm các thiết bị cầm tay. Nó được định nghĩa như là một tập con của openGL, tạo ra tính linh hoạt, mạnh mẽ trên giao diện cấp thấp giữa các phần mềm và đồ họa. OpenGL ES 1.1 nhấn mạnh về tốc độ phần cứng của các hàm API, trong khi OpenGL ES 1.0 chỉ tập trung vào các phần mềm cho phép triển khai. OpenGL ES 1.

  doc44p vantruong_dth 28-12-2012 222 96   Download

 • Tài liệu này được viết với mục đích hướng dẫn lập trình OpenGL ở mức căn bản. Người đọc đã phải nắm được một số kiến thức thiết yếu về đồ họa 3D. Tài liệu được viết dựa vào các chương 1, 2, 3, 4 và 13 trong OpenGL redbook http://glprogramming.com/red có lược bỏ đi những kiến thức chưa cần thiết và tổ chứ lại, diễn giải lại ý cho rõ ràng hơn. Người đọc được đề nghị tham khảo trực tiếp trong sách đó....

  pdf33p ngay27 20-09-2012 252 91   Download

 • WHO THIS BOOK IS FOR Be aware that this is not a beginner book. It is an intermediate-level book that assumes you are familiar with linear algebra (matrices, vectors, and quaternions), you have a strong C/C++ programming background, you have at least touched base with OpenGL or OpenGL ES, and you basically know how computer graphics work in general. If you have this necessary knowledge, and want to make lightning-fast progress in game and graphics programming, then you have found the right publication.

  pdf316p fangfangfang 06-04-2012 214 84   Download

 • OpenGL (Open Graphics Library) là một tiêu chuẩn kỹ thuật đồ họa có mục đích định ra một giao diện lập trình ứng dụng (API) đồ họa ba chiều. OpenGL cũng có thể được dùng trong các ứng dụng đồ họa 2 chiều. Giao diện lập trình này chứa khoảng 250 hàm để vẽ các cảnh phức tạp từ những hàm đơn giản. Nó được dùng rộng rãi trong các trò chơi điện tử.

  pdf49p ngay27 12-10-2012 191 68   Download

 • Theo dõi Window /*file name: hello1s.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #endif int main(int argc, char *argv[]) { auxInitWindow(argv[0]); /*dòng lệnh mới , window sẽ hiện trong vòng 1 giây*/ Sleep(1000); /*dòng lệnh mới*/ return 0; } Trong phần source code mã nguồn này nằm trong file hello1s.cpp. 3-Xoá màn hình trong opengl Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách xoá màn hình trong opengl. ...

  pdf15p sting1209 26-01-2011 162 65   Download

 • The OpenGL graphics system is a software interface to graphics hardware. (The GL stands for Graphics Library.) It allows you to create interactive programs that produce color images of moving three−dimensional objects. With OpenGL, you can control computer−graphics technology to produce realistic pictures or ones that depart from reality in imaginative ways. This guide explains how to program with the OpenGL graphics system to deliver the visual effect you want.

  pdf177p thliem236 04-11-2010 137 56   Download

 • Giao diện của cửa sổ và quản lý cửa sổ: Với những chương trình chỉ cần vẽ đơn giản thì bạn có thể dùng các chương trình trên, nhưng với các chương trình phức tạp sau này chúng ta không thể viết như thể được nữa.Dưới đây tôi sẽ trình bày với các bạn cấu trúc của chương trình trong opengl.

  pdf13p sting1209 26-01-2011 134 55   Download

 • Animation(Hoạt cảnh) Phần này sẽ giới thiệu với các bạn về cách tạo hoạt cảnh trong opengl.Hoạt cảnh luôn luôn có sức thu hút người lập trình, nó là một phần quan trọng trong lập trình đồ hoạ. Trước hết chúng ta sẽ xem xét hai hàm auxIdleFunc() và auxMainLoop().Hàm auxIdleFun() có nhiệm vụ gọi các hàm trong khi không nhận một sự kiện (event) của người dùng, trong chương trình dưới đây, cụ thể là nó sẽ vẽ lại window khi không có event nào.

  pdf38p sting1209 26-01-2011 128 49   Download

 • In the spring of 2001, we finished writing OpenGL Game Programming. Although the book didn’t cover everything we had initially planned, we hoped that it would benefit people learning to program games with OpenGL. The ensuing years have seen that hope realized, as we’ve come into contact with dozens of people in person and many times that number via e-mail and the Web who had used our book as a starting point into 3D game development.

  pdf337p tailieuvip13 20-07-2012 102 48   Download

 • Sử dụng ánh sáng trong opengl. Để xác định mặt nào được chiếu sáng và với cường độ sáng bao nhiêu, người ta dùng véc tơ pháp tuyến (normal vector).Trong chương trình dưới đây tôi sẽ giới thiệu cách dùng véc tơ này.

  pdf16p sting1209 26-01-2011 107 47   Download

 • Thể hiển toạ độ 3 chiều: Đến giờ các bạn mới biết đến toạ độ 2 chiều trong opengl, nếu chỉ có vậy thì chẳng khác gì trong lập trình Window cả.Vì vậy trong phần này chúng ta sẽ cùng xem opengl vẽ các hình 3 chiều như thế nào.

  pdf11p sting1209 26-01-2011 108 42   Download

 • Opengl là thư viện lập trình đồ hoạ 3D, các bạn muốn biết thêm thì xem tại trang chủ opengl. Org.Bài viết này dành cho những bạn đã biết opengl là gì, và nó cũng là bài đầu tiên cho việc học đồ hoạ với opengl sau này. II-Opengl trong Windows: Lập trình opengl trong Windows bằng Visual C, bạn phải sử dụng ba thư viện sau glaux.lib glu32.lib và opengl32.lib.

  pdf42p ngay27 20-09-2012 104 42   Download

 • Develop graphically sophisticated apps and games today! The smart phone app market is progressively growing, and there is new market gap to fill that requires more graphically sophisticated applications and games. Game and Graphics Programming for iOS and Android with OpenGL ES 2.0 quickly gets you up to speed on understanding how powerful OpenGL ES 2.0 technology is in creating apps and games for amusement and effectiveness. Leading you through the development of a real-world mobile app with live code, this text lets you work with all the best features and tools that Open GL ES 2.

  pdf316p phungnguyet_123 20-02-2013 72 24   Download

 • In Pro OpenGL ES for Android, you'll find out how to harness the full power of OpenGL ES, and design your own 3D applications by building a fully-functional 3D solar system model using Open GL ES! OpenGL has set the standard for 3D computer graphics, and is an essential aspect of Android development. This book offers everything you need to know, from basic mathematical concepts to advanced coding techniques. You'll learn by building a fascinating 3D solar system simulator!

  pdf309p caucaphung 02-02-2013 76 22   Download

 • OpenGL (tiếng Anh Open Graphics Library) là một tiêu chuẩn kỹ thuật đồ họa có mục đích định ra một giao diện lập trình ứng dụng (tiếng Anh: API) đồ họa 3 chiều. OpenGL cũng có thể được dùng trong các ứng dụng đồ họa 2 chiều. Giao diện lập trình này chứa khoảng 250 hàm để vẽ các cảnh phức tạp từ những hàm đơn giản. Nó được dùng rộng rãi trong các trò chơi điện tử.

  pdf43p lqvang02 02-02-2013 60 16   Download

 • Today's OpenGL software interface enables programmers to produce extraordinarily high-quality computer-generated images and interactive applications using 2D and 3D objects, color images, and programmable shaders. OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 4.3, Eighth Edition, has been almost completely rewritten and provides definitive, comprehensive information on OpenGL and the OpenGL Shading Language. This edition of the best-selling "Red Book" describes the features through OpenGL version 4.3....

  pdf986p ringphone 06-05-2013 41 16   Download

 • OpenGL is not a single API anymore. OpenGL has involved into a family of APIs, with OpenGL, OpenGL ES, and WebGL being closely related siblings that enable application developers to write and deploy graphics applications on a wide variety of platforms and operating systems. OpenGL has become an ecosystem; 3D graphics is truly everywhere now. OpenGL is the cross platform 3D API for desktop machines and work stations. OpenGL ES is the 3D API for mobile devices, like tablets and cell phones, and embedded platforms from settop boxes to cars.

  pdf715p hotmoingay3 09-01-2013 41 10   Download

 • Over the years, the “Red Book” has become the authoritative reference for each new version of the OpenGL API. Now we have the “Gold Book” for OpenGL ES 2.0—a cross-platform open standard ushering in a new era of shader programmability and visual sophistication for a wide variety of embedded and mobile devices, from game consoles to automobiles, from set top boxes to mobile phones. Mobile phones, in particular, are impacting our everyday lives, as the devices we carry with us are evolving into full mobile computers.

  pdf0p hiepkhach_1006 12-08-2013 57 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản