Phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Xem 1-16 trên 16 kết quả Phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách
 • Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

  pdf17p lythong 18-08-2009 344 38   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 5 - Phân cấp tài khóa bao gồm những nội dung về vai trò của phân cấp ngân sách nhà nước; phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách nhà nước; phân định nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước; tỉ lệ phân chia khoản thu giữa trung ương và địa phương.

  ppt49p cocacola_07 07-11-2015 28 7   Download

 • Trên cơ sở cơ chế phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007 - 2010, để đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quá trình phân cấp nguồn thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu NSNN, đảm bảo nguồn lực để thực hiện một cách tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

  pdf123p bautroibinhyen4 27-11-2016 0 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 28 4   Download

 • Bài giảng "Tài chính công - Bài 5: Phân cấp tài khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Những tư tưởng cốt lõi, vai trò của phân cấp ngân sách nhà nước, phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách nhà nước, phân định nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước, tỉ lệ phân chia khoản thu giữa trung ương và địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p nguoibakhong05 18-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf19p lawttnh14 13-11-2009 32 2   Download

 • Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf20p lawbds2 06-11-2009 29 5   Download

 • Nghị quyết số 93/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi một số điều của Quy định và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  pdf2p nghivanquyet0908 24-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng.

  pdf35p sontratckh 10-12-2010 277 49   Download

 • Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi điểm 4.9, Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2017.

  pdf3p nghivanquyet0908 24-11-2017 7 0   Download

 • Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung phụ lục i ban hành kèm theo quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  doc3p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Thứ nhất, quan hệ giữa chính quyền cấp huyện với các cấp chính quyền cấp trên thể hiện trong việc xác định cho các huyện nguồn thu được phân chia giữa các cấp ngân sách và thể hiện trong sự hỗ trợ bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp huyện.

  pdf7p lavie8 27-07-2011 40 10   Download

 • Quyết định 72/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010

  pdf4p thienthan 19-08-2009 56 1   Download

 • Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND ban hành về mức thu phí và tỷ lệ (%) phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An.

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết số 07/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020.

  doc19p nghiquyet01 22-11-2017 12 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Long An.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản