intTypePromotion=1
ADSENSE

Phản đối tái cơ cấu

Xem 1-20 trên 6839 kết quả Phản đối tái cơ cấu
 • Việc xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém chậm hơn so với kế hoạch dự kiến. Sự thiếu hợp tác, thậm chí chống đối từ phía cổ đông lớn của các ngân hàng thương mại yếu kém đối với các chính sách, biện pháp tái cơ cấu theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đã gây khó khăn cho quá trình tái cơ cấu hệ thống. Đây là một trong bốn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung, khu vực ngân hàng nói...

  pdf3p bibocumi18 05-12-2012 60 2   Download

 • Tái cơ cấu doanh nghiệp là một giải pháp nhằm tăng cao hiệu quả quản lý, kinh doanh của một tập đoàn, nhóm công ty có cùng sở hữu của một hoặc một số nhà đầu tư. Tái cơ cấu là việc sắp xếp lại cơ cấu các công ty con trong tập đoàn, bằng cách xây dựng lại cấu trúc ngành nghề và vốn kinh doanh, thay đổi các chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, mua bán tài sản, vốn góp, cổ phần trong các công ty thành viên trong cùng tập đoàn. Quá trình tái cơ cấu doanh...

  pdf6p bingo_do 26-05-2010 247 88   Download

 • Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Bài viết phân tích thực trạng tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 86 16   Download

 • Trong bài báo này, tác giả chỉ đi sâu phân tích công tác “đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Trên cơ sở phân tích những tồn tại trong quy hoạch thủy lợi hiện nay, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi nói riêng và quy hoạch trong ngành nông nghiệp nói chung.

  pdf4p namthangtinhlang_03 10-11-2015 78 6   Download

 • Tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam là một nhu cầu cấp bách và thiết thực của sự phát triển. Bài viết phân tích nguyên nhân phải tái cơ cấu nền kinh tế. Sự tái cơ cấu đó cần đi theo hướng phát triển bền vững, dựa trên cơ sở xây dựng nền kinh tế xanh. Bài viết cũng nêu lên những thuận lợi, khó khăn, thách thức cùng những giải pháp lâu dài và trước mắt mà Việt Nam phải thực hiện trong tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nền KTX.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 56 5   Download

 • Bài viết Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu tập trung phân tích thực trạng đầu tư công của Việt Nam hiện nay, các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu đầu tư công và các khuyến nghị của các tác giả đối với tái đầu tư công của Việt Nam gắn với tái cấu trúc nền kinh tế hướng tới phát triển bền vững.

  pdf11p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 51 4   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam: Bài học từ những thất bại sau đây tập trung vào việc phân tích các bài học đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam từ các kinh nghiệm thất bại trên thế giới trong công cuộc tái cơ cấu.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 62 4   Download

 • Bài viết Đổi mới thể chế kinh tế nhằm thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tập trung phân tích, lý giải và kiến nghị về hai nhóm vấn đề: Đổi mới nhận thức về chức năng kinh tế của NN trong nền kinh tế thị trường; sử dụng hiệu quả công tác điều tiết vĩ mô.

  pdf6p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 43 4   Download

 • Thực tiễn đang đòi hỏi phải tìm kiếm động lực mới tạo bước đột phá cho phát triển ngành nông nghiệp nước ta trong giai đoạn mới. Bài viết phân tích các định hướng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và phát triển bền vững.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 41 3   Download

 • Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Bài viết phân tích thực trạng tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

  pdf8p thiendiadaodien_3 27-12-2018 23 3   Download

 • Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là một quá trình phức tạp, lâu dài với nhiều nội dung có quan hệ mật thiết với nhau. Đối với Việt Nam, hiệu ứng của việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng thời gian qua nhìn chung là khá tích cực, song cũng đang còn nhiều điểm hạn chế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p dangthitrangtrang 07-05-2018 33 1   Download

 • Đề tài trình bày Viện Lúa ĐBSCL, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam và Viện Cây ăn quả miền Nam là các viện nghiên cứu có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển nông nghiệp của các tỉnh ĐBSCL... Để góp phần chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các viện xin giới thiệu một số tiến bộ kỹ thuật chính để tham gia vào sự phát triển của ngành nông nghiệp trong vùng...

  pdf11p hanh_tv28 19-04-2019 26 1   Download

 • Hoàn thiện pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu tổ chức tín dụng là việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực liên quan điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình xác định giá trị tổ chức tín dụng gắn với hoạt động tái cơ cấu nhằm đảm bảo tổ chức tín dụng đảm bảo và duy trì năng lực của mình trong hoạt động ngân hàng. Bài viết phân tích quan niệm, tiêu chí và mục tiêu hoàn thiện pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu tổ chức tín dụng.

  pdf7p vidoha2711 07-09-2020 15 1   Download

 • Quá trình tái cơ cấu thực hiện theo nguyên tắc thoái vốn nhà nước đã đầu tư vào ngành không phải là kinh doanh chính, hoặc không trực tiếp liên quan với ngành kinh doanh chính của DN; vốn nhà nước ở công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối. Chính phủ xác định, tái cơ cấu DN theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý. Trước mắt, thực hiện trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, viễn thông, xuất bản, xổ số kiến thiết, cấp thoát nước, môi trường đô thị,...

  pdf211p rose_12 04-12-2012 109 43   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Sự biến đổi của cơ cấu nghề nghiệp và phân tầng mức sống ở nông thôn đồng bằng sông Hồng" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về sự biến đổi của cơ cấu nghề nghiệp, vấn đề cơ cấu nghề nghiệp, phân tầng mức sống ở nông thôn đồng bằng sông Hồng. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 62 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu những cơ sở lý luận về phát triển KT-XH và cơ cấu chi NSNN nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH; phân tích đánh giá tác động của cơ cấu chi NSNN ở CHDCND Lào tới phát triển KT-XH giai đoạn 2001-2012; đề xuất giải pháp đổi mới cơ cấu chi NSNN trong thời gian tới.

  doc169p change05 14-06-2016 39 3   Download

 • Bài viết Phân tích nguyên nhân để có giải pháp phù hợp cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay nêu tổng quan các ngân hàng thương mại thời kỳ đầu đổi mới, giai đoạn tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ở nước ta cách đây 10 năm và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 35 1   Download

 • Hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi còn thấp, cơ chế chính sách quản lý nhiều bất cập, chậm đổi mới theo cơ chế thị trường đã và đang ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công trình thủy lợi. Hoàn thiện khung thể chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thuỷ lợi hiện có được coi là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất hiện nay, chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả đạt được là rất lớn. Đây được coi là hành động thiết thực nhất để thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

  pdf8p mangamanga 21-02-2020 25 0   Download

 • Để giúp học sinh nắm bắt các kiến thức của bài học được tốt nhất, mời quý thầy cô giáo cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án bài Cơ cấu nền kinh tế môn Địa lý 10. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh trình bày được khái niệm nguồn lực, phân biệt được các loại nguồn lực và vai trò của chúng. Trình bày được khái niệm cơ cấu nền kinh tế, các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế. Hiểu được nguồn lực tự nhiên, vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với con người, sự tác động của con người tới nguồn lực tự nhiên.

  doc5p thanhnhan_287 26-03-2014 448 23   Download

 • Tài liệu Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2014: Cải cách thể chế kinh tế - chìa khóa cho tái cơ cấu - Phần 2 tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Đổi mới phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư công; hoàn thiện thể chế thị trường cho các hàng hóa và dịch vụ công ích; gia nhập WTO và cải cách doanh nghiệp nhà nước ở việt nam; minh bạch và nâng cao chất lượng số liệu thống kê. Mời các bạn tham khảo Tài liệu.

  pdf113p meomun12340628 03-08-2015 81 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phản đối tái cơ cấu
p_strCode=phandoitaicocau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2