intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân loại thuốc viên nén

Xem 1-20 trên 164 kết quả Phân loại thuốc viên nén
 • Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về quá trình phát triển của viên nén, ưu nhược điểm của viên nén; kỹ thuật bào chế viên nén; tiêu chuẩn chất lượng viên nén; các yếu tố ảnh hưởng đến SKD viên nén; kiểm nghiệm thuốc viên nén thông qua tài liệu Kỹ thuật bào chế thuốc viên và phương pháp kiểm nghiệm sau đây.

   

  doc16p hadimcodon 18-06-2015 567 100   Download

 • Là viên nén chứa paracetamol và clorpheniramin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng paracetamol, C8H9NO2, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Hàm lượng Clorpheniramin maleat, C16H19ClN2.C4H4O4, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên nén mầu đồng đều. Định tính A. Trong phần định lượng paracetamol, thời gian lưu của pic chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải tương ứng với thời gian lưu của pic paracetamol trên sắc ký đồ...

  pdf7p truongthiuyen15 15-07-2011 428 24   Download

 • Viên ném Vitamin C Là viên nén chứa acid ascorbic. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây : Hàm lượng acid ascorbic, C6H8O6, từ 95,0 - 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên màu trắng hay trắng ngà. Định tính A.Cân một lượng bột viên tương ứng với khoảng 0,10 g acid ascorbic, thêm 10 ml nước. lắc kỹ, Lọc. Dịch lọc có phản ứng acid với giấy quỳ (TT). Lấy 5 ml dịch lọc thêm 0,5 ml dung dịch bạc nitrat...

  pdf3p truongthiuyen14 15-07-2011 139 8   Download

 • Là viên nén chứa tetracyclin hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng của tetracyclin hydroclorid, C22H24N2O8. HCl, từ 95,0 đến 105,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên nén màu vàng Định tính Trong phần định lượng, thời gian lưu của pic chính trên sắc ký đồ thu được với dung dịch thử phải tương ứng với thời gian lưu của pic tetracyclin hydroclorid trên sắc ký đồ thu được với dung dịch chuẩn Mất khối lượng...

  pdf5p truongthiuyen15 16-07-2011 103 6   Download

 • Là viên nén chứa furosemid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng furosemid, C12H11Cl N2O5S, từ 95,0 đến 105,0% so với hàm lượng ghi trờn nhón. Tớnh chất Viờn màu trắng. Định tính A.Trong phần Định lượng: Đo phổ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch thử trong khoảng bước sóng từ 220 đến 320 nm, phải có 2 cực đại ở 228 và 271 nm. ...

  pdf4p truongthiuyen15 15-07-2011 117 4   Download

 • Là viên nén bao phim chứa ranitidin hydroclorid Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng Ranitidin, C13H22N4O3S, từ 95,0 đến 105,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên nén bao phim. Định tính A. Trong phần thử “tạp chất liên quan”, vết chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử (2) phải tương ứng về vị trí, màu sắc và kích thước với vết chính trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu (1). B. Trong...

  pdf5p truongthiuyen15 16-07-2011 72 4   Download

 • Là viên nén chứa (L-tetrahydropalmatin). Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén " (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng rotundin, C21H25NO4, từ 93,0% đến 107,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên nén màu trắng hoặc vàng nhạt. Định tính A. Lấy một lượng bột viên tương ứng với 0,1 g rotundin, thêm 10 ml nước và 1 ml dung dịch acid sulfuric loãng (TT), lắc để hòa tan, lọc. Dịch lọc làm các phản ứng sau: - Thêm vào 2 ml dịch lọc...

  pdf3p truongthiuyen15 16-07-2011 76 4   Download

 • Là viên nén chứa diazepam. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng của diazepam, C16H13ClN2O, từ 92,5% đến 107,5% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên nén màu trắng. Định tính A. Trong phần Định lượng: Phổ hấp thụ tử ngoại (Phụ lục 4.1) của dung dịch thử đo trong khoảng bước sóng từ 230 nm đến 350 nm phải có hai cực đại ở 242 nm và 284 nm. B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4) ...

  pdf5p truongthiuyen14 15-07-2011 131 3   Download

 • Là viên nén bao phim chứa sắt fumarat và acid folic. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” mục “Viên bao” ( Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng sắt fumarat, C4H2FeO4 từ 90,0 đến 105,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Hàm lượng acid folic, C19H19N7O6 từ 90,0 đến 115,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Chú ý tiến hành các thử nghiệm trong điều kiện tránh ánh sáng. Tính chất Viên bao phim, màu đồng nhất. Định tính A. Trong phần định lượng acid...

  pdf5p truongthiuyen15 16-07-2011 131 3   Download

 • Là viên nén bao phim chứa indomethacin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” mục “viên bao” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng indomethacin, C19H16ClNO4, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên nén bao phim màu đồng nhất. Định tính A. Trong phần Định lượng, phổ hấp thụ tử ngoại (Phụ lục 4.1) của dung dịch thử trong khoảng từ 300 -350 nm chỉ có một cực đại hấp thụ ở bước sóng khoảng 320 nm. ...

  pdf3p truongthiuyen15 15-07-2011 62 2   Download

 • Là viên nén chứa carbamazepin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén”(Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng carbamazepin, C15H12N2O, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên nén màu trắng. Định tính A. Trong phần Định lượng, phổ tử ngoại (Phụ lục 4.1) của dung dịch thử trong khoảng 220 – 350 nm có các hấp thụ cực đại ở khoảng 238 nm và 285 nm. ...

  pdf4p truongthiuyen14 15-07-2011 45 2   Download

 • Là viên nén chứa levonorgestrel. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuôc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng levonorgestrel,C21H2802, từ 95,0 đến 105,0 % so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên màu trắng, cạnh và thành viên lành lặn. Định tính A. Trong phần Độ đồng đều hàm lượng, pic chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có thời gian lưu tương ứng với thời gian lưu của pic levonorgestrel trên sắc ký đồ của dung dịch chuẩn. ...

  pdf6p truongthiuyen15 15-07-2011 61 2   Download

 • Là viên nén chứa levothyroxin natri. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phục lục 1.20) và các yêu cầu sau: Hàm lượng levothyroxin natri, C15H10I4NNaO4 từ 90,0% đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên màu trắng. Định tính A. Trong phần định lượng, pic chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có thời gian lưu phù hợp với thời gian lưu của pic levothyroxin natri trên sắc ký đồ của dung dịch chuẩn. ...

  pdf5p truongthiuyen15 15-07-2011 73 2   Download

 • Là viên nén chứa loperamid hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng loperamid hydroclorid, C29H33ClN2O2 .HCl, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên màu trắng. Định tính A. Trong phần định lượng, thời gian lưu của pic chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải giống thời gian lưu của pic loperamid sắc ký đồ của dung dịch chuẩn . ...

  pdf5p truongthiuyen15 15-07-2011 76 2   Download

 • Là viên nén chứa praziquantel. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng praziquantel, C19H24N2O2 từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên màu trắng. Định tính A. Dung dịch chế phẩm trong phần thử độ hoà tan phải có phổ hấp thụ tử ngoại giống phổ của dung dịch praziquantel chuẩn và phải có một cực đại hấp thụ tại bước sóng 263  1 nm. B. Trong phần định lượng, thời gian lưu của píc chính trên sắc ký...

  pdf4p truongthiuyen15 15-07-2011 51 2   Download

 • Là viên nén bao phim chứa roxithromycin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" mục "Viên bao" (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau: Hàm lượng roxithromycin, C41H76N2O15, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên bao phải nhẵn, không nứt cạnh, không dính tay, đồng đều về màu sắc. Bên trong của viên bao có màu trắng. Định tính Trong phần định lượng, thời gian lưu pic chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải tương ứng với thời gian lưu của...

  pdf5p truongthiuyen15 16-07-2011 58 2   Download

 • Phép thử này xác định tỷ lệ hòa tan hoạt chất của các dạng thuốc rắn phân liều (viên nén và viên nang) trong những điều kiện chỉ định. Việc chọn thiết bị thử dựa vào các tính chất hoá lý của dạng bào chế. Nếu không có chỉ dẫn khác trong chuyên luận riêng, sử dụng thiết bị kiểu giỏ quay. Tất cả các bộ phận của thiết bị có thể tiếp xúc với chế phẩm thử hoặc môi trường hoà tan phải trơ về mặt hoá học và không được hấp thụ, phản ứng hoặc gây ảnh...

  pdf17p truongthiuyen18 22-07-2011 933 37   Download

 • Thành phần: Ghi tên hoạt chất và các tá dược. Thí dụ thuốc có tên biệt dược là zentel hoặc albendazol trong thành phần ghi hoạt chất chính là albendazole là thuốc trị giun sán và thêm khá nhiều tá dược để tạo thành thuốc viên nén. Ta cần biết tên hoạt chất vì đây chính là tên thuốc dùng cho việc điều trị. Nhiều người cao tuổi tự ý dùng nhiều loại biệt dược khác nhau, tưởng là các loại thuốc khác nhau, nhưng thực chất chỉ là một loại hoạt chất đưa đến ngộ độc vì dùng quá...

  pdf5p cafe188 16-01-2011 75 9   Download

 • Trong thực tế chúng ta có thể gặp các tên thuốc bắt đầu bằng chữ calci như: calciclorid, calcigluconat, calcifediol và calcitonin. Vậy chúng có phải là cùng một loại thuốc không và tác dụng của chúng ra sao? Theo Dược thư Quốc gia, calci clorid thuộc loại khoáng chất có dạng thuốc tiêm còn calci gluconat là loại thuốc bổ sung calci có các dạng tiêm và viên nén. Cả hai loại này được chỉ định dùng trong các trường hợp cần tăng nhanh nồng độ ion calci trong máu (co giật do hạ calci huyết ở trẻ sơ sinh,...

  pdf5p doremidangyeu 25-07-2010 108 6   Download

 • Để nâng cao hiệu quả công tác đầm nén và duy trì sự làm việc lâu dài của thiết bị, tập thể giáo viênTrường Kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải 1biên soạn cuốn Thực hành máy ludùng làm Tài liệu giảng dạy và học tập cho giáo viên, học sinh thuộc nghề vận hành máy thi công cơ giới tại trường. Tài liệu gồm 2 phần, phần 1 sau đây với nội dung 2 chương đầu Tài liệu, gồm:Công dụng - phân loại, cấu tạo chung và đặc tính kỹ thuật của một số loại máy lu, bảo dưỡng kỹ thuật. Tham khảo nội dung Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf37p uocvongxua03 18-07-2015 157 69   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân loại thuốc viên nén
p_strCode=phanloaithuocviennen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2