intTypePromotion=3

Phần mềm SAS

Xem 1-20 trên 101 kết quả Phần mềm SAS
 • Bài giảng "Thiết kế thí nghiệm và xử lý dữ liệu với phần mềm SAS" được biên soạn nhằm phân tích dữ liệu từ các mô hình thiết kế thí nghiệm thường gặp trong nghiên cứu nông nghiệp bằng phần mềm SAS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf54p doinhugiobay_12 15-01-2016 224 51   Download

 • Cuốn tài liệu Xử lý dữ liệu thống kê nông nghiệp với phần mềm Excel và SAS được biên soạn nhằm phân tích dữ liệu từ các mô hình thiết kế thí thường gặp trong nghiên cứu nông nghiệp bằng phần mềm MS Excel và SAS. Tài liệu Xử lý dữ liệu thống kê nông nghiệp với phần mềm Excel và SAS được viết trong khuôn khổ Dự án công nghệ thông tin, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

  pdf30p bluesky_12 21-12-2012 386 123   Download

 • Hệ thống thông tin kế toán giúp lãnh đạo doanh nghiệp, các phòng ban chức năng có được số liệu cập nhật tức thời của các khâu hoạt động, giúp họ có những nhận định thực tế trước khi ra quyết định. Các dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu thống nhất, có khả năng khai báo, phân tích, thống kê phục vụ cho công tác lập kế hoạch, hoạch định phương hướng sản xuất kinh doanh, phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư. ....

  doc24p kakaokute 27-05-2011 357 108   Download

 • Cuốn giáo trình là sự tích hợp các kiến thức kế toán căn bản với sử dụng thành thạo phần mềm kế toán sẽ giúp các bạn có đủ tự tin để làm nghề kế toán một cách vững vàng và chuyên nghiệp. Cuốn giáo trình gồm 3 phần có nội dung cụ thể như sau: Giới thiệu chung về SAS INNOVA 6.8, phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1, các phân hệ kế toán trong SAS INNOVA 6.8.1, phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.2, bộ số liệu demo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf201p lg123456 07-03-2014 476 94   Download

 • Bài giảng Phần mềm kế toán SAS INNOVA 2010 OPEN nhằm củng cố kiến thức môn chuyên ngành (nguyên lý kế toán, kế toán tài chính), cung cấp những kiến thức cơ bản về làm kế toán trên máy vi tính, rèn luyện kỹ năng làm kế toán trên máy vi tính.

  pdf39p narrow_12 17-07-2014 60 8   Download

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 1 nêu lên tổng quan về kiến trúc phần mềm với những nội dung cơ bản như định nghĩa SA; một số thuật ngữ về SA; kiến trúc và các thuộc tính chất lượng; các thuộc tính chất lượng (Quality attributes);... Mời các bạn tham khảo.

  pdf29p cocacola_17 12-12-2015 46 7   Download

 • Nội dung luận văn gồm 4 chường: Chương 1-Trình bày nội dung dự án “Xây dựng Hệ thống phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình “Vai mẫu” đối với kịch hát dân tộc; Chương 2-Trình bày lý thuyết Yêu cầu người dùng và các vấn đề ảnh hưởng tới quá trình thu thập yêu cầu; Chương 3-Trình bày kỹ thuật tiếp cận các bên liên quan nhằm thu thập yêu cầu; Chương 4-Kết quả của quá trình xây dựng tài liệu dự án.

  pdf117p hanh_tv25 02-04-2019 13 3   Download

 • Bài giảng "Kiến trúc phần mềm - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa SA, một số thuật ngữ về SA, kiến trúc và các thuộc tính chất lượng, các thuộc tính chất lượng (Quality attributes), tính sẵn sàng để dùng được (Availability), tính dễ sử dụng (Usability),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p tieu_vu06 09-06-2018 18 2   Download

 • Phân tích số liệu và biểu đồ thường được tiến hành bằng các phần mềm thông dụng như SAS, SPSS, Stata, Statistica, và S-Plus. Đây là những phần mềm được các công ti phần mềm phát triển và giới thiệu trên thị trường khoảng ba thập niên qua, và đã được các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và công ti kĩ nghệ trên toàn thế giới sử dụng cho giảng dạy và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf118p tmtu2009 24-09-2012 219 89   Download

 • Khai báo danh mục nơi khám chữa bệnh theo quy định của bảo hiểm xã hội. Quản lý các biểu mẫu thuTờ khai 01-TBH: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Mẫu 01a-TBH: Danh sách lao đô ̣ng tham gia và đề nghi ̣cấ p sổ BHXH , thẻ BHYT.  Mẫu 02a-TBH: Danh sách lao đô ̣ng tham gia BHXH , BHYT,BHTN. Mẫu 03a-TBH: Danh sách điề u chinh lao đô ̣ng và mức đóng BHXH , BHYT, BHTN. ̉ Mẫu 03b-TBH: Danh sách lao đô ̣ng điề u chỉnh hồ sơ BHXH,BHYT,BHTN Quản lý các biểu...

  pdf45p phuc_bmt 22-06-2012 146 34   Download

 • Xây dựng hệ thống quản lý tài sản cho phòng Hành chính quản trị của công ty cổ phần thương mại & phần mềm tin học - ISC. Công ty được tổ chức nhiều phòng ban, đảm nhiệm những chức năng và công việc riêng.

  doc6p susu_951 06-06-2013 36 8   Download

 • Việc ứng dụng phần mềm ADAMS/View để khảo sát đặc tính động lực học bộ truyền bánh răng hành tinh ở trạng thái đầy tải đóng vai trò quan trọng, kết quả khảo sát cho thấy mô hình làm việc trong môi trường mô phỏng phù hợp với lý thuyết, từ đó nghiệm chứng độ tin cậy của mô hình, có thể ứng dụng để chế tạo mô hình thực tế.

  pdf4p caplock2711 22-02-2019 15 0   Download

 • Bài viết trình bày tổng quan về một số chuẩn truyền dữ liệu phân tán thời gian thực và đánh giá các ưu điểm của chuẩn HLA. Tiếp theo, sẽ trình bày về yêu cầu, thiết kế mô hình, cấu trúc thông tin, thiết kế môđun phần mềm phục vụ đồng bộ dữ liệu phương án tác chiến biển đảo trên nền hải đồ số và sa bàn số 3D.

  pdf8p vicolor2711 16-07-2019 2 0   Download

 • Đồ án Cung cấp điện: Tìm hiểu phần mềm thiết kế chiếu sáng DIALUX giới thiệu chung về kỹ thuật chiếu sáng; tìm hiểu phần mềm DIALux; áp dụng thiết kế chiếu sáng cho một hội trường có kích thước 16x30x5m. Mời các bạn tham khảo đề án để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc66p luantrandinh 08-03-2015 186 94   Download

 • Đồ án đề tài Thiết kế chiếu sáng đường phố được nghiên cứu với các nội dung: Tóm tắt cơ sở kỹ thuật chiếu sáng, thiết kế chiếu sáng đường cấp A và khu nghỉ dọc tuyến đường, tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện, tìm hiểu phần mềm thiết kế chiếu sáng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc112p xungxi 05-10-2016 318 93   Download

 • thiết kế khuôn cho sản phẩm có ren

  pdf10p levantuan276 07-01-2011 155 77   Download

 • Xử lý khuyết tật trên sản phẩm

  pdf17p levantuan276 07-01-2011 228 71   Download

 • L S C Co., Ltd. MODARIS V5R1 DIAMINO V5R2 VIGIPRINT –V2 QUY TRÌNH HUAÁN LUYEÄN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM CAD KHAÙCH HAØNG MAÃU / HÌNH VEÕ + THOÂNG SOÁ RAÄP GIAÁY EMAIL E THIEÁT KEÁ NHAÄP MAÃU MÔÛ FILE THIEÁT LAÄP BAÕNG SIZE KIEÅM TRA THOÂNG SOÁ RAÄP CHÆNH SÖÛA RAÄP NHAÛY SIZE TAÊNG ÑÖÔØNG MAY LAÄP BAÕNG CHI TIEÁT KHAI BAÙO SÔ ÑOÀ GIAÙC SÔ ÑOÀ SÔ ÑOÀ MINI & PDF SÔ ÑOÀ SAÛN XUAÁT IN 1 .

  pdf58p ruavanguom 25-09-2012 224 67   Download

 • Ứng dụng logic mờ điều khiển quá trình nhiệt lò sấy nghiên cứu khảo sát bộ điểu khiển mờ, bước đầu khảo sát mô phỏng bộ điều khiển phần mềm.

  pdf26p mobile_12 28-12-2013 88 21   Download

 • Thực trạng công ty Công ty cổ phần vận tải Hà Tiên là công ty chuyên về hoạt động vận chuyển clinker và tất cả các loại hàng hóa theo đường thủy đi khắp các tỉnh thành trong đất nước Việt Nam ứng với đơn đặt hàng của chủ hàng .Với số lượng phương tiện thủy hùng hậu gồm:30 sà lan kéo với tải trọng từ 300 đến 350 tấn, 5 sà lan tự hành 600 tấn ,3 sà lan tự hành 1000 tấn, 10 tàu kéo 50 mã lực .Bài toán quản lý luôn là bài toán nan...

  pdf106p vinamilkvietnam 07-08-2012 78 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phần mềm SAS
p_strCode=phanmemsas

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản