Phân phối thu nhập bằng tiền doanh nghiệp

Xem 1-13 trên 13 kết quả Phân phối thu nhập bằng tiền doanh nghiệp
 • Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu. Thứ tư: Những quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng và tổ đội sản xuất, trong việc nhận tạm ứng và thanh toán tài sản. quan hệ giữa cổ đông và người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu.

  pdf0p chipbia 15-07-2012 167 65   Download

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu đối với các nhà quản trị, các nhà đầu tư, các chủ nợ và cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Vì vậy phân tích tài chính cũng là một môn học quan trọng và cần thiết trong chương trình đào tạo đại học, chuyên ngành kinh tế.

  pdf130p coc_xanh 18-01-2013 166 54   Download

 • Hoạt động tài chính gắn liền với quá trình hình thành, sử dụng nguồn vốn và các quỹ tiền tệ có tính đặc thù: doanh nghiệp phải tìm kiếm các nguồn tài trợ, vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, phát hành cổ phiếu,

  pdf27p ctrl_12 06-07-2013 78 6   Download

 • Những hoạt động thuê đã có từ cách đây rất lâu, có thể tới năm nghìn năm trước. Tuy nhiên phải thêm hai trăm năm nữa hoạt động CTTC mới xuất hiện.

  ppt62p chonbinhyen198 13-11-2012 124 31   Download

 • Quản trị tài chính là một bộ phận cấu thành quan trọng trong khoa học quản trị kinh doanh. Việc truyền bá rộng rãi những kiến thức về quản trị tài chính càng trở nên cần thiết hơn đối với nước ta hiện nay khi mà nền kinh tế nước nhà đang trong thời kỳ mở cửa, hội nhập, thị trường chứng khoán đang hình thành và phát triển.

  pdf21p coc_xanh 18-01-2013 80 11   Download

 • Dòng tiền mặt lưu chuyển tốt sẽ giúp việc kinh doanh của bạn luôn thành công. Bạn cần lập quy trình hiệu quả liên quan đến các khoản phải trả để có thể giải quyết vấn đề về tiền mặt và đảm bảo bạn có một số lượng lớn tiền mặt dành cho hoạt động kinh doanh.

  pdf3p bibocumi12 02-11-2012 50 10   Download

 • Mức độ yếu: Giá cả của CK phản ánh đầy đủ, kịp thời các thông tin trong quá khứ về giao dịch của thị trường Mức độ trung bình: Giá cả CK phản ánh tất cả những thông tin liên quan đến công ty đã được công bố công khai bên cạnh những thông tin trong quá khứ Mức độ mạnh: Giá cả của CK phản ánh tất cả những thông tin liên quan tới tổ chức phát hành thậm chí cả những thông tin nội gián. ...

  ppt18p possibletb 22-09-2012 32 5   Download

 • Dường như tiền mặt luôn là một cái gì đó mà ai cũng thích sở hữu, doanh nghiệp cũng vậy. Thế nhưng việc doanh nghiệp có quá nhiều tiền mặt liệu có phải là một điều tốt? húng ta biết rằng hầu hết các doanh nghiệp vận hành đều chú ý sử dụng lợi ích từ việc vay nợ. Trong điều kiện hoạt động bình thường, tài trợ bằng nợ có thể giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng sinh lợi, thế nhưng nhà đầu tư nào cũng biết đến mặt trái của nợ.

  pdf5p bibocumi12 02-11-2012 30 4   Download

 • phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng tiền nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc...

  doc66p tiendungtb3003 09-03-2010 6445 3570   Download

 • Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Các doanh nghiệp đã sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế, khuyến khích tinh thần tích cực lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất.

  pdf20p thainhatquynh 02-07-2009 5453 2747   Download

 • Đối số là thường xuyên được thể hiện trong một bảng Anh trị giá hơn một người nghèo hơn so với một người giàu. Nó không chứng minh thu nhập để phân phối lại, tuy nhiên, trừ khi bạn tranh luận (a) rằng chính phủ nên gia tăng tiện ích tổng số trong xã hội và (b)

  pdf0p kennguyen10 13-11-2011 32 3   Download

 • thường xuyên được thể hiện trong một bảng Anh trị giá hơn một người nghèo hơn so với một người giàu. Nó không chứng minh thu nhập để phân phối lại, tuy nhiên, trừ khi bạn tranh luận (a) rằng chính phủ nên gia tăng tiện ích tổng số trong

  pdf0p kennguyen10 13-11-2011 18 1   Download

 • Báo cáo của Ngân hàng bao gồm: Bảng cân đối TK, BCD kê toán, BC lưu chuyển tiền tệ, BC kết quả hoạt động KD? - Theo quy định ngoại tệ kinh doanh được thể hiện ở báo cáo nào: Bảng cân đối TK, Bảng CD kế toán, Báo cáo thu nhập chi phí hay tất cả? Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của ngân hàng được trích từ đâu: chi phí trong kỳ, lợi nhuận chưa phân phối, lợi nhuận giữ lại, kết quả kinh doanh trong kỳ? - Theo quy định Ngân hàng nộp thuế GTGT với những khoả...

  doc1p bank_accountancy 27-01-2013 49 19   Download

Đồng bộ tài khoản