intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân phối thu nhập

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phân phối thu nhập
 • Giáo trình "Kinh tế công cộng" nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế cơ sở lý luận để trả lời câu hỏi khi nào thì nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế và nhà nước nên can thiệp bằng công cụ gì để hỗ trợ quá trình phát triển. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội; công cụ can thiệp chủ yếu của chính phủ vào nền kinh tế; lựa chọn công cộng;...

  pdf132p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Tổng quan về kinh tế vĩ mô và Dữ liệu kinh tế vĩ mô. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các mục tiêu của kinh tế vĩ mô; các chính sách kinh tế vĩ mô; mục tiêu kinh tế đối ngoại; mục tiêu phân phối công bằng; mục tiêu phân phối thu nhập cân bằng (Sử dụng đường cong Lorenz để xác định);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 3   Download

 • Bài giảng Tài chính công nâng cao (Advanced Public Finance) có nội dung gồm 4 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: tài chính công trong thực hiện các chức năng của Nhà nước; quản lý và Đánh giá chi tiêu công; tác động của thuế đến phân phối thu nhập và hiệu quả kinh tế; bội chi Ngân sách Nhà nước và Quản lý nợ công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan kinh tế vĩ mô; lý thuyết cổ điển các mô hình mô tả nền kinh tế trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p dongcoxanh25 22-06-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Quản lý thuế gồm 5 chương trình bày những nội dung về: tổng quan hệ thống thuế và quản lý thuế; chính sách thuế và tác động của nó đến phân phối thu nhập và hiệu quả kinh tế; mô hình và tổ chức bộ máy quản lý thuế; tổ chức thực hiện các chức năng quản lý thuế; quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf85p charaznable 06-06-2022 42 4   Download

 • (NB) Giáo trình Gia công trên máy CNC với mục tiêu giúp các bạn có thể chuẩn bị được máy và đồ gá cho việc gia công chi tiết; Chọn và gá lắp được dao, kiểm tra và lưu vào bộ nhớ thông số về kích thước dao; Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi được chương trình; Nhập được chương trình vào máy, lưu trữ và gọi được chương trình gia công; Thực hiện được việc xác định điểm 0 của chi tiết (Điểm W ); Thực hiện được chạy mô phỏng và chạy thử chương trình không cắt gọt; Thiết lập được chế độ làm việc của máy; Vận hành máy để gia công chi tiết đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và an ...

  pdf51p hoatudang09 15-03-2022 37 4   Download

 • Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm (Mẫu số C04- HD) là khoản thu nhập từ lợi nhuận sau thuế và được phân phối theo quy chế chi tiết nội bộ của từng đơn vị, trong đó, chi trả thu nhập tăng thêm là khoản chi thuộc vào qũy bổ sung thu nhập nhằm bổ sung vào thu nhập cho người lao động trong năm đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p nguyenminhviet356 02-03-2022 13 0   Download

 • Nghiên cứu sử dụng chỉ số năng lực sinh thái để phân tích phát triển bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn 1986-2019. Trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt với kỹ thuật ước lượng tự hồi quy phân phối trễ, các kết luận trong nghiên cứu cho thấy (i) Tăng sản lượng điện và cải thiện thu nhập bình quân đầu người sẽ ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn, nhưng ảnh hưởng tích cực trong dài hạn đến phát triển bền vững; (ii) Tỉ lệ đô thị hóa có tương quan thuận chiều với năng lực sinh thái cả trong ngắn hạn và dài hạn;...

  pdf18p vigandhi 23-02-2022 16 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân; phân tích thực trạng, đánh giá ưu nhược điểm trong quy định của pháp luật hiện hành về căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Từ đó đề xuất những biện pháp và định hướng hoàn thiện quy định pháp luật về căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam nhằm nâng cao vai trò của thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt là vai trò đảm bảo công bằng, hiệu quả trong phân phối thu nhập.

  pdf104p badbuddy02 24-01-2022 11 2   Download

 • Nghiên cứu cho thấy thuận tiện và có chi phí hợp lý để có thể đáp ứng nhu cầu tiết kiệm, đầu tư nhằm gia tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo phân phối công bằng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

  pdf5p redemption 20-12-2021 12 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp một cách có hệ thống, khoa học đầy đủ những hiểu biết về cơ sở lý luận Marketing, về thực trạng tiêu dùng tôm đông lạnh tại thị trường nội địa, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược Marketing. Từ đó, đưa ra chiến lược và tổ chức các hoạt động marketing nhằm thâm nhập và đẩy mạnh phát triển tôm đông lạnh tại thị trường nội địa hiệu quả. Nâng cao doanh thu, lợi nhuận cũng như xây dựng thương hiệu BIM trong ngành thực phẩm tại Việt Nam góp phần thực hiện các định hướng của công ty trong thời gian tới.

  pdf123p canhvatxanhbaola 08-12-2021 49 8   Download

 • Tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và bất bình đẳng luôn là những vấn đề trọng yếu mà cả Thế giới cũng như mỗi quốc gia phải quan tâm. Đối với những quốc gia nghèo đang trong giai đoạn phát triển thì vấn đề phải gắn tăng trưởng kinh tế với việc giảm nghèo bền vững trong đó có vấn đề kiểm soát hố ngăn cách giàu nghèo lại cần phải được quan tâm mạnh mẽ. Bài viết trình bày quan điểm cũng như các kết quả phân tích về mối quan hệ giữa việc thực thi các FTA giai đoạn 1991 – 2017 với vấn đề phân phối thu nhập và bất bình đẳng ở Việt Nam.

  pdf26p vimichaeldell 04-12-2021 25 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam thời gian qua để tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện chính sách phân phối thu nhập cá nhân trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p guitaracoustic01 03-12-2021 15 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm trình bày thực trạng và xu hướng biến đổi trong phân phối thu nhập ở Malaixia từ thập kỷ 70 đến nay. Xem xét nguyên nhân biến đổi và tác động của các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế xã hội ở Malaixia đối với quá trình phân phối thu nhập... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p guitaracoustic01 01-12-2021 2 0   Download

 • Bài viết này tập trung đề xuất các giải pháp tổ chức kênh phân phối hiệu quả cho quả TLRĐ ruột đỏ bao gồm từ việc xác định thị trường mục tiêu, thiết kế cấu trúc kênh và các chính sách phân phối nên thực hiện. Cuối cùng, bài viết đề xuất một vài kiến nghị cho chính quyền tỉnh Kon Tum nhằm thúc đẩy hoạt động phân phối quả TLRĐ trên thị trường, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và cải thiện thu nhập cho nông hộ trồng quả TLRĐ.

  pdf7p vimackenziebezos 29-11-2021 15 0   Download

 • Bài giảng Chương 17: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm lợi ích kinh tế; Vai trò của lợi ích kinh tế; Bản chất và vai trò của phân phối; Các hình thức phân phối thu nhập chủ yếu trong thời kì quá độ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p buidinhdan 05-11-2021 26 0   Download

 • Bancassurance là kênh phân phối không ai không biết ở các nước có thị trường tài chính phát triển. “Bán bảo hiểm ngân hàng” đã được chứng minh là một trong những kênh phân phối hiệu quả nhất để tăng doanh số và tăng thu nhập phí bảo hiểm. Bancassurance tuy ra đời muộn hơn so với các loại hình hợp tác kinh doanh khác nhưng đã mang lại hiệu quả và thành công đáng kể và không ngừng mở rộng phạm vi, có tác động đến nền kinh tế của các quốc gia khác.

  pdf6p vijeffbezos 01-11-2021 19 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Một là: nhận thức vững chắc và đầy đủ những lý luận về Ngân hàng Thương mại, bản chất, chức năng, các mặt hoạt động, thu nhập-chi phí-lợi nhuận, phân phối lợi nhuận của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam. Hai là: phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang trong giai đoạn 2003-30/06/06. Ba là: đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf63p tomjerry002 29-10-2021 19 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở khảo sát những nhân tố: thu nhập, trình độ, giá mua, hệ thống phân phối, nhận thức, chất lượng, thương hiệu có ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn thực phẩm tươi sống an toàn. Tiến hành thực hiện khảo sát trên 150 người tiêu dùng ở Tp.HCM thông qua bảng câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p viuchinaga2711 25-10-2021 21 0   Download

 • bài viết phân tích chỉ ra các bất cập trong mô hình tăng trưởng bao trùm dưới góc độ là các nguyên nhân dẫn tới tình trạng bất bình đẳng phân phối thu nhập ở Việt Nam thời gian qua, gồm: (i) Những hạn chế trong tăng trưởng bao trùm theo góc độ không gian (giữa vùng động lực và vùng không động lực); (ii) Những hạn chế trong tăng trưởng bao trùm theo các loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, FDI và doanh nghiệp tư nhân)...

  pdf13p vijihyo2711 25-09-2021 29 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1126 lượt tải
207 tài liệu
1303 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân phối thu nhập
p_strCode=phanphoithunhap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2