intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích hiệu suất sử lý

Xem 1-20 trên 158 kết quả Phân tích hiệu suất sử lý
 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty cổ phần; phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thừa Thiên Huế; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn tại công ty.

  pdf82p thangnamvoiva29 02-11-2016 88 17   Download

 • Bài viết này trình bày quy trình phân tích hiệu suất của turbine gió trục đứng (VAWT) một cách tự động. Bài viết sẽ nêu chi tiết quy trình bao gồm việc thiết kế hình học cho biên dạng cánh sử dụng phương pháp CST, quá trình chia lưới lai kết hợp giữa lưới có cấu trúc và không có cấu trúc, quá trình tính toán CFD và quá trình xử lý kết quả để cho ra được giá trị hiệu suất của VAWT.

  pdf8p sansan2 26-05-2018 45 2   Download

 • Đề tài khái quát một số vấn đề lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn; phân tích thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Hoàng Thái và đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp; ba là tìm ra những tồn tại trong quá trình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể và có tính khả thi để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty.

  pdf73p luimotbuoc_3 03-11-2016 130 49   Download

 • Bài giảng "Quản lý và sử dụng năng lượng - Chương 4: Quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổn hao và hiệu suất của máy biến áp, phân tích hiệu suất máy biến áp theo hệ số tải. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p doinhugiobay_11 15-01-2016 48 9   Download

 • Bài giảng "Quản lý và sử dụng năng lượng - Chương 3: Kỹ thuật tiết kiệm năng lượng cho động cơ điện dùng biến tần" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hiệu suất động cơ theo hệ số tải, kỹ thuật tiết kiệm năng lượng khi dùng biến tần, hệ thống ghép nhiều động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_11 15-01-2016 52 8   Download

 • Một queue là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm vào được thực hiện ở một đầu (rear) và việc lấy ra được thực hiện ở đầu còn lại (front) Phần tử vào trước sẽ ra trước – FIFO (First In First Out)

  ppt22p batman_1 10-01-2013 44 2   Download

 • Kì thi sắp đến, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn cho mỗi kì thi, Hội đồng biên soạn Tài liệu ôn tập lớp Lý 4A đã được thành lập nhanh chóng. Chúng tôi tập trung đến môn Phân tích chương trình là chủ yếu, vì đây là một môn phức tạp, đòi hỏi sự vận dụng khả năng sư phạm tối đa mà trong khoảng thời gian giới hạn của đề thi ít bạn có thể diễn đạt hết được ý tưởng và suy nghĩ của mình. Hội đồng biên soạn gồm Hà Nam Thanh, chịu trách nhiệm về phối bản...

  pdf50p tieulaubau 21-06-2011 390 123   Download

 • Phân tích tài chính nhằm mục đích cung cấp thông tin về thực trạng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn trở thành công cụ hết sức quan trọng trong quản lý kinh tế. Phân tích tài chính cung cấp cho nhà quản lý cái nhìn tổng quát về thực trạng của doanh nghiệp hiện tại, dự báo các vấn đề tài chính trong tương lai, cung cấp cho các nhà đầu tư tình hình phát triển và hiệu quả hoạt động, giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra biện pháp quản lý hữu hiệu.

  doc69p linhdodo5495 12-06-2017 215 41   Download

 • Markov Chains MARKOV PROCESSES Markov processes provide very flexible, powerful, and efficient means for the description and analysis of dynamic (computer) system properties. Performance and dependability measures can be easily derived. Moreover, Markov processes constitute the fundamental theory underlying the concept of queueing systems. In fact, the notation of queueing systems has been viewed sometimes as a high-level specification technique for (a sub-class of) Markov processes.

  pdf68p vaseline 23-08-2010 112 28   Download

 • Steady-State Solutions of Markov Chains In this chapter, we restrict ourselves to the computation of the steady-state probability vector’ of ergo&c Markov chains. Most of the literature on solution techniques of Markov chains assumes ergodicity of the underlying model. A comprehensive source on algorithms for steady-state solution techniques is the book by Stewart [Stew94]. From Eq. (2.15) and Eq. (2.58), we have v = VP and 0 = nQ, respectively, as points of departure for the study of steady-state solution techniques. Eq. (2.15) can be transformed so that: 0 = Y(P -1).

  pdf49p vaseline 23-08-2010 84 21   Download

 • MOTIVATION Information processing system designers need methods for the quantification of system design factors such as performance and reliability. Modern computerr communicationI’ and production line systems process complex workloads with random service demands. Probabilistic and statistical methods are commonly employed for the purpose of performance and reliability evaluation. The purpose of this book is to explore major probabilistic modeling techniques for the performance analysis of information processing systems....

  pdf34p vaseline 23-08-2010 77 16   Download

 • In this section we introduce an efficient method for the steady-state analysis of Markov chains. Whereas direct and iterative techniques can be used for the exact analysis of Markov chains as previously discussed, the method computations of Courtois [Cour75, Cour77] is mainly applied to approximate u NN the desired state probability vector u. Courtois’s approach is based of on decomposability properties of the models under consideration.

  pdf24p vaseline 23-08-2010 74 13   Download

 • Single Station Queueing Systems A single station queueing system, as shown in Fig. 6.1, consists of a queueing buffer of finite or infinite size and one or more identical servers. Such an elementary queueing system is also referred to as a service station or, simply, as a node.

  pdf54p vaseline 23-08-2010 64 12   Download

 • Algorithms for Non-Product-Form Networks Although many algorithms are available for solving product-form queueing networks (see Chapters 8 and 9), most practical queueing problems lead to non-product-form networks. If the network is Markovian (or can be Markovized), automated generation and solution of the underlying CTMC via stochastic Petri nets (SPNs) is an option provided the number of states is fewer than a million. Instead of the costly alternative of a discrete-event simulation, approximate solution may be considered.

  pdf136p vaseline 23-08-2010 55 10   Download

 • Transient Solution of Markov Chains Transient solution is more meaningful than steady-state solution when the system under investigation needs to be evaluated with respect to its shortterm behavior, Using steady-state measures instead of transient measures could lead to substantial errors in this case. Furthermore, applying transient analysis is the onl y choice if non-ergodic models are investigated, Transient analysis of Markov chains has been attracting increasing attention and is of particular importance in dependability modeling. ...

  pdf31p vaseline 23-08-2010 64 9   Download

 • Queueing Networks Queueing networks consisting of several service stations are more suitable for representing the structure of many systems with a large number of resources than models consisting of a single service station. In a queueing network at least two service stations are connected to each other. A station, i.e., a node, in the network represents a resource in the real system. Jobs in principle can be transferred between any two nodes of the network; in particular, a job can be directly returned to the node it has just left. A queueing network is called open when jobs can enter the...

  pdf47p vaseline 23-08-2010 76 9   Download

 • Approximation Algorithms for Product-Form Networks In Chapter 8, several efficient algorithms for the exact solution of queueing networks are introduced. However, the memory requirements and computation time of these algorithms grows exponentially with the number of job classes in the system. For computationally difficult problems of networks with a large number of job classes, we resort to approximation methods. In Sections 9.1, 9.2, and 9.3 we introduce methods for obtaining such approximate results. The first group of methods is based on the MVA.

  pdf42p vaseline 23-08-2010 63 9   Download

 • Performance Analysis Tools Performance analysis tools have acquired increased importance due to increased complexity of modern systems. It is often the case that system measurements are not available or are very difficult to get. In such cases the development and the solution of a system model is an effective method of performance assessment. Software tools that support performance modeling studies provide one or more of the following solution methods:

  pdf31p vaseline 23-08-2010 54 8   Download

 • This chapter considers several large applications. The set of applications organized into three sections. In Section 13.1, we present case studies queueing network applications. In Section 13.2 we present case studies Markov chains and stochastic Petri nets. In Section 13.3, case studies hierarchical models are presented.

  pdf76p vaseline 23-08-2010 57 8   Download

 • Algorithms for Product-Form Networks Although product-form solutions can be expressed very easily as formulae, the computation of state probabilities in a closed queueing network is very time consuming if a straightforward computation of the normalization constant using Eq. (7.3.5) is carried out. As seen in Example 7.7, considerable computation is needed to analyze even a single class network with a small number of jobs, primarily because the formula makes a pass through all the states of the underlying CTMC.

  pdf68p vaseline 23-08-2010 51 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích hiệu suất sử lý
p_strCode=phantichhieusuatsuly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2