intTypePromotion=4
ADSENSE

Phân tích thuê tài chính

Xem 1-20 trên 433 kết quả Phân tích thuê tài chính
 • Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 4: Thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại, ảnh hưởng đến BCTC, phân tích thuê tài chính, từ phía người thuê, từ phía người cho thuê, các vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt50p nguyenhoainambd 29-05-2017 27 1   Download

 • Mục tiêu: Chương này sẽ nghiên cứu nghiệp vụ cho thuê tàI chính bao gồm quy trình thực hiện nghiệp vụ cho thuê và những nội dung phân tích đặc thù trong cho thuê tàI chính đối với khách hàng.Hoạt động cho thuê ra đời khá sớm, 2000 năm trước ở công nguyên ở Sumerians đối với dụng cụ nông nghiệp và công cụ cầm tay.

  doc7p sinhvienmoi 23-04-2010 754 380   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cho thuê tài chính doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p thelightvn09 05-05-2011 257 99   Download

 • Tiểu luận: Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm trình bày về cơ sở thu nhập doanh nghiệp, vai tròthu nhập doanh nghiệp, đặc điểm của thu nhập doanh nghiệp. Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình.

  pdf29p green_12 14-05-2014 855 85   Download

 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Năng lực cạnh tranh của các công ty cho thuê tài chính thành phố Hồ Chí Minh dùng lý thuyết cạnh tranh để phân tích và xác định năng lực cạnh tranh của các công ty CTTC tại TP. HCM theo các tiêu chí của ngành, đánh giá tổng hợp các điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của các công ty CTTC có trụ sở chính đóng trên địa bàn TP. HCM, từ đó đề xuất các giải pháp và các khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty CTTC trên địa bàn TP. HCM.

  pdf255p nganhangvietnam123 20-06-2014 187 62   Download

 • Thuyết trình: Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm trình bày các nội dung và cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp, thực trạng thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Giải pháp hoàn thiện luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

  ppt29p green_12 14-05-2014 230 48   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của Ngân hàng Công thương Việt Nam nhằm làm rõ thực trạng hoạt động cho thuê tài chính tại Ngân hàng Công thương Việt Nam để phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những mặt hạn chế và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình dịch vụ này trong tương lai tại Ngân hàng.

  pdf99p pink_12 28-05-2014 143 44   Download

 • Chuyên đề thực tập "Phân tích thống kê hoạt động cho vay của Công ty cho thuê tài chính NHTM cổ phần ngoại thương Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày: tổng quan về cho thuê tài chính và công ty cho thuê tài chính NHTM cổ phần ngoại thương Việt Nam, hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích thống kê hoạt động cho vay của công ty cho thuê tài chính,...

  pdf94p tienthanhcong7892 29-05-2014 221 42   Download

 • Tìm hiểu, phân tích các nội dung cơ bản về thuê tài chính. Tìm hiểu về tình hỉnh thuê tài chính trên thế giới và những đặc điểm của nó để rút ra những bài học quý báu cho Việt nam để phát triển hoạt động này trong thời gian tới.

  pdf87p one_12 10-01-2014 85 26   Download

 • Tài liệu Đề cương học phần Quản trị tài chính Quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường và hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia, thị trường tài chính quốc tế như thị trường tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, cũng được thảo luận trong học phần này. Đặc biệt, học phần tập trung phân tích kỹ các vấn đề quản trị tài chính trong các công ty đa quốc gia như đầu tư trực tiếp, chi phí và cấu trúc vốn, tài trợ vốn, và quản trị tiền mặt quốc tế và môi trường thuế quốc tế.

  doc4p pipupipu 30-09-2016 94 11   Download

 • Đề tài khái quát những vấn đề chung về Thuê tài chính và rủi ro, quản lý rủi ro trong hoạt động thuê tài chính; phân tích thực trạng vấn đề Công tác quản lý rủi ro trong cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy; đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy.

  pdf150p dangvutungbk 28-05-2017 43 10   Download

 • Luận án khái quát, hệ thống hóa và làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận về vốn và nguồn vốn, các vấn đề liên quan đến thuê tài chính và việc ra quyết định huy động vốn trên thị trường CTTC của doanh nghiệp; phân tích làm nổi bật bức tranh tổng thể về thực trạng thuê tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua khảo cứu thực tế; đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và các nguyên nhân cơ bản.

  pdf170p change05 14-06-2016 48 7   Download

 • Đề tài khái quát những vấn đề chung về Thuê tài chính và rủi ro, quản lý rủi ro trong hoạt động thuê tài chính; phân tích thực trạng vấn đề Công tác quản lý rủi ro trong cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy; đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy.

  pdf9p nguyentienphong1802 29-05-2017 20 4   Download

 • Mục tiêu chung của luận án là hoàn thiện kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam. Luận án nghiên cứu môi trường pháp lý của kế toán hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam; đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam. Từ đó, chỉ rõ những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện.

  pdf168p thanhngan29092009 25-09-2018 27 4   Download

 • Bài viết tập trung phân tích đánh giá những nhân tố tác động đến thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam, đề xuất những giải pháp cho việc chấn chỉnh và phát triển thị trường cho thuê tài chính Việt Nam, đứng trên góc độ việc cần làm của các công ty cho thuê tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 31 1   Download

 • Luận văn khái quát những vấn đề chung về cho thuê tài chính và quản lý tài sản cho thuê tài chính trong hoạt động thuê tài chính; phân tích thực trạng vấn đề Công tác quản lý tài sản cho thuê tài chính trong cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài sản cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy.

  pdf109p trangvo0502 18-05-2017 24 1   Download

 • Bài viết này tác giả tập trung phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của các công ty cho thuê tài chính thuộc Hiệp hội công ty cho thuê tài chính Việt Nam, qua đó có cái nhìn toàn diện về các công ty này và đề xuất một số giải pháp nhằm tái cấu trúc các công ty cho thuê tài chính Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p hanh_tv23 26-03-2019 22 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài : thực trạng thị trường cho thuê tài chính ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p ngoctoankmn90 30-08-2011 934 340   Download

 • Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu vốn cho nền kinh tế và cho từng doanh nghiệp đang là một vấn đề rất bức xúc. Tuy nhiên việc vay vốn từ các ngân hàng thương mại để hỗ trợ cho vấn đề này còn nhiều khó khăn như: phải có tài sản để thế chấp hoặc khả năng tài chính để thực hiện ký kết,…Ngay trong lúc này, Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã kịp thời thấy được vấn đề...

  pdf62p buddy8 13-07-2011 208 108   Download

 • Tài liệu Công thức về Tài chính doanh nghiệp cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng VCĐ - VLĐ của DN; dự báo nhu cầu VKD của DN; các chỉ số đặc trưng; phân tích chương trình DUPONT; phân tích nguồn tài trợ; đòn bẩy tài chính và cấu trúc vốn của DN; phân tích dự án đầu tư; thuế tài chính, cổ phiếu, trái phiếu; chi phí sử dụng vốn.

   

  pdf5p trucvy186 24-04-2015 334 83   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích thuê tài chính
p_strCode=phantichthuetaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2