intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tương vùng đĩa

Xem 1-20 trên 527 kết quả Phân tương vùng đĩa
 • Giáo trình Địa lý du lịch (Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trình độ: Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm cơ bản về Du lịch và tổ chức lãnh thổ Du lịch; trình bày được các chức năng cơ bản của du lịch, đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu Địa lý du lịch; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của du lịch; trình bày được các vùng du lịch ở Việt Nam, phân tích được các đặc điểm của mỗi vùng về tài nguyên, các sản phẩm du lịch đặc trưng và các khu du lịch tiêu biểu.

  pdf121p diepkhinhchau 18-09-2023 2 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích thế mạnh cảnh quan tại Thành phố Thủ Đức và đề xuất mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển bền vững trong đô thị. Chúng tôi kỳ vọng rằng, kết quả nghiên cứu sẽ góp thêm ý tưởng vào sự phát triển du lịch thân thiện và đặc trưng gắn với cảnh quan Thành phố Thủ Đức.

  pdf15p viengels 25-08-2023 2 2   Download

 • Nghiên cứu "Mô hình phân cấp thứ bậc (AHP): Ứng dụng trong xây dựng bản đồ phân vùng nhạy cảm với xâm nhập mặn" nhằm ứng dụng AHP vào mô hình GALDIT, với sáu yếu tố ảnh hưởng, một thang đo mức độ dễ bị tổn thương về xâm nhập mặn đã được thành lập cho khu vực. Từ đó có thể xem xét để đánh giá tác động của các yếu tố khác nhau đối với xâm nhập mặn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p nhanchienthien 25-07-2023 1 1   Download

 • Trong khuôn khổ của đề tài Nghiên cứu phát triển một số loại giống cây trồng cho tiểu vùng khó khăn của tỉnh Cao Bằng, khảo nghiệm một số giống đậu tương mới năng suất cao tại hai huyện Hạ Lang và ng Nông tỉnh Cao Bằng nhằm tuyển chọn được giống mới đáp ứng mục tiêu tăng năng suất và sản lượng đậu tương, đồng thời phù hợp cơ cấu luân canh tăng vụ tại địa phương, góp phần làm tăng sản lượng cây lương thực có hạt của tỉnh, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp.

  pdf5p visybill 19-07-2023 2 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Địa chất thủy văn công trình" tiếp tục để cập đến những nội dung về: dòng thấm tới công trình khai thác nước dưới đất; dòng thảm tới công trình hạ thấp mực nước ngầm và tháo khô hố móng; dòng thấm trong vùng tưới; các mô hình nước dưới đất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf116p tukhongthienlac 22-06-2023 3 1   Download

 • Bài viết Phân tích diễn biến mực nước dưới đất tại một số lỗ khoan quan trắc trong các thành tạo bazan tỉnh Đắk Lắk tập trung vào phân tích diễn biến mực nước dưới đất trung bình năm (2) mực nước dưới đất vào thời kỳ mùa khô và mực nước dưới đất vào thời kỳ mùa mưa tại 08 lỗ khoan quan trắc trong tầng chứa nước β (n-qp), đồng thời so sánh với lượng mưa tại khu vực trong giai đoạn 2010÷2016 để xác định mối tương quan giữa hai đại lượng này.

  pdf9p vinebula 02-06-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách “Thành Nam - địa danh và giai thoại” nhằm cung cấp những thông tin, sử liệu mang tính phổ quát, hệ thống về các địa danh - tên làng - tên đường - tên phố ở Thành Nam, cùng với các sự kiện, sự tích, giai thoại tiêu biểu để người đọc và nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu tường tận hơn về Thành Nam - một vùng đất có bề dày lịch sử văn hiến hào hùng và đã đi vào tâm thức bao thế hệ người dân xa - gần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây.

  pdf179p mitmit02 29-05-2023 4 2   Download

 • Bài viết Đánh giá tác động của hạn hán đến đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cát và Phù Mỹ tỉnh Bình Định trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh đa thời gian để xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán dựa trên chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật (TDVI), qua đó làm cơ sở để đánh giá tác động của hạn hán đến đất sản xuất nông nghiệp tại hai huyện Phù Cát và Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

  pdf11p videadpool 05-05-2023 2 2   Download

 • Dung Quất tiến vào thế kỉ XXI: Phần 1 trình bày về Lịch sử vùng đất Quảng Ngãi; vài nét tiểu vùng địa lý-văn hoá xứ Quảng; Quảng Ngãi anh hùng và văn hiến từ ngàn xưa cho đến mai sau; Phạm Văn Đồng-nhà văn hoá lớn của dân tộc; Tương Nguyễn Chánh-tài và tâm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf240p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • 30 năm kho bạc nhà nước Việt Nam - Tiếp nối truyền thống, phát triển bền vững, hướng tới tương lai (1990-2020): Phần 1 gồm các nội dung chính sau: quá trình xây dựng, phát triển, cải cách và đổi mới của kho bạc nhà nước; ghi nhận, đánh giá của lãnh đạo đảng, nhà nước, bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p dangnhuy09 10-04-2023 3 3   Download

 • Cuốn sách "Huế trong tôi" gồm những bài viết về những địa danh, nhân vật lịch sử nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực gắn liền với vùng đất cố đô Huế: Doãn Uẩn, danh nhân Nguyễn Văn Tường, Đặng Huy Trứ, Phạm Thận Duật... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

  pdf182p tuchi222 03-04-2023 4 3   Download

 • Phú Yên là tỉnh nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, xưa là đất của Việt Thường. Khi nhà Tần thôn tính các lân bang và thống nhất Trung Quốc thì đất Phú Yên lúc bấy giờ thuộc Tượng quận. Đến thời nhà Hán, Tượng quân chia thành 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam thì Phú Yên thuộc huyện Tượng Lâm, là huyện cực nam của quận Nhật Nam. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày về vùng đất và con người Phú Yên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf26p vicharlie 23-03-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Cát Tiên (1945-2015)" là tài liệu lịch sử có giá trị giáo dục truyền thống cách mạng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Cát Tiên đã đi qua, từ đó nâng cao niềm tự hào và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf26p anhnangmattroi09 21-03-2023 2 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Nghinh Tường (1947-2015)" đã phản ánh chân thực về mảnh đất, quê hương, con người; truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân các dân tộc xã Nghinh Tường; sự ra đời của Đảng bộ xã. Cuốn sách cũng là sự thể hiện lòng biết ơn, kính trọng đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf46p bapluoc06 17-03-2023 5 1   Download

 • Ebook Địa chí Bình Phước là một công trình khảo cứu, nhằm cung cấp thông tin và tri thức về vùng đất và con người Bình Phước từ khởi thủy cho tới ngày nay; hướng đến các mục tiêu giúp người dân Bình Phước hiểu biết sâu sắc về miền đất quê hương; tự hào với truyền thống khai phá, xây dựng, đấu tranh của các thế hệ tiền nhân; kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó lên một tầm cao mới trong hiện tại và tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf727p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Địa chí Bình Phước (Tập 2) được biên soạn nhằm giới thiệu tương đối toàn diện về tỉnh Bình Phước đến các tỉnh bạn và nước ngoài; từ đó mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội trong bối cảnh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf318p bapluoc06 16-03-2023 4 1   Download

 • Trong năm 2012, các điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã ổn định đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên, nền kinh tế trong nước vẫn còn những khó khăn do kinh tế thế giới chưa ổn định, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều địa phương, đã ảnh hưởng không nhỏ tới một bộ phận dân cư, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

  pdf76p lekhanhphuong05 17-03-2023 10 3   Download

 • Bài viết Đa dạng thành phần loài họ cá mú (Serranidae) và ghi nhận bổ sung cho một số khu vực biển, đảo Việt Nam cung cấp dẫn liệu về thành phần loài cá mú tại các vùng biển, đảo của Việt Nam gồm Cát Bà, Thổ Chu, Phú Yên, Nam Yết, Tốc Tan đồng thời đưa ra một số nhận định về đa dạng loài theo vùng địa lý, bậc taxon để bổ sung thêm đặc điểm sự phân bố cũng như tính đa dạng của họ cá mú ở vùng biển Việt Nam, góp phần vào bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học biển trong tương lai.

  pdf10p vineville 08-02-2023 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Biển Đông (Tập II)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động lực biển; Trường sóng vùng Biển Đông; Hoàn lưu Biển Đông; Đặc điểm khí tượng - thủy văn động lực vùng thềm lục địa Đông - Nam Việt Nam; Khí tượng thủy văn, động lực biển dải ven bờ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf279p vidumbledore 24-01-2023 12 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử" trình bày những nội dung về: quê hương - gia đình - tuổi trẻ (1911 - 1939); xây dựng căn cứ địa cách mạng và lực lượng vũ trang, chuẩn bị tiến hành Cách mạng tháng Tám (1940 - 1945); tham gia lãnh đạo củng cố chính quyền, giữ vững thành quả Cách mạng tháng Tám và xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân (1945 - 1946);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf286p langmongnhu 14-12-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tương vùng đĩa
p_strCode=phantuongvungdia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2