intTypePromotion=1
ADSENSE

Phản ứng oxy hóa khử

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phản ứng oxy hóa khử
 • Bài giảng "Hóa phân tích: Chương 4 - Phản ứng oxy hóa khử và chuẩn độ oxy hóa khử" được biên soạn với các nội dung chính sau: Thế oxy hóa khử và chiều phản ứng; Hằng số cân bằng của phản ứng oxy hóa khử; Vận tốc của phản ứng oxy hóa khử; Chất chỉ thị oxy hóa khử; Chuẩn độ oxy hóa khử; Một số phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf40p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lý thuyết và ứng dụng hóa học đại cương (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cân bằng pha; Giản đồ trạng thái của một chất; Quy tắc pha Gibbs; Cân bằng lỏng hơi hệ 2 cấu tử; Phân loại dung dịch, nồng độ; Dung dịch ion; Đại cương về động hóa học; Phản ứng oxi hóa - khử và đại cương về điện hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf170p vidumbledore 24-01-2023 8 3   Download

 • Bài giảng Hóa sinh - Chương 8: Các đường hướng chuyển hóa chính trong trao đổi chất và trao đổi năng lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Phản ứng oxy hóa - khử sinh học; Các đường hướng chính trao đổi chất, trao đổi năng lượng; Cơ sở các quá trình lên men công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p trangdo0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Nghiên cứu sự hình thành tác nhân oxi hóa peroxymonocarbonate và ứng dụng xử lý một số hợp chất màu hữu cơ" là xác định điều kiện tối ưu cho sự hình thành PMC từ hỗn hợp H2O2 – HCO3 - trong dung dịch và đánh giá hoạt tính khử màu bằng phương pháp oxi hóa nâng cao dựa trên hệ PMC, làm cơ sở để phát triển công nghệ thân thiện môi trường xử lý các chất màu hữu cơ nói riêng và các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học nói chung trong nước thải tại Việt Nam.

  pdf162p caphe205 03-01-2023 10 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Nghiên cứu sự hình thành tác nhân oxi hóa peroxymonocarbonate và ứng dụng xử lý một số hợp chất màu hữu cơ" là xác định điều kiện tối ưu cho sự hình thành PMC từ hỗn hợp H2O2 – HCO3 - trong dung dịch và đánh giá hoạt tính khử màu bằng phương pháp oxi hóa nâng cao dựa trên hệ PMC, làm cơ sở để phát triển công nghệ thân thiện môi trường xử lý các chất màu hữu cơ nói riêng và các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học nói chung trong nước thải tại Việt Nam.

  pdf28p caphe205 03-01-2023 22 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hóa học thực nghiệm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xác định biến thiên thế đẳng áp, đẳng nhiệt, entanpi, entropi của phản ứng hòa tan borac trong nước; Cân bằng hóa học và sự chuyển dịch cân bằng; Xác định hằng số tốc độ và bậc riêng phần đối với hiđro peoxit trong phản ứng oxi hóa iođua bằng hiđro peoxit... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p vigeorge 15-12-2022 9 2   Download

 • Bài viết "Xây dựng quy trình xác định vitamin C trong trái cây bằng phương pháp chuẩn độ điện thế sử dụng thuốc thử 2,6–Dichlorphenol indophenol" khảo sát được giá trị tối ưu của một số thông số của máy chuẩn độ điện thế; tìm được dung môi tối ưu là H2C2O4 cho quá trình chiết mẫu và môi trường tối ưu cho phản ứng chuẩn độ acid ascorbic với chất chuẩn 2,6 – DPIP (pH 4,0). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 3   Download

 • Bài giảng "Hóa học đại cương: Chương 4 - Điện hóa" trình bày các nội dung kiến thức về: Nguyên tắc hoạt động của pin điện; Thế điện cực; Các loại điện cực; Công thức Nernst; Chiều phản ứng oxi hóa khử;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf23p phuongyen205 21-12-2022 9 1   Download

 • Giáo án "Hóa học lớp 10: Chủ đề - Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ" biên soạn nhằm giúp học sinh củng cố lại kiến thức số oxi hóa và phản ứng oxi hóa - khử; Phân loại các loại phản ứng trong hóa vô cơ; Phân loại được phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự tha đổi số oxi hóa. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo giáo án.

  doc6p hoabingan205 08-12-2022 6 1   Download

 • Giáo án "Hóa học lớp 10 - Tiết 29+30: Phản ứng oxi hóa - khử" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được các khái niệm: chất khử, chất oxi hoá, quá trình khử, quá trình oxi hóa và phản ứng oxi hoá - khử. Các bước lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử. Nêu được ý nghĩa của phản ứng oxi hoá - khử trong thực tiễn. Mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo giáo án.

  doc10p hoabingan205 08-12-2022 16 1   Download

 • Giáo án "Hóa học lớp 11 - Tiết 11: Nitơ" nhằm giúp các em học sinh nêu được vị trí, cấu hình lớp electron ngoài cùng; tính chất vật lí, sự tồn tại của nitơ trong tự nhiên, phương pháp điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp, ứng dụng của nitơ; Giải thích được nitơ vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa (ở nhiệt độ cao nitơ oxi hoá được một số kim loại hoạt động, phi kim và bị khử, oxihoa đến các mức oxihoa từ -3 đến +5, lưu ý nitơ phản ứng với Li ở nhiệt độ thường).

  doc11p hoabingan205 08-12-2022 7 1   Download

 • Giáo án "Hóa học lớp 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ" được biên soạn nhằm giúp học sinh biết được phản ứng hoá hợp và phản ứng phân huỷ có thể thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử và cũng có thể không thuộc loại phản ứng oxi hoá khử. Phản ứng thể luôn thuộc loại phản ứng oxi hoá khử và phản ứng trao đổi không thuộc loại phản ứng oxi hoá khử. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo giáo án.

  doc3p hoabingan205 08-12-2022 7 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hóa học đại cương: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: động học của phản ứng hóa học; dung dịch; điện hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p matroicon2510 02-12-2022 9 2   Download

 • Sách giáo khoa Hoá học lớp 10 (Bộ sách Cánh diều) bao gồm các chủ đề: Cấu tạo nguyên tử, Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, Liên kết hoá học, Phản ứng oxi hoá - khử. Năng lượng hoá học, Tốc độ phản ứng hoá học và một phần hoá học vô cơ: Nguyên tố nhóm VIIA. Các kiến thức phần cơ sở hoá học chung có tính logic và quy luật cao. Do vậy, các em cần nắm vững các quy luật, bản chất hoả học để không chỉ nhớ mà còn hiểu và vận dụng được những quy luật đó.

  pdf121p matroicon2510 02-12-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Hoá đại cương: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phản ứng oxi hóa – khử; Nguyên tố gavalnic và điện cực; Sự điện phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p matroicon2510 02-12-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Hoá phân tích: Chương 2 Phương pháp phân tích thể tích, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc của phương pháp và các khái niệm cơ bản; Cân bằng của phản ứng acid - baz và phương pháp chuẩn độ acid – baz; Phản ứng tạo phức và phương pháp chuẩn độ phức chất; Phản ứng oxi hoá - khử và phương pháp chuẩn độ oxi hoá - khử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf219p matroicon2510 02-12-2022 9 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu hóa học phức chất" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hiện tượng đồng phân của phức chất; Các phản ứng và cơ chế phản ứng của phức chất kim loại; Phức chất của các nguyên tố d. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf127p vimaybach 16-11-2022 9 0   Download

 • Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Đại cương về lý luận dạy học hóa học năm 2018-2019 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp là tài liệu tham khảo được TaiLieu.VN sưu tầm để gửi tới các em học sinh đang trong quá trình ôn thi kết thúc học phần, giúp sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học và nâng cao kĩ năng giải đề thi. Chúc các em học tập và ôn thi hiệu quả!

  pdf2p trangvang0906 28-11-2022 18 1   Download

 • Cuốn sách Vận dụng giải pháp NAP giải bài tập môn Hóa học cung cấp cho các bạn hệ thống đầy đủ những câu hỏi lý thuyết theo từng chương bám sát SGK lớp 10, 11, 12 và cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia. Nội dung cuốn sách được cấu trúc thành 4 nội dung chính và được chia thành 2 phần ebook. Phần 1 sẽ cung cấp những kiến thức lý thuyết SGK lớp 10 như: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, liên kết hóa học, phản ứng oxi hóa khử, halogen, oxi – lưu huỳnh, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf155p runthenight02 08-11-2022 6 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy Hóa học 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh" nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện cả phẩm chất và năng lực; rèn luyện được khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển khả năng tư duy hóa học cho học sinh ở các mặt: lí thuyết, thực hành, ứng dụng. Đồng thời, chúng còn góp phần bổ sung và điều chỉnh về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường THPT hiện nay.

  pdf57p matroicon0804 21-11-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
320 tài liệu
1158 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phản ứng oxy hóa khử
p_strCode=phanungoxyhoakhu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2