intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật tín dụng ngân hàng

Xem 1-20 trên 480 kết quả Pháp luật tín dụng ngân hàng
 • Tập bài giảng Luật ngân hàng gồm 4 chương trình bày lý thuyết cơ bản và quan trọng của luật ngân hàng: những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam, địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng, pháp luật về tín dụng ngân hàng.

  pdf58p little_12 16-06-2014 229 70   Download

 • Vấn đề thông tin không cân xứng và sự lựa chọn đối nghịch đối với hoạt động tín dụng ngân hàng. Tại Mỹ, hoạt động tín dụng tại các NHTM được kiểm tra thường xuyên, là một bộ phận chính trong kiểm tra chất lượng tài sản của ngân hàng theo mô hình CAMELS Tại Việt Nam, có các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàng Luật các tổ chức tín dụng Quy chế cho vay Chính sách tín dụng của từng ngân hàng Các thông tư, văn bản hướng dẫn từ NHNN ...

  ppt51p insert_12 17-08-2013 154 41   Download

 • Chương 5: Pháp luật về tín dụng ngân hàng thuộc Bài giảng Pháp luật ngân hàng nhằm khái quát về tín dụng ngân hàng. Chế độ pháp lý về hoạt động cho vay và bảo đảm tiền vay. Chế độ pháp lý về các hình thứ tín dụng ngân hàng khác.

  pdf113p canon_12 28-03-2014 180 37   Download

 • Bài giảng "Luật ngân hàng - Chương 5: Pháp luật về tín dụng ngân hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về tín dụng ngân hàng, tín dụng ngân hàng, chế độ pháp lý về hoạt động cho vay và bảo đảm tiền vay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p tramnamcodon_01 28-03-2016 122 21   Download

 • Luận văn phân tích, đánh giá, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thực thi pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ở để đảm bảo hợp đồng tín dụng ngân hàng tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ở để đảm bảo hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam hiện nay.

  pdf80p camtucau99 08-12-2019 46 11   Download

 • Hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng và cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu năm 2013: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng, chế độ kế toán chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng, quy định pháp luật về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, quy định pháp luật về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất nhập khẩu của các tổ chức tín dụng ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf267p violympus 12-03-2019 54 7   Download

 • Vấn đề áp dụng các qui định của Bộ luật Dân sự về bảo lãnh trong quan hệ tín dụng ngân hàng. Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma tuý, người tố giác, người làm chứng thường có nguy cơ bị tấn công hoặc bị xâm hại.

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 77 6   Download

 • Hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng và cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu năm 2013: Phần 2 trình bày một số nội dung chính sau: Quy định pháp luật về cơ chế vay và cho vay đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng, pháp lệnh ngoại hối, quy định pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf169p violympus 12-03-2019 35 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Đồng thời, nghiên cứu đưa ra những giải pháp, kiến nghị có cơ sở khoa học và giá trị thực tiễn để bổ sung, nâng cao hiệu quả áp dụng và hoàn thiện Luật các tài chính ngân hàng, văn bản dưới luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng cho vay trong tình hình Việt Nam.

  pdf222p hanh_tv27 16-04-2019 32 5   Download

 • Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc có hoàn trả vốn gốc và lãi trong một thời gian nhất định. Tín dụng là sự vận động của nguồn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu.Tín dụng là tổng hợp các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình chuyển giao và sử dụng tạm thời các nguồn vốn tiền tệ, tài sản nhất định dựa trên nguyên tắc có hoàn trả cả vốn và lãi

  ppt69p mientrung102 28-01-2013 69 21   Download

 • Trong đầu những năm thực hiện chính sách “Đổi mới” kinh tế, Việt Nam đã tiến hành cải cách thị trường tài chính thông qua việc ban hành 2 Pháp lệnh về Ngân hàng năm 1990 và tiến tới ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 nhằm phát triển thị trường tài chính ổn định và lành mạnh, tạo tiền đề thúc đẩy hội nhập kinh tế thế giới nói chung và hoạt động xuất khẩu ra thị trường thế giới nói riêng....

  doc8p misskhanhnguyen 07-06-2010 1420 421   Download

 • Giáo trình Luật ngân hàng có kết cấu nội dung gồm 4 chương, trong đó chương 1 giới thiệu những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chương 2 trình bày về địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam, chương 3 cung cấp kiến thức về địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng, chương 4 đề cập về pháp luật về tín dụng ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf61p insert_12 17-08-2013 347 141   Download

 • Ở Việt nam, ngân hàng thương mại được quy định rõ trong luật ngâ n hàng và các tổ chức tín dụng: “ Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay ..

  pdf91p pepanpan 18-09-2012 261 110   Download

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 124 46   Download

 • 1. Các trường hợp đăng ký Giao dịch bảo đảm - Sau khi hợp đồng bảo đảm tiền vay được ký kết, đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm trong các trường hợp sau: - Các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm: o Việc cầm cố, thế chấp tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu; o Việc cầm cố, thế chấp tài sản mà pháp luật không quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng các...

  pdf5p abcdef_38 19-10-2011 131 33   Download

 • Công văn 417/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện những giải pháp cấp bách của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác tín dụng ngân hàng

  doc4p nguyetnga 19-08-2009 118 32   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng & Chứng khoán: Chương 5 - Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàng có nội dung trình bày khái quát về tín dụng, tín dụng ngân hàng và những đặc trưng cơ bản của tín dụng ngân hàng, chế độ pháp lý về tín dụng ngân hàng.

  ppt69p hoa_cuc91 27-06-2014 67 17   Download

 • Giáo trình "Luật ngân hàng 2009" có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung giáo trình giới thiệu đến các bạn những những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam, pháp luật về địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng, tín dụng ngân hàng,...

  doc63p vanphongtoaanphuyen 18-03-2016 96 17   Download

 • Bài giảng "Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 5: Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàng" trình bày các kiến thức: Khái quát về tín dụng, TDNH và những đặc trưng cơ bản của TDNH, chế độ pháp lý về tín dụng ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt69p bautroibinhyen13 10-01-2017 44 8   Download

 •  Bài giảng "Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 5: Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về tín dụng, tín dụng ngân hàng và những đặc trưng cơ bản của tín dụng ngân hàng, chế độ pháp lý về tín dụng ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p doinhugiobay_07 16-12-2015 54 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật tín dụng ngân hàng
p_strCode=phapluattindungnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2