intTypePromotion=4
ADSENSE

Pháp y Việt Nam

Xem 1-20 trên 3076 kết quả Pháp y Việt Nam
 • Tổng quan về quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam. Nữ quyền và ý nghĩa của việc quy định các quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam. Một số nét chung về phụ nữ và nữ quyền . Phụ nữ chiếm một nửa thế giới , nếu không muốn nối là hơn một nửa thế giới của cong người. Tổng quan về quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam. Nữ quyền và ý nghĩa của việc quy định các quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam....

  pdf10p dontetvui 23-01-2013 174 52   Download

 • Mời bạn đọc tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam qua phần 2 sau đây. Bên cạnh việc giải thích các quy định pháp luật, Tài liệu cũng có những gợi ý về cách thức và cơ sở pháp lý trong việc giải quyết một số vấn đề đã hoặc có thể phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

  pdf103p lalala7 07-12-2015 72 24   Download

 • Pháp luật Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hoá Khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, trên cơ sở sự hiểu biết của chủ thể cũng như thái độ, tình cảm của bản thân đối với pháp luật cũng như đạo đức xã hội, từ vốn sống, nhân cách, từ sự hiểu người, hiểu mình, sự ý thức về vị trí và vai trò của bản thân mình, xuất phát từ tình cảm của cá nhân về đối tượng của hành vi, trên cơ sở sự dự liệu về những hậu quả có thể phải gánh chịu...

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 58 9   Download

 • rà soát pháp luật việt nam với các cam kết của hiệp định thương mại tự do việt nam - eu về Đầu tư được thực hiện với hy vọng báo cáo sẽ là nguồn thông tin bổ trợ hữu ích cho quá trình rà soát pháp luật thực thi evfta của chính phủ và là nguồn tham khảo có ý nghĩa để giúp các cơ quan có thẩm quyền của quốc hội có thêm thông tin trong quá trình phê duyệt evfta cũng như chỉ đạo, triển khai, kiểm soát quá trình thực thi evfta. mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  pdf116p hadeswings 07-10-2016 72 7   Download

 • Hiện nay, việc nghiên cứu quyền và nghĩa vụ của cơ quan bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật Việt Nam là cần thiết nhằm đánh giá được tính hiệu quả, độc lập và khả năng chủ động trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức này. Xuất phát từ ý nghĩa đó mà đề tài "Quyền và nghĩa vụ của cơ quan bảo hiểm tiền gửi theo pháp luật Việt Nam" đã được nghiên cứu.

  pdf15p huyen06281982 21-10-2015 52 5   Download

 • Luận văn phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật Việt Nam về thế chấp nhà ở HTTTL, thực tiễn áp dụng những quy định này, từ đó, đề xuất ý kiến để hoàn thiện quy định pháp luật, góp phần phát huy vai trò tích cực của chế định thế chấp nhà ở HTTTL trên thực tế, nâng cao vai trò của hoạt động tín dụng cũng như hiệu quả của các biện pháp bảo đảm tiền vay.

  pdf5p truongtien_08 03-04-2018 73 9   Download

 • Việc nghiên cứu những tác động tích cực cũng như tiêu cực của các giá trị văn hóa truyền thống đến đời sống nói chung, trong đó có văn hóa pháp luật, là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bài viết chỉ ra những biểu hiện của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam; những biểu hiện đó có cả tích cực và mặt tiêu cực.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 48 4   Download

 • Bài giảng Các gợi ý về Chiến lược và giải pháp cho Việt Nam sau khủng hoảng giới thiệu về khủng hoảng và tăng trưởng của thế giới; con đường dẫn tới khủng hoảng; sự tăng trưởng và khủng hoảng của Việt Nam; giải pháp nhằm thoát ra khỏi khủng hoảng và tăng trưởng tại Việt Nam.

  ppt42p cocacola_02 25-09-2015 33 3   Download

 • Luận văn đi sâu phân tích, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động thực thi pháp luật về vận tải hành khách trên địa bàn cả nước, đồng thời đưa ra các ý kiến góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vận tải hành khách bằng đường bộ trong điều kiện hiện nay.

  pdf13p truongtien_08 03-04-2018 41 9   Download

 • Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền Ngày 21-10, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan pháp luật và tư pháp khác của Việt Nam thực hiện vào Danh mục các dự án yêu cầu Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ giai đoạn 2009-2014.

  pdf34p htc_12 10-05-2013 52 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu các quy định pháp luật về bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam từ đó đưa ra những định hướng cũng như giải pháp nhằm hoàn thiện chế định pháp luật trong lĩnh vực này là vô cùng cần thiết, có ý nghĩa cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

  pdf4p thangnamvoiva21 02-10-2016 39 3   Download

 • Bài giảng Lịch sử pháp y cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể nắm sơ lược lịch sử của pháp y thế giới và Việt Nam, nắm được nội dung nghiên cứu của pháp y, nêu rõ các đối tượng nghiên cứu của pháp y. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p sontungantv 16-05-2016 30 1   Download

 • Bài viết giới thiệu tổng quan về những quy định của pháp luật của Cộng hòa Nhân dân Trung hoa (Trung Quốc) về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí. Chính sách pháp luật của Trung Quốc về ô nhiễm không khí từ năm 1987 đến nay các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát không khí của Trung Quốc từ đó đưa ra một số nhận định và đề xuất về chính sách đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí.

  pdf7p truongtien_09 10-04-2018 24 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là đề xuất các giải pháp về quyền tác giả và quyền đối với sáng chế để bảo hộ hữu hiệu về mặt thương mại đối với lĩnh vực y học cổ truyền của Việt Nam, với nhiệm vụ nghiên cứu là phân tích các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia, pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ, kinh nghiệm của một số quốc gia về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với y học cổ truyền, phân tích các đơn đăng ký sáng chế liên quan đến các bài thuốc cổ truyền được cấp patent hoặc bị từ chối cấp patent tại Việt Nam.

  pdf9p comamngo1902 01-04-2019 32 1   Download

 • Quyền giữ mối liên hệ với ông bà là một quyền trẻ em được quy định trong pháp luật nhiều nước trên thế giới nhưng lại chưa hề xuất hiện trong pháp luật Việt Nam. Việc thiếu vắng hành lang pháp lý đối với quyền này và các quyền phái sinh gây ra nhiều bất cập khi giải quyết các tranh chấp HNGĐ nói chung cũng như trong vấn đề bảo vệ trẻ em nói riêng. Chính vì thế, bài viết này sẽ tiếp cận các quy định liên quan đến mối quan hệ giữa ông bà và cháu theo pháp luật Cộng hòa Pháp, trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm để gợi ý hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

  pdf7p vimariecurie2711 30-07-2019 19 0   Download

 • L uật quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với nhà nước và trách nhiệm của nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Đề cao vinh dự và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam trong việc hưởng quyền và nghĩa vụ công dân, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết,yêu nước của dân tộc Việt Nam, tăng cường......

  doc16p hoangdung 15-03-2009 218 52   Download

 • Bài viết "Ý nghĩa thời đại của tác phẩm `Nhà nước và cách mạng` của V.I Lênin đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay" phân tích đánh giá ý nghĩa và giá trị của tác phẩm `Nhà nước và cách mạng` của V.I Lênin và vận dụng những tư tưởng của Lênin vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

  pdf4p phuongha1203 16-04-2014 516 55   Download

 • Cùng với xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì nhu cầu giao lưu văn hóa cũng ngày càng phát triển. Các diễn đàn về văn hóa cấp độ khu vực và thế giới được tổ chức ngày càng nhiều và quy mô. Trước xu hướng ấy, chúng em có ý tưởng nghiên cứu phân tích so sánh nguồn gốc của những kiêng kỵ trong các ngày lễ của Việt Nam và Pháp. Hi vọng kết quả nghiên cứu này có thể mang đến cho mọi người những hiểu biết sâu sắc hơn về lễ tết cũng như những kiêng...

  pdf4p pfievnet 18-02-2011 155 27   Download

 • Khái niệm ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam Sơ cứu, cấp cứu, điều trị kịp thời. - Trả đủ lương và toàn bộ chi phí y tế cho người lao động trong thời gian điều trị. - Sau khi điều trị, doanh nghiệp phải bố trí công việc phù hợp với mức độ suy giảm khả năng lao động của người lao động và phải khám sức khoẻ định kì 6 tháng/lần cho người lao động. - Doanh nghiệp phải bồi thường hoặc trợ cấp cho người lao động. Cụ thể, doanh nghiệp phải bồi thường khi người lao động...

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 106 21   Download

 • Luận án phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về bình đẳng, BĐGCDN, quyền BĐGCDN và đánh giá ý nghĩa của việc bảo đảm quyền BĐGCDN. Luận án cũng đồng thời đánh giá vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm quyền BĐGCDN và xác định các yếu tố chi phối quyền BĐGCDN. Rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam, đưa ra những đánh giá khách quan về ưu điểm và hạn chế của của pháp luật quy định về quyền BĐGCDN.

  pdf176p change05 14-06-2016 80 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp y Việt Nam
p_strCode=phapyvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2