intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển của xã hội

Xem 1-20 trên 12293 kết quả Phát triển của xã hội
 • xã hội học phát sinh đầu tiên ở Pháp trong một hoàn cảnh xã hội có rất nhiều xáo trộn, biến đổi do các cuộc cách mạng tư sản tạo ra. Bên cạnh các cuộc cách mạng chính trị này còn có cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh cũng là tiền đề cho sự ra đời của xã hội học. Để tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc sự ra đời và phát triển của xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc32p bnpro6 02-10-2009 2738 464   Download

 • diện mạo và phát triển của xã hội tri thức: phần 1 trình bày những nội dung về hệ thống hóa lại các quan điểm về đặc trưng của xã hội tri thức, làm rõ bản chất và phân tích vai trò của xã hội tri thức đối với sự phát triển bền vững, qua đó trình bày một số suy nghĩ về con đường phát triển xã hội tri thức ở việt nam. mời các bạn tham khảo.

  pdf210p tuongvidanh 02-01-2019 23 1   Download

 • diện mạo và phát triển của xã hội tri thức: phần 2 trình bày những thách thức và triển vọng phát triển của xã hội tri thức như: ai sẽ tiếp tục quản trị internet, thách thức về sự cách biệt số và cách biệt tri thức, thách thức về quản trị khoa học, thách thức về bảo vệ môi trường,... từ đó đưa ra một số suy nghĩ về con đường phát triển xã hội tri thức ở việt nam. mời các bạn tham khảo.

  pdf69p tuongvidanh 02-01-2019 20 1   Download

 • Bài viết làm rõ các luận điểm: Ngôn ngữ xuất hiện cùng với con người và gắn bó mật thiết với các cộng đồng người trong suốt tiến trình phát triển; ngôn ngữ là sự sáng tạo kì diệu, lớn lao của con người; trong sự phát triển của xã hội luôn luôn nảy sinh những hiện tượng, đối tượng, khái niệm, quan hệ mới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p hetiheti 06-03-2017 331 9   Download

 • Mục đích của luận án là làm rõ sự vận động và thay đổi của xã hội tiêu dùng Mỹ thời kỳ hậu chiến (1945-1960). Trên cơ sở đó, luận án đánh giá những tác động của xã hội tiêu dùng đối với sự phát triển của nước Mỹ và đưa ra những gợi ý kinh nghiệm cho Việt Nam.

  pdf190p minhxaminhyeu1 06-05-2019 12 3   Download

 • Gia đình là một xã hội thu nhỏ, vậy đặc biệt nó có tác dụng rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và Anghen chỉ rõ "Theo quan điểm duy vật thì nhân tố quyết định trong lịch sử, và qui cho đến cùng thì gia định là cái nôi để trực tiếp sản xuất và tái sản xuất ra đời sống trực tiếp nhưng bản thân nó lai có hai loại. Loại một sản xuất ra sản phẩm tiêu dùng, loại hai là sản xuất ra ngay con người và là tồn tại và phát...

  pdf15p minhtam 14-07-2009 906 193   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “đấu tranh giai cấp là một trong những động lực thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội có sự phân chia giai cấp "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p kungfu_gautruc 20-07-2010 537 135   Download

 • Giai cấp dùng để chỉ những tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ đối với tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội, khác nhau về cách thức hưởng thụ và về phần của cải xã hội ít hoặc nhiều mà họ được hưởng.

  ppt43p banmaimuaha 30-04-2011 995 134   Download

 • Đề tài: Vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển của xã hội trình bày lý luận chung của triết học Mac-Lênin về tri thức, vai trò của tri thức khoa học công nghệ trong công cuộc đổi mới của Việt Nam. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc27p loan994 01-11-2016 704 141   Download

 • Với những giáo án bài: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội được chọn lọc rất kĩ lưỡng về nội dung và hình thức trình bày. Giáo viên giúp cho các em biết được cơ sở hình thành và phát triển của xã hội loài người. Hiểu rõ con người là chủ thể của lịch sử, sáng tạo ra lịch sử, sáng tạo nên các giá trị vật chất, giá trị tinh thần, con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội. Đây sẽ là những tài liệu giúp quý thầy cô soạn giáo án giảng dạy tốt hơn.

  doc13p minhkieu4444 03-04-2014 1147 131   Download

 • Quan điểm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật siêu hình về lịch sử Chủ nghĩa duy tâm chủ quan cho sự vận động phát triển của xã hội có nguyên nhân, động lực là từ những vĩ nhân. Chủ nghĩa duy tâm khách và tôn giáo thì cho nguyên nhân và động lực đó trong các lực lượng siêu tự nhiên như “ý niệm tuyệt đối”, chúa, thượng đế…

  doc5p taonemay108 11-12-2010 121 100   Download

 • Chúng tôi giới thiệu với các bạn những bài giảng: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội dành cho bạn đọc tham khảo và sử dụng. Ngoài ra giáo viên giúp học sinh hoàn thiện khả năng tìm hiểu nội dung bài học và chuẩn bị cho tiết học thêm phần sinh động. Đồng thời nắm được cơ sở hình thành và phát triển của xã hội loài người, con người sáng tạo ra lịch sử dựa trên nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan. Hy vọng qua những bài giảng trên quý giáo viên tham khảo để học hỏi cách thức và kinh nghiệm thiết kế bài giảng của mình khi giảng dạy.

  ppt21p baobong2222 01-04-2014 463 72   Download

 • Với mong muốn giúp cho học sinh nắm được kiến thức bài Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu, mời các bạn tham khảo bộ sưu tập này. Những bài giảng này giúp cho học sinh hiểu được qúa trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu. Hiểu khái niệm “lãnh địa phong Kiến”,đặc trưng của kinh tế lãnh địa Phong Kiến. Nguyên nhân xuất hiện Thành Thị Trung Đại.Phân biệt sự khác nhau giữa nền kinh tế Lãnh Địa và nền kinh tế trong Thành Thị Trung Đại và cũng giúp cho giáo viên có thêm tư liệu tham khảo để soạn thảo cho mình giáo án giảng dạy tốt hơn.

  ppt40p nhannguyen0101 18-03-2014 221 24   Download

 • Bài viết Bước đầu tìm hiểu về Xã hội học pháp luật trình bày: Xã hội học pháp luật là chuyên ngành của xã hội học; Sự hình thành và phát triển của xã hội học pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p hokhaikyky 19-04-2018 173 24   Download

 • Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập “Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu” để hiểu thêm về XH phong kiến ở Châu Âu, trung kì trung đại. Bên cạnh đó còn giúp học sinh nắm được: Quá trình hình thành XHPK ở Châu Âu, cơ cấu XH. Hiểu được khái niệm lãnh địa PK và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa. Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào, kinh tế thành thị trung đại khác kinh tế lãnh địa ra sao. Giáo viên cũng bồi dưỡng nhận thức cho học sinh về sự phát triển hợp quy luật của XH.

  doc3p theanhanh12 02-04-2014 430 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: gia đình quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p notonline1122 20-02-2013 70 19   Download

 • Cùng với những kinh nghiệm khoa học đúc kết được từ thực tế, việc nghiên cứu khoa học để cho ra đời nhứng phát minh mới cũng đang rất được chú trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nghiên cứu khoa học một cách có hệ thống và phương pháp để đạt được sự sáng tạo và những phát minh hữu dụng, giúp ích cho cộng đồng và góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại. Bài Nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong sự phát triển Mạng xã hội trình bày nguyên lý sáng tạo và ứng dụng của nó.

  pdf24p acc_12 04-04-2014 69 16   Download

 • Bài viết Các giai đoạn phát triển của Xã hội học tại Trung Quốc giới thiệu tới các bạn về các giai đoạn hình thành và phát triển Xã hội học tại Trung Quốc như: Giai đoạn hình thành và phát triển đến năm 1952; giai đoạn bị loại trừ từ năm 1952 đến năm 1978; giai đoạn tái sinh từ 1979 cho đến nay.

  pdf7p cocacola_01 21-09-2015 34 4   Download

 • C.Mác là người đầu tiên khám phá ra các quy luật phát triển cơ bản của xã hội. Quan điểm đó được thể hiện tập trung trong lý luận của ông về hình thái kinh tế - xã hội. A.Toffler cũng chỉ ra quy luật phát triển của xã hội từ góc độ văn minh kỹ thuật, theo đó lịch sử phát triển của xã hội loài người là quá trình phát triển tuần tự từ nền văn minh nông nghiệp đến nền văn minh công nghiệp và văn minh hậu công nghiệp.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 57 3   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Giáo sư Bùi Đình Thanh, học giả uyên bác, một tấm lòng chân thành với đồng nghiệp và một người hết lòng với sự nghiệp phát triển ngành Xã hội học" dưới đây để nắm bắt được những thông tin về sự nghiệp và hoạt động, đóng góp của giáo sư Bùi Đình Thanh đối với xã hội học.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 50 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển của xã hội
p_strCode=phattriencuaxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2