intTypePromotion=4
ADSENSE

Phát triển đảng viên

Xem 1-20 trên 2375 kết quả Phát triển đảng viên
 • Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung vào hàng ngũ của mình những lực lượng mới, những người ưu tú trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính qui luật trong quá trình hoạt động của Đảng. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng chỉ rõ phương hướng công tác phát triển đảng viên hiện nay...

  pdf88p vascaravietnam 16-08-2012 473 99   Download

 • Việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của trường THPT. Đồng thời, xác định kết quả thực hiện mục tiêu của việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong trường THPT. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực”.

  pdf28p hoangchieuduong 05-05-2014 468 63   Download

 • Bối cảnh của đề tài Tổ chức Đảng trong trường trung học phổ thông (THPT) là hạt nhân chính trị, tập hợp đông đảo các lực lượng quần chúng nhằm thực hiên đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bài sáng kiến kinh nghiệm Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong trường Trung Học Phổ Thông, mời quý thầy cô hiệu trường tham khảo.

  pdf32p somido123 27-02-2014 136 16   Download

 • Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Quan điểm của Đảng về công tác phát triển đảng viên luôn gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời kỳ đổi mới gắn với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

  pdf5p vinaruto2711 06-04-2019 44 7   Download

 • Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề có ý nghĩa cấp bách đối với toàn Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Chất lượng công tác phát triển Đảng chỉ được nâng cao khi các tổ chức đảng nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định của Đảng về công tác này, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng, kết nạp với củng cố, kết nạp với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, kết nạp với sàng lọc đảng viên.

  pdf3p vicapital2711 02-08-2019 35 3   Download

 • Chỉ thị số 52CT/TƯ ngày 21/01/2002 của Bộ Chính trị khẳng định: kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính qui luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng. Đảng là một cơ thể chính trị - xã hội sống, có quá trình hình thành, phát triển và đào thải riêng.

  pdf92p vascaravietnam 15-08-2012 357 112   Download

 • Đánh giá xã hội có sự tham dự là sự phân tích xã hội + sự tham gia. Tức là đi vào phân tích những vấn đề xã hội liên quan đến dự án phát triển song sự phân tích này không chỉ là việc làm thuần túy của nhà nghiên cứu mà có sự tham gia của người dân. Kết quả của sự đánh giá được rút ra từ những ý kiến, đề xuất, mong muốn, nguyện vọng... của chính những người có liên quan đến dự án....

  pdf99p dellvietnam 23-08-2012 158 57   Download

 • Hiện nay, đất nước ta đang thực hiện đường lối đổi mới, mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ trương của Đảng là phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân); hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà...

  pdf109p dellvietnam 23-08-2012 141 48   Download

 • Chỉ thị Số 34- CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng trong các trường học”, ngày 30/5/1998, Bô Chính trị ra đời, đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ công tác phát triển đảng trong các trường học. Trong những năm qua, Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ đã có sự tích cực sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương trên của Trung ương Đảng nên kết quả phát triển đảng nói chung và phát...

  pdf10p sunshine_7 23-07-2013 139 24   Download

 • Cùng với sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin và truyền thông, thư viện số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Hiện nay thư viện số nhận được sự quan tâm đặc biệt của các các tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành. Một tìm kiếm goggle tiến hành vào đầu tháng tư năm 2010 về “digital library” hoặc "digital libraries” cho 340.000.000 kết quả. Vậy thư viện số là gì? mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn.

  pdf8p bella_19 11-03-2014 80 12   Download

 • Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội để phát triển nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều thách thức đối với mọi nền kinh tế, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển. Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO) sẽ đem lại cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá cho các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, khi mở cửa thị trường theo các cam kết gia nhập WTO thì những...

  pdf235p cugiai1311 03-11-2012 153 62   Download

 • Viện Phát triển kinh tế (EDI) do Ngân hành thế giới thành lập năm 1955 để đào tạo các quan chức quan tâm tới lập kế hoạch phát triển, hoạch định chính sách, phân tích đầu tư và thực hiện dự án ở các nước đang phát triển thành viên. Hiện nay rất nhiều hoạt động của EDI chú trọng tới phân tích chính sách kinh tế vĩ mô và kinh tế khu vực.

  pdf110p daokim 22-07-2009 148 50   Download

 • Cũng như các trường học hiện đại, có thể nói để kiểm tra được sự phát triển từ các đặc điểm của các quốc gia thống nhất và các nước phương Tây khác, trường học phần phụ thuộc có thể được nói với sự phát triển dạng(phép chiếu) từ một viễn cảnh thế giới thứ ba.Theo Strom-Blom và Hettne (1984) , các trường phụ thuộc đại diện cho "những tiếng nói từ ngoại vi" mà có thể tác động mạnh mẽ và làm lung lay ngôi vị độc tôn của trường hiện đại hóa Mỹ bấy giờ....

  ppt22p linhokinhte54b 08-04-2011 133 39   Download

 • Thế giới đang vận động theo mét xu hướng tăng trưởng và hoàn thiện hơn.Điều này kéo theo sự chuyển đổi cơ cấu của các quốc gia,lãnh thổ lớn nhỏ trên toàn cầu.Việt Nam là một nước đang phát triển,đang nỗ lực hết mình để thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá Đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới.Sự kiện gia nhập WTO vừa qua đã và đang mở ra trước mắt Việt Nam rất nhiều cơ hội cũng như thách thức.Trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức WTO chỉ...

  pdf16p truongphiphi 31-08-2013 122 34   Download

 • Luận án làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên nữ các trường ĐHSP theo quan điểm bình đẳng giới: đặc điểm của giảng viên nữ nói riêng và đội ngũ giảng viên nữ trong các trường đại học sư phạm; sự cần thiết phải phát triển đội ngũ giảng viên nữ (ĐNGV) nữ trong các trường đại học sư phạm; cơ sở pháp lý, những yêu cầu và những yếu tố ảnh hưởng đối với việc quản lý phát triển ĐNGV nữ theo quan điểm bình đẳng giới trong các trường đại học sư phạm.

  pdf24p change02 06-05-2016 41 8   Download

 • Bài viết trình bày sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Thư viện số ở các trường Đại học và Cao đẳng; hiện trạng công tác quản lý thư viện; sự cần thiết phải đầu tư và xây dựng thư viện số; mục tiêu đầu tư xây dựng và phát triển thư viện; kết quả, định hướng phát triển Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

  pdf8p anthachluu 20-07-2019 11 0   Download

 • Cùng với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một kênh vốn đầu tư phát triển quan trọng đối với tất cả các quốc gia đang phát triển. Nói đến Hỗ trợ Phát Triển Chính Thức (ODA), không thể không nhấn mạnh vai trò chủ chốt của Nhật Bản. Nhật Bản được coi là nhà tài trợ số một thế giới về viện trợ phát triển chính thức (ODA) với phần lớn số tài trợ tập trung cho các nước Châu Á....

  pdf90p ngochanh 28-07-2009 1486 590   Download

 • Vốn ODA là một phần của nguồn tài chính chính thức mà Chính phủ các nước phát triển và các tổ chức đa phương dành cho các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội các quốc gia này. Vốn ODA bao gồm tất cả các khoản viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại và vay ưu đãi; trong đó phần viện trợ không hoàn lại và các yếu tố ưu đãi khác chiếm ít nhất 25% vốn cung ứng. Nhiều quốc gia đã thu hút, vận động và sử dụng...

  doc31p glasses224 24-03-2010 1059 557   Download

 • Tài liệu tham Giáo trình kinh tế phát triển của P.Giáo sư tiến sỹ Phan Thúc Huân nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên - Chương 2 Phát triển kinh tế hiện đại - Các nước phát triển và đang phát triển

  pdf26p vitconhaman 05-08-2011 965 421   Download

 • Hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành một xu thế khách quan trong thế giới ngày nay khi làn sóng toàn cầu hóa đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam không thể đứng ngoài sự vận động của kinh tế toàn cầu. Một nước đi sau như chúng ta, muốn phát triển nhanh, không tụt hậu, vươn lên ngang tầm thế giới cần phải biết cách hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới để tiến nhanh, tiến mạnh....

  doc100p vuthuhoai 09-12-2009 531 333   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển đảng viên
p_strCode=phattriendangvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2