intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển vùng

Xem 1-20 trên 12606 kết quả Phát triển vùng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:cơ sở lý luận chung về quản trị nguyên liệu và các giải pháp cơ bản về phát triển vùng nguyên liệu công ty cổ phần mía đường lam sơn', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf100p chipmoon 05-09-2012 178 53   Download

 • Luận văn trình bày các nội dung sau: cơ sở lý luận về xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu mía cho nhà máy đường, thực trạng phát triển vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Nông, giải pháp và kiến nghị phát triển vùng nguyên liệu mía cho Công ty cổ phần Mía đường Đắk Nông.

  pdf123p hoydinha_hoihoidi 22-12-2014 141 38   Download

 • Bài viết "Một số nét chính về Kinh tế - Xã hội Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra trong hợp tác, liên kết phát triển vùng, liên vùng" nhằm đưa ra những đánh giá tiềm năng của Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng. Những khó khăn ở tỉnh Kon Tum có thể là nét đặc trưng chung cho toàn vùng. Thế mạnh của Kon Tum và của Tây Nguyên rất cần một cách nhìn liên vùng và vươn tới toàn khu vực Đông Nam Á.

  pdf8p missminh32 12-04-2014 124 27   Download

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương bài 8: Chiến lược phát triển kinh tế vùng/địa phương trình bày về các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh vùng/địa phương, chiến lược kinh tế, quy trình chiến lược, chiến lược phát triển kinh tế, quy hoạch tổng thể, các nguyên tắc cơ bản quy hoạch chiến lược, những phép thử chiến lược kinh tế.

  pdf12p tranvantan78 29-07-2014 110 23   Download

 • Mục tiêu tài liệu cung cấp cho độc giả thông tin và những kiến thức bước đầu về nghiên cứu kinh tế quốc tế với chủ đề cụ thể là nghiên cứu về Chính sách phát triển vùng của Italia. Trên thực tế, sự chênh lệch phát triển vùng hiện không chỉ là vấn đề riêng của Italia mà còn là mối quan tâm của nhiều quốc gia sau khác, trong đó có Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf244p muathu102 19-03-2013 101 22   Download

 • Nội dung bài 2: Mô hình kim cương thuộc bài giảng Phát triển vùng và địa phương trình bày về các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh, vị trí ngành may mặc Việt Nam, bối cảnh cho chiến lược và cạnh tranh, đo lường các nhân tố trong mô hình kim cương. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p tranvantan78 29-07-2014 212 22   Download

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương bài 11: Xây dựng chiến lược và kế hoạch tiếp thị địa phương trình bày về nhận dạng địa phương, phân tích SWOT, chiến lược tiếp thị địa phương, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa phương, xác định nội dung chiến lược tiếp thị,... Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf10p tranvantan78 29-07-2014 112 21   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Phát triển vùng và địa phương bài 3: Cụm ngành trình bày về phân tích cụm ngành dệt may của vùng, quá trình hình thành phát triển cụm ngành, đo lường các nhân tố trong mô hình kim cương để đánh giá năng lực cạnh tranh cụm ngành.

  pdf17p tranvantan78 29-07-2014 190 15   Download

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương bài 1: Khung lý thuyết: Định nghĩa năng lực cạnh tranh và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trình bày về năng lực cạnh tranh là gì, nguồn gốc của sự thịnh vượng, năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh vĩ mô. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf10p tranvantan78 29-07-2014 177 14   Download

 • Dưới đây là bài giảng Phát triển vùng và địa phương bài 10: Tiếp thị địa phương trình bày về thách thức cho Marketing Châu Á mới, khái niệm “Tiếp thị địa phương”, thế nào là một địa phương từ góc nhìn của người làm tiếp thị địa phương, nhận dạng địa phương từ góc nhìn kinh tế, sự khác biệt giữa tiếp thị địa phương và tiếp thị sản phẩm bình thường, xây dựng nội dung sản phẩm cho công tác tiếp thị địa phương, các công cụ của tiếp thị địa phương.

  pdf8p tranvantan78 29-07-2014 87 13   Download

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương bài 4: Phương pháp chuỗi giá trị trang bị cho sinh viên các kiến thức về bốn dòng nghiên cứu chính về chuỗi giá trị, phân tích chuỗi giá trị, chuỗi giá trị toàn cầu, chọn lựa cấp độ phân tích.

  pdf14p tranvantan78 29-07-2014 89 12   Download

 • Bài 9: Nhận dạng vùng Đồng bằng sông Cửu Long thuộc bài giảng Phát triển vùng và địa phương trình bày về đánh giá chung về ĐBSCL, phân tích ĐBSCL theo mô hình Michael Porter, nhận dạng ĐBSCL qua phân tích số liệu thống kê, nhu cầu liên kết ĐBSCL, tại sao đến nay liên kết ĐBSCL vẫn chưa thành công. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

  pdf14p tranvantan78 29-07-2014 83 10   Download

 • Dưới đây là nội dung bài 5: Các phương pháp phân tích định lượng cho chuỗi giá trị thuộc bài giảng Phát triển vùng và địa phương trình bày về chi phí lợi nhuận thu nhập, nghiên cứu chi phí lợi nhuận, đánh giá vị thế tài chính, tính các chỉ tiêu tài chính, tính doanh thu, xác định chi phí và mức đầu tư. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p tranvantan78 29-07-2014 86 8   Download

 • Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng Phát triển vùng và địa phương bài 6: Phân tích giá trị gia tăng áp dụng cho chuỗi giá trị trình bày về vì sao phân tích giá trị gia tăng, nguyên lý hạch toán giá trị gia tăng VA, phân tích tài chính của ngành hàng: phân tích VA ở mức giá thị trường.

  pdf14p tranvantan78 29-07-2014 72 7   Download

 • Bài viết Công tác quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ: Thực trạng và một số đề xuất đổi mới trình bày về đối tượng, phạm vi của quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ; nội dung quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ; pháp luật về quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 83 7   Download

 • bài giảng Phát triển vùng và địa phương bài 7: Phân tích định tính cho chuỗi giá trị trình bày về phân tích định tính, phân tích quản trị chuỗi, phân tích nâng cấp chuỗi, các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 73 6   Download

 • Bài viết Phát triển vùng kinh tế trọng điểm tạo động lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội Việt Nam bao gồm những nội dung về vùng kinh tế trọng điểm từ lý luận tới thực tiễn; giải pháp tiếp tục phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

  pdf9p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 39 5   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày cơ sở cho việc hình thành chính sách phát triển vùng và liên kết phát triển giữa các địa phương, thực tiễn liên kết phối hợp giữa các địa phương trong phát triển vùng ở Cộng hòa Liên bang Đức và một số nhận định chung về phát triển vùng tại Cộng hòa Liên bang Đức.

  pdf33p kloiroong10 21-08-2017 48 5   Download

 • Bài viết Chính sách phát triển vùng ở Việt Nam trình bày: Trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện quy hoạch vùng đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh của vùng và Quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p sobinhoangson 29-04-2018 109 5   Download

 • Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019) - Bài 5: Cụm ngành (Industrial Clusters). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Cụm ngành (industrial cluster) là gì? Quá trình hình thành và phát triển của cụm ngành, vai trò của nhà nước trong phát triển cụm ngành, cụm ngành và năng lực cạnh tranh, vai trò của nhà nước trong phát triển cụm ngành,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf39p shiwo_ding4 02-05-2019 29 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển vùng
p_strCode=phattrienvung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2