intTypePromotion=4
ADSENSE

Phê duyệt đề xuất dự án

Xem 1-20 trên 31 kết quả Phê duyệt đề xuất dự án
 • Thông tư số: 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;...

  pdf31p bienbuondiuem 13-05-2016 45 4   Download

 • Ban hành kèm theo quyết định sô 1029/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 5 năm 2011 Phụ lục số 01: Mẫu đề cương sơ bộ đề xuất dự án mở mới BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG năm

  pdf2p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 170 25   Download

 • Dự án là tập hợp những đề xuất, ý tưởng được thực hiện theo một quy trình để đạt được mục tiêu đề ra trong khoảng thời gian nhất định với việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên - Chủ nhiệm điều hành dự án (là một trong 4 hình thức quản lý dự án được quy định trong Nghị định 25/1999/NĐ-CP của Chính phủ: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án, Chủ nhiệm điều hành dự án; Chìa khoá trao tay, Tự thực hiện dự án.) là tổ chức tư vấn quản lý dự...

  doc66p phanmanhphu 17-09-2009 2040 961   Download

 • Tận dụng quả dại trên rừng làm rượu vang cao cấp, trồng rau sạch và cho thuê nông trại thư giãn, bán phần mềm tiết kiệm pin... nhiều bạn trẻ đã biến ý tưởng ảo thành dự án trị giá hàng tỷ đồng. Sinh viên Phạm Lê Trung (ngồi giữa) và các cộng sự đang thảo luận về dự án sản xuất rượu vang đặc sản từ quả dại (có tên đuồng đuông) trên rừng Phú Quốc. Ảnh: Hà Thanh. Trong gần 500 đề án tham gia một cuộc thi đề xuất ý tưởng kinh doanh qua mạng, có 10 sáng...

  pdf6p ngocminh84 02-10-2012 178 39   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN “DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP, SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG GIỐNG TỐT CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG RỪNG” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 51 1   Download

 • Quyết định 1594/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; báo cáo đánh giá tác động xã hội của dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 35 1   Download

 • Quyết định số 2562/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

  pdf4p bachma49 06-01-2018 15 0   Download

 • Đầu tư là việc sử dụng các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm thu được các kết quả, thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Đầu tư phát triển là hoạt động sử dụng các nguồn lực trong hiện tại để thực hiện một hoạt động nào đó nhằm duy trì tiềm lực sẵn có hoặc tạo ra tài sản mới, năng lực sản xuất mới trong nền kinh tế....

  ppt116p leetinh 23-10-2012 215 115   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, TỔNG DỰ TOÁN KHẢO SÁT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÙNG SẢN XUẤT NHUYỄN THỂ TẬP TRUNG VÂN ĐỒN - QUẢNG NINH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p thanlannho 01-06-2011 42 3   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Phần 1. Căn cứ pháp lý cổ phần hóa; Phần 2. Thực trạng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Phần 3. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và các vấn đề cần tiếp tục xử lý; Phần 4. Hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương thức phát hành cổ phần lần đầu; Phần 5. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần; Phần 6. Phương án sắp xếp lại lao động; Phần 7. Phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phần 8.

  pdf105p hpnguyen1 02-03-2018 26 4   Download

 • Quyết định số 2178/QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm để xét chọn, tuyển chọn thực hiện năm 2017 thuộc đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

  doc16p nghqcp 09-11-2017 15 0   Download

 • Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty 2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị 3. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty 4. Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty 5. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng 6. Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác ...

  doc2p leminh250289 30-11-2010 913 271   Download

 • Cây điều đã du nhập vào nước ta từ thế kỷ 18, nhưng chỉ trong vòng 15 năm gần đây, cây điều mới thực sự được quan tâm. Đặc biệt từ sau QUyết định 120-1999/QĐ_TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển điều đến năm 2010, nhành điều Việt Nam đã có những bước tăng trưởng mạnh. Đến nay, tổng diện tích cây điều trên 350000 ha, năng suất đạt bình quân 7-10 tạ/ha. Có 72 nhà máy chế biến hạt điều. Năm 2002 sàn lượng nhân điều: 63000 tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt...

  pdf22p myxaodon02 19-05-2011 579 199   Download

 • Xuất phát từ định hướng phát triển kinh tế đất nước và những yêu cầu cấp thiết trên, ngày 12-10-1998, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có quyết định số198/1998/QĐ-TTg thành lập Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư Bước I-Giai đoạn I Khu Công nghệ cao Hoà Lạc. Quyết định xác định rõ chức năng, tính chất Khu Công nghệ cao Hoà Lạc: Là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá nền kinh tế khu vực và cả nước với vai trò......

  doc108p hallo 01-03-2009 319 119   Download

 • Dự án nhà máy bio ethanol Bình Phước nằm trong “Đề án Phát triển năng lực sinh học đến năm 2015 tầm nhìn 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20-11-2007. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 44ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ cung cấp 300.000 lít ethanol mỗi ngày. Việc được lựa chọn là thành viên trong tổng thầu EPC cho toàn bộ nhà máy cho thấy PV Engineering có đủ năng lực thực hiện toàn bộ dự án chứ không riêng phần tư vấn thiết kế....

  pdf23p and_12 08-08-2013 105 35   Download

 • Công văn 799/QLLĐNN-QLLĐ của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

  pdf3p quynhtrang 19-08-2009 131 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC, ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ, DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG VÀ MỨC HỖ TRỢ KÈM NGHỀ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm...

  pdf8p bachqua 19-04-2013 83 8   Download

 • Quyết định số 3074/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu khảo sát, lập đề xuất dự án đường ôtô cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Phan Thiết do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt1 26-11-2009 101 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ “HỢP ĐỒNG ĐỂ GIẢM NGHÈO-MỘT THỬ NGHIỆM ĐỔI MỚI TRONG THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN VỚI NÔNG DÂN SẢN XUẤT NHỎ” DO VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH LƯƠNG THỰC QUỐC TẾ - IFPRI TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p dhoomagain 23-02-2012 46 2   Download

 • Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Nhà máy sản xuất hàng may mặc C&M Vina” do tỉnh Bắc Giang ban hành.

  pdf3p kimoanh13 29-03-2014 26 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phê duyệt đề xuất dự án
p_strCode=pheduyetdexuatduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2