Phê duyệt giá các loại đất

Xem 1-20 trên 22 kết quả Phê duyệt giá các loại đất
 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

  pdf17p inoneyear2 24-03-2010 87 6   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XI – KỲ HỌP THỨ 17

  pdf3p daumeoduoicop 26-03-2010 88 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 7

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 23 1   Download

 • Quyết định số 1124/QĐ-UBND 2013 phê duyệt dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014.

  pdf52p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 27 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

  pdf2p duahau0hat 03-02-2012 37 4   Download

 • Quyết định số 1435/QĐ-UBND 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt giá đất bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sụt lún.

  pdf5p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 21 0   Download

 • Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

  pdf4p lawbds3 06-11-2009 37 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

  pdf11p inoneyear2 24-03-2010 177 33   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 6

  pdf7p hoamai_do 01-02-2013 41 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2012

  pdf2p duahau0hat 03-02-2012 29 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6978:2001 quy định yêu cầu và phương pháp thử về lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu áp dụng cho phê duyệt kiểu các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hoặc không có thùng xe, có bốn bánh trở lên, có vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 25 km/h và moóc của chúng (sau đây gọi chung là xe).

  doc33p bautroibinhyen9 18-12-2016 7 1   Download

 • Nghị quyết số 209/2007/NQ-HĐND về việc Quy định nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

  pdf8p lawbds3 06-11-2009 90 12   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------Số: 19/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Yên Bái, ngày 17 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2009/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ, VỊ TRÍ VÀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH YÊN BÁI NĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI...

  pdf10p gachienbo 18-07-2010 85 4   Download

 • Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

  pdf2p lawbds2 06-11-2009 46 3   Download

 • Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND về việc thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

  pdf9p lawttnh14 13-11-2009 33 3   Download

 • : Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2010 phục hồi 50% diện tích rừng đầu nguồn đã bị suy thoái, 50% hệ sinh thái tự nhiên đặc thù, nhạy cảm đã bị phá hủy và bảo vệ hiệu quả các loài động, thực vật quý hiếm. Đây là một trong những nội dung trong Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Việt Nam, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt ngày 31/5.

  pdf2p gptn31 07-12-2012 38 3   Download

 • Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND về việc thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

  pdf10p lawbds2 06-11-2009 69 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÂN LOẠI NHÓM XÃ, KHU VỰC ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÁC XÃ; THỊ TRẤN; ĐƯỜNG TỈNH LỘ VÀ RANH GIỚI KHU VỰC ĐƯỜNG QUỐC LỘ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM BẢNG NĂM 2011 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

  pdf2p meoconbatbuom 27-05-2011 38 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÂN LOẠI NHÓM XÃ, KHU VỰC CÁC XÃ; THỊ TRẤN; ĐƯỜNG TỈNH LỘ VÀ RANH GIỚI KHU VỰC ĐƯỜNG QUỐC LỘ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LỤC NĂM 2011 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

  pdf19p meoconbatbuom 27-05-2011 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÂN LOẠI NHÓM XÃ, KHU VỰC CÁC XÃ; THỊ TRẤN VÀ ĐƯỜNG TỈNH LỘ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ NHÂN NĂM 2011 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

  pdf24p meoconbatbuom 27-05-2011 21 3   Download

Đồng bộ tài khoản