intTypePromotion=1
ADSENSE

Phép biến đổi

Xem 1-20 trên 2207 kết quả Phép biến đổi
 • Tài liệu "Kỹ thuật mã hóa mật mã (Tập 2)" trình bày các nội dung chính sau: Ánh xạ biến đổi; Định lý Fermat nhỏ; Trường hữu hạn; Tính toán số lớn; Các phép toán số học dựa trên cơ sở B; Một số phương pháp tính nhanh trên số lớn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf48p viastonmartin 08-09-2022 5 1   Download

 • Giáo trình 3D Max phần 1 gồm các nội dung chính như: Tổng quan, một số lệnh, thao tác cơ bản; Phép biến đổi Align - Mirror Spacing - Array - Snapshot; Shape – Hiệu chỉnh shape; Loft, Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p viastonmartin 15-08-2022 27 2   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Chân trời sáng tạo - Chương 9: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được tọa độ của vectơ đối với một hệ trục tọa độ; tìm được tọa độ của một vectơ; sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ trong tính toán; vận dụng được phương pháp tọa độ vào bài toán giải tam giác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc10p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Chân trời sáng tạo - Chương 10: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố (biến cố là tập con của không gian mẫu); biến cố đối; mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản (ví dụ: tung đồng xu hai lần, tung đồng xu ba lần, tung xúc xắc hai lần);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 2: Bài 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được các quy tắc cộng, trừ số nguyên; nhận biết được tính chất của phép cộng số nguyên; nhận biết được số đối của một số nguyên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p manhitieulinh 29-08-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 5: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết tìm số đối của phân số đã cho; thực hiện được cộng trừ các phân số; sử dụng được tính chất phép cộng phân số để tính hợp l;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 6: Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân; vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán; giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính với số thập phân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được cách vẽ các hình khối; nắm được cách tùy chỉnh màu tô và màu vẽ; biết và sử dụng được một số chức năng của các lệnh tạo, điều chỉnh các đối tượng đồ họa đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p manhitieulinh 29-08-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được thừa số, tích ; số bị chia, số chia, số dư trong phép chia hết và phép chia có dư; nhận biết được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân; tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả thứ tự thực hiện các phép tính; hình thành thứ tự thực hiện phép tính đối với số hữu tỉ; mô tả quy tắc chuyển vế; áp dụng thứ tự thực hiện phép tính vào các bài toán tính toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài luyện tập chung trang 23 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức về lũy thừa của một số hữu tỉ, tính chất của lũy thừa; thứ tự thực hiện phép tính; quy tắc chuyển vế đổi dấu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p manhitieulinh 29-08-2022 16 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài tập cuối chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố lại các kiến thức về: tập hợp số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ, cách biểu diễn, so sánh hai số hữu tỉ; cộng trừ nhân chia và thứ tự thực hiện phép tính trong tập hợp số hữu tỉ; lũy thừa của số hữu tỉ; quy tắc chuyển vế đổi dấu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được tọa độ của véctơ đối với một hệ trục tọa độ; tìm được tọa độ của một véctơ, độ dài của một véctơ khi biết tọa độ hai đầu mút của nó; sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán véctơ trong tính toán; vận dụng được phương pháp tọa độ vào bài toán giải tam giác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc13p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Vật lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài ôn tập học kì 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn lại kiến thức về các quy tắc an toàn trong Vật lí, sai số các phép đo, độ dịch chuyển và quãng đường đi được, tốc độ và vận tốc, đồ thị độ dịch chuyển, thời gian, gia tốc - chuyển động biến đổi đều, sự rơi tự do, chuyển động ném; ôn lại kiến thức về tổng hợp và phân tích lực, ba định luật Newton, trọng lực và lực căng, lực ma sát, lực cản và lực nâng;...

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 33 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn "Phép biến đổi tích phân dạng Fourier hữu hạn và ứng dụng" là nghiên cứu các tính chất của phép biến đổi tích phân dạng Fourier hữu hạn và ứng dụng chúng vào giải các phương trình vi - tích phân.

  pdf45p unforgottennight02 20-08-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Phép biến đổi Fourier trên nhóm hữu hạn và ứng dụng" trình bày đầy đủ các khái niệm và tính chất liên quan đến nhóm hữu hạn và không gian Hilbert; giới thiệu về biến đổi Fourier trên lớp Schwartz; xây dựng không gian L2(G), đưa ra các định nghĩa, định lý và tính chất trong không gian L2; ứng dụng của biến đổi Fourier trên nhóm hữu hạn vào chứng minh nguyên lý bất định Heisenberg, nghiên cứu về hàm "Gaussians" và giải phương trình trên nhóm Abel hữu hạn.

  pdf72p unforgottennight02 20-08-2022 3 1   Download

 • Đề tài "Phép biến đổi Z và ứng dụng" nghiên cứu về định nghĩa, tính chất cơ bản của phép biến đổi Z, phép biến đổi Z ngược, mối quan hệ giữa phép biến đổi Z và một số phép biến đổi tích phân khác, đồng thời nghiên cứu ứng dụng của nó trong việc giải phương trình sai phân hữu hạn, tính tổng chuỗi.

  pdf72p unforgottennight02 20-08-2022 5 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Phép biến đổi tích phân Hankel và ứng dụng" đã trình bày lại một số các kiến thức về biến đổi Fourier, hàm Bessel, tích phân suy rộng; trình bày định nghĩa tính chất và ứng dụng của phép biến đổi Hankel trên nửa trục; trình bày định nghĩa tính chất và ứng dụng của phép biến đổi Hankel trên đoạn hữu hạn.

  pdf51p unforgottennight02 20-08-2022 2 1   Download

 • DĐề tài "Một số dạng thức của định lý Paley Wiener" trình bày một số khái niệm và kết quả cơ bản về không gian các hàm suy rộng, phép biến đổi fourier của hàm suy rộng; đề cập đến mối quan hệ giữa dáng điệu tăng của dãy; các đề cập định lý Paley - Wiener phức và mở rộng của hàm nguyên trên Cd.

  pdf47p unforgottennight02 20-08-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 11: Gấp một số lên một số lần được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết đối tượng này gấp đối tượng kia bao nhiêu lần qua hình ảnh trực quan; gấp một số lên nhiều lần bằng cách: thực hiện phép tính, thể hiện bằng sơ đồ đoạn thẳng; vận dụng để giải bài toán bằng hai bước tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p gianghavan18 18-08-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phép biến đổi
p_strCode=phepbiendoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2