Phí sử dụng quốc lộ 18

Xem 1-9 trên 9 kết quả Phí sử dụng quốc lộ 18
 • Quyết định 130/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại km 58)

  doc3p anhphuong 17-08-2009 73 3   Download

 • Quyết định số 109/2001/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại Km 58) do Bộ Tài chính ban hành đẻ sửa đổi điểm 1 Điều 2 Quyết định số 130/1999/QĐ-BTC ngày 1/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại Km 58)

  pdf1p lawgtvt8 26-11-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 130/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại km 58) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 35 2   Download

 • Quyết định 109/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi điểm 1 Điều 2 Quyết định số 130/1999/QĐ-BTC ngày 1/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại Km 58)

  doc1p hoangyen 17-08-2009 52 1   Download

 • Quyết định 22/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh

  doc3p thachthao 14-08-2009 74 6   Download

 • Quyết định số 18/2002/QĐ-BTC về việc ban hành tạm thời mức thu phí sử dụng cầu Phả Lại trên quốc lộ 18 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt7 26-11-2009 44 2   Download

 • Thông tư số 104/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mừc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20.

  pdf3p bachma47 26-12-2017 3 0   Download

 • Thông tư số 127/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tuệ số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quán lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

  pdf3p bachma47 26-12-2017 6 0   Download

 • Thông tư số 44/2014/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí quốc lộ 18, đoạn Uống Bí-Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

  pdf3p emvaolop1 24-10-2014 18 2   Download

Đồng bộ tài khoản