intTypePromotion=3

Phiên bản tiêu chuẩn

Xem 1-20 trên 129 kết quả Phiên bản tiêu chuẩn
 • IEC 839 -7 -12 QUỐC TẾ 60839-7-12 phiên bản tiêu chuẩn Ấn bản đầu tiên 2001-03 Partie 7-12: Các định dạng tin nhắn đổ giao diện. Giao diện PTT truyền thông UIT-T V.23 Hệ thống báo động Phần 7-12: Thông

  doc6p kienwellness 04-11-2010 92 24   Download

 • Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, sẽ công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2007, có định hướng kết quả hơn so với phiên bản trước đó. Nó tương xứng hơn với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004. Điều này sẽ khuyến khích việc tích hợp các hệ thống quản lý và có thể làm tăng sự thu hút đối với tiêu chuẩn OHSAS. Các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có 2 năm để chuyển đổi sang phiên bản mới, cho đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2009....

  doc32p hoangvanhung08dqt 13-11-2010 861 373   Download

 • Windows Server 2003 là sản phẩm của hệ điều hành Windows Server và được cải tiến rất nhiều so với các phiên bản trước đó: bảo mật tốt hơn, độ tin cậy cao hơn và dễ dàng quản trị. Phần sau đây sẽ trình bày tổng quan về họ sản phẩm Windows Server 2003, tập trung vào các điểm giống và khác nhau giữa 4 phiên bản: Web Edition, Standard Edition, Enterprise Edition và Datacenter Edition

  doc100p star_move286 09-06-2011 375 148   Download

 • Internet Protocol Version 6 (IPv6) là một phiên bản của giao thức Internet được thiết kế để thành công giao thức Internet phiên bản 4 (IPv4). IPv4 là lần đầu tiên công khai sử dụng giao thức Internet và đã hoạt động từ năm 1981. IPv6 là một giao thức lớp Internet cho liên mạng chuyển mạch gói và cung cấp truyền tải gói dữ liệu end-to-end nhiều trên mạng IP. Là một dịch vụ datagram nó không đảm bảo độ tin cậy, một chức năng được cung cấp tại ...

  pdf107p la_lan23 12-04-2013 52 11   Download

 • Cụ thể, bắt đầu từ cuối tuần trước, Google sẽ chính thức phát hành cùng một lúc ba phiên bản Chrome khác nhau – gồm phiên bản Stable, Beta và Developer Preview. Chrome 2.0.156.1 là phiên bản thuộc dạng Beta tích hợp đầy đủ những tính năng mới được Google đánh giá là đã đủ tiêu chuẩn để đưa ra thử nghiệm rộng rãi. Có thể nói những tính năng mới được tích hợp vào trong phiên bản Chrome 2.0.156.

  pdf3p bibocumi27 14-01-2013 32 4   Download

 • Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức: Cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu pháp luật và chế định được áp dụng; nhằm để nâng cao sự thoả mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống đó, bao gồm cả các quá trình để cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và y...

  pdf21p thangnamvoiva16 26-08-2016 29 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10297:2014 về Phiến đấu dây Cat5/Cat5e - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo đối với phiến đấu dây Cat5/Cat5e. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p thangnamvoiva17 04-09-2016 21 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8378:2010. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về tôm và sản phẩm tôm - phát hiện virut gây bệnh đầu vàng (YHV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp - phiên mã ngược (RT-PCR). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  doc10p chuotchuot09 05-12-2015 19 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2619:2014 về Phân Urê - yêu cầu kỹ thuật quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với phân urê sử dụng trong công nghiệp. Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  pdf6p thangnamvoiva10 01-08-2016 29 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4524:2009 đưa ra các hướng dẫn cho việc chuẩn bị và trình bày các bài tóm tắt các tài liệu. Trọng tâm của tiêu chuẩn này là các bài tóm tắt được chuẩn bị bởi tác giả của các tài liệu sơ cấp và các xuất bản phẩm của họ, bởi vì các bài tóm tắt này có thể rất hữu ích đối với người đọc các tài liệu này và phiên bản mà có sự thay đổi nhỏ hay không có sự thay đổi trong các xuất bản phẩm và dịch vụ cấp hai.

  doc8p thangnamvoiva12 12-08-2016 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 15000-5:2007 về Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (EBXML) - Phần 5: Quy định kỹ thuật về thành phần lõi trong EBXML phiên bản 2.01 (EBCCTS) quy định một phương pháp tiếp cận mới về vấn đề thiếu tính liên tác thông tin giữa các ứng dụng trong kinh doanh điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc88p thangnamvoiva19 13-09-2016 12 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8072:2009 về mạng viễn thông – Giao thức IPV4 quy định những đặc tính kỹ thuật đối với giao thức internet (IP) phiên bản 4. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p thangnamvoiva9 01-08-2016 25 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-6-1:2013 về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-1: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Thiết bị hệ thống phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP, phiên bản 1.0.

  doc9p thangnamvoiva18 05-09-2016 8 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-6-10:2013 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 29341-6-10:2008 và phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0. Tiêu chuẩn này xác định kiểu dịch vụ liên quan đến van điều khiển-mức 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc17p thangnamvoiva18 05-09-2016 12 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-6-11:2013 về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-11: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ chế độ vận hành quạt phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0. Tiêu chuẩn này cho phép chức năng thay đổi và đọc các chế độ vận hành của hệ thống không khí cưỡng chế.

  doc12p thangnamvoiva18 05-09-2016 8 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-6-13:2013 về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-13: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ trạng thái tòa nhà phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0 và cung cấp chỉ dẫn về trạng thái chiếm dụng tòa nhà và chế độ vận hành.

  doc15p thangnamvoiva18 05-09-2016 7 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-6-17:2013 phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0. Dịch vụ này cho phép chức năng thay đổi và đọc các chế độ người sử dụng của hệ thống HVAC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc13p thangnamvoiva18 05-09-2016 9 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-7-1:2013 phù hợp với Kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0 và Mẫu chuẩn thiết bị UPnP phiên bản 1.0. Tiêu chuẩn này xác định một loại thiết bị liên quan được nêu ra trong tiêu chuẩn này như thiết bị chiếu sáng nhị phân.

  doc7p thangnamvoiva18 05-09-2016 10 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-7-2:2013 phù hợp với Kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0 và Mẫu chuẩn thiết bị UPnP phiên bản 1.0. Thiết bị này có các chức năng sau: Bật hoặc tắt nguồn sáng, thay đổi cường độ của nguồn sáng theo các bước trung gian, cấu hình và thực hiện các thao tác biến đổi theo mức (tùy chọn), nêu ra cách xác định của sự tương tác giữa dịch vụ chuyển mạch nguồn và dịch vụ biến đổi.

  doc7p thangnamvoiva18 05-09-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-7-10:2013 phù hợp với Kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0 và Mẫu chuẩn thiết bị UPnP phiên bản 1.0. Kiểu-dịch vụ này cho phép các tính năng sau: Cho phép điều khiển từ xa một thiết bị chiếu sáng có thể điều chỉnh, xác định các hoạt động cơ bản được yêu cầu đối với việc điều chỉnh một giá trị, xác định các hoạt động tùy chọn cho tác động điều chỉnh khi đèn điều chỉnh được bật,... Mời các bạn tham khảo.

  doc26p thangnamvoiva18 05-09-2016 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phiên bản tiêu chuẩn
p_strCode=phienbantieuchuan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản