intTypePromotion=1
ADSENSE

Phức chất tứ diện

Xem 1-20 trên 991 kết quả Phức chất tứ diện
 • Phức chất tồn tại một cách bền vững là do tương tác tĩnh điện giữa ion trung tâm và các phối tử phân bố đối xứng ở xung quanh.Chỉ xét đến cấu hình electron chi tiết của ion trung tâm và xét đến biến đổi do điện trường của các phối tử gây nên. Chỉ coi phối tử như các điện tích điểm tạo nên trường tĩnh điện bên ngoài.

  ppt35p angelo7 06-04-2011 165 34   Download

 • Việc nghiên cứu động học của phản ứng tạo phức có tầm quan trọng về nhiều mặt: 1. Cần phải có những dữ kiện về tốc độ tiến hành các quá trình để thiết lập các cân bằng trong dung dịch phức chất. Đối với khá nhiều phức chất điển hình, việc thiết lập cân bằng sonvat hoá diễn ra rất chậm. Trong một số trường hợp cân bằng được thiết lập nhanh hơn nhờ những chất xúc tác có hiệu quả. 2. Cần có các dữ kiện động học để dự đoán cơ chế của phản ứng trao đổi và phản ứng thế trong cầu...

  pdf31p chauchaudaxebo 17-03-2011 436 178   Download

 • Các phương pháp nghiên cứu phức chất được chia thành các phương pháp hoá lý và các phương pháp vật lý. Việc phân chia này chỉ mang tính quy ước. Thuộc phương pháp hoá lý có các phương pháp đo tính chất tổng cộng trong hệ nhiều cấu tử: phương pháp đo quang, chiết, trao đổi ion, đo độ dẫn điện v.v… Nhờ chúng mà ta thu được các giản đồ “thành phần - tính chất” đối với các dung dịch phức chất. Các giản đồ này cho ta biết thành phần và độ bền của các phức chất, cho phép tính được các đặc...

  pdf47p chauchaudaxebo 17-03-2011 451 156   Download

 • Thực tế cho thấy giữa các phân tử, giữa các ion hoặc giữa các ion với phân tử có thể tương tác với nhau tạo thành những hợp chất phức tạp hơn mà có thể gọi là những phức chất. Chẳng hạn chúng ta đã gặp một số phản ứng tạo phức giữa các hợp chất của nguyên tố nhóm A: So với các nguyên tố nhóm A, khả năng tạo phức của các nguyên tố nhóm B rộng lớn hơn nhiều và là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa nguyên tố chuyển tiếp với nguyên tố điển...

  doc36p laplunmc 23-07-2012 642 126   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo: hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm của hai phương pháp đông tụ điện hóa và oxi hóa bằng hợp chất fenton', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cnktmtete 14-11-2012 280 71   Download

 • Ý nghĩa của tiểu luận là Kết quả nghiên cứu của tiểu luận giúp cho mỗi cá nhân nắm vị trí, vai trò, thực trạng và một số giải pháp cơ bản phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, tích cực chủ động trong đấu tranh phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong chính bản thân và trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay Tiểu luận có thể dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.

  doc7p ui4563 08-12-2017 302 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'những tính chất từ của chất', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt17p bx_northly_2507 07-06-2010 136 43   Download

 • Phức chất tồn tại một cách bền vững là do tương tác tĩnh điện giữa ion trung tâm và các phối tử phân bố đối xứng ở xung quanh . Chỉ xét đến cấu hình electron chi tiết của ion trung tâm và xét đến biến đổi do điện trường của các phối tử gây nên. Chỉ coi phối tử như các điện tích điểm tạo nên trường tĩnh điện bên ngoài. Phối tử nằm xung quanh ion trung tâm trên các đỉnh của hình đa diện nên phức chất có sự đối xứng nhất định....

  ppt35p vkpros 19-06-2012 296 39   Download

 • Thủy tinh được thu gom từ nguồn thải điện - điện tử có thể tận dụng để tái sản xuất cũng như sử dụng làm nguyên liệu đầu cho sản xuất vật liệu: gốm xốp, bê tông xốp, thủy tinh xốp, men gốm,.. phục vụ cho ngành xây dựng. Với thực tế trên tác giả chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ: “Nghiên cứu sử dụng thủy tinh từ chất thải điện - điện tử để sản xuất vật liệu nhẹ không nung ứng dụng trong xây dựng”.

  doc74p change14 07-07-2016 80 11   Download

 • Báo cáo tiểu luận Vật lý: Nghiên cứu tính chất quang điện của màng mỏng TiN giới thiệu màng TiN, các phương pháp xác định tính chất của màng, ứng dụng từ một số tính chất của màng TiN. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Vật lý và những ngành có liên quan.

  pdf14p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 113 11   Download

 • Trong thời gian gần đây, hóa học về phức chất ngày càng phát triển trên cả bình diện lý thuyết cũng như ứng dụng. Xúc tác có những tính chất đặc biệt mà bản thân kim loại phối tử đều không có được. Bài viết trình bày công trình nghiên cứu động học của quá trình phân hủy H2O2 bằng xúc tác phức của Mn2+ với glu phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng khác nhau: Ph và nồng độ dầu Co,i của các chất trong hệ H2O2.

  pdf3p uocvong04 24-09-2015 94 4   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu tạo tính chất một số phức chất niken xitrat được tổng hợp ở các điều kiện môi trường có pH khác nhau bằng một số phương pháp khác như: phổ hồng ngoại, phổ hấp thụ electron, hấp thụ nguyên tử, do độ dẫn điện phân tử, phân tích nhiệt, phổ khối X-ray.

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 60 3   Download

 • Trong bài viết này tác giả tiến hành tổng hợp phức chất của ecbi, tuli với hỗn hợp phối tử asparagin và o-phenantrolin. Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp phân tích nguyên tố, đo độ dẫn điện, phổ hấp thụ hồng ngoại, phổ huỳnh quang và phân tích nhiệt.

  pdf6p estupendo5 31-08-2016 41 2   Download

 • Trong bài viết này chúng tôi đã tổng hợp 02 phối tử N(4)-allylthiosemicacbazon 2 - axetylpyriđin (HL1 ), N(4)- metylthiosemicacbazon 2 - axetylpyriđin (HL2 ) và 02 phức chất của chúng với Zn(II) có công thức là Zn(L1 )2, Zn(L2 )2. Kết quả nghiên cứu bằng các phương pháp vật lý khác nhau cho thấy các phối tử tự do tồn tại ở dạng thion và bị thiol hóa khi tạo phức; các phức chất đều có cấu tạo bát diện, liên kết giữa Zn(II) với các phối tử được thực hiện qua các nguyên tử N(1), S và N trong vòng pyriđin.

  pdf6p jangni 13-04-2018 25 0   Download

 • Bài viết Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất Co(II) với 4 Metylthiosemicacbazon salixylandehit trình bày: Hợp chất này đã được đặc trưng bởi các phương pháp phổ MS, NMR cũng như đo độ dẫn điện. Kết quả cho thấy phức chất có tỉ lệ kim loại/phối tử = ½. Hoạt tính sinh học của phối tử và phức chất cũng đã được khảo sát. Nhìn chung, hoạt tính ở phức chất cao hơn ở phối tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p lamducduy 26-04-2018 72 0   Download

 • Bài báo này thông báo kết quả tổng hợp và nghiên cứu các phức chất của Erbi (Er), Ytecbi (Yb), Lutexi (Lu) với L- Histidin. Các phức chất của Erbi (Er), Ytecbi (Yb), Lutexi (Lu) với L- histidin tỷ lệ mol 1: 3 đã được tách ra ở dạng rắn. Bằng các phương pháp phân tích nguyên tố, phân tích nhiệt và quang phổ hồng ngoại đã xác định được các phức chất có thành phần là H3[Ln(His)3Cl3].nH2O (Ln: Er, Yb, Lu; n= 2, 3, 6). Mỗi phân tử L- histidin liên kết với Ln3+ qua nguyên tử nitơ của nhóm amin – NH2 và qua nguyên tử oxi của nhóm cacboxyl – COO- . Các phức chất kém bền nhiệt và là phức điện li.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 34 0   Download

 • Bài báo này thông báo kết quả tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Tuli (Tm) với L-Histidin (HiS). Phức của Tm với L-Histidin theo tỉ lệ mol Tm3+: HiS = 1:3 đã được tách ra ở dạng rắn. Bằng các phương pháp phân tích nguyên tố, phân tích nhiệt, quang phổ hấp thụ hồng ngoại và đo độ dẫn điện đã xác định được phức chất có thành phần là Tm(HiS)3Cl3.3H2O. Mỗi phần tử LHistidin liên kết với ion Tm3+ qua nguyên tử oxi của nhóm cacboxyl-COO- và qua nguyên tử nitơ của nhóm amin –NH2. Phức chất tổng hợp được kém bền nhiệt.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 52 0   Download

 • Thiosemicarbazone benzaldehyd (Hthbz) và N (4) - phenyl thiosemicarbazone benzaldehyd (Hpthbz) phản ứng với kẽm (II) trong dung dịch và hiện diện NH3 để đủ khả năng phức chất ở dạng [ZnL2] (L là thbz hoặc pthbz). Những phối tử và phức chất của chúng là tổng hợp đặc trưng bằng phương pháp phân tích nguyên tố, MS, 1H- NMR và 13C - Quang phổ NMR, IR, UV- Vis.

  pdf7p meolep3 18-12-2018 39 0   Download

 • Bài viết trình bày các phức Ln (Glam) 3ImCl3.3H2O (Ln: Sm, Eu; Glam: L-Glutamic acid; Im: Imidazole) đã được tổng hợp và đặc trưng bởi độ dẫn mol của phương pháp phân tích nguyên tố, phổ IR, phân tích nhiệt và kính hiển vi điện tử truyền qua ( TEM). Phổ IR chỉ ra rằng các ion đất hiếm được đồng hóa bởi cả nguyên tử oxy từ COOgroup và nguyên tử nitơ từ nhóm NH2 từ axit L-glutamic và được đồng hóa với nguyên tử 3 nitơ cho imidazole. Hình ảnh TEM chỉ ra rằng các phức chất có hình dạng đều đặn và chiều dài khoảng ~ 60nm.

  pdf5p khidoichuoi 04-03-2020 12 0   Download

 • Cấu trúc của phức chất khá phức tạp và không thể giải thích được khi dựa trên quan điểm của thuyết hoá trị cổ điển. Khi thuyết phối trí ra đời (1893), chưa có những quan niệm về bản chất của lực tương tác hoá học nên khái niệm về hoá trị phụ mà Werner đưa ra, mà ngày nay người ta gọi là liên kết phối trí, chưa thể được sáng tỏ. Chỉ 20 năm sau đó, nghĩa là vào những năm 1915, 1916, mới xuất hiện các thuyết về liên kết hoá học. Đó là thuyết ion của Coxen (Kossel): tương tác hoá...

  pdf59p anhktat2 17-05-2010 902 329   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phức chất tứ diện
p_strCode=phucchattudien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2