intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp gọi tên hợp chất

Xem 1-20 trên 39 kết quả Phương pháp gọi tên hợp chất
 • Danh pháp hợp chất hữu cơ của GV. Nguyễn Vũ Minh giúp các bạn biết được những kiến thức trọng tâm về danh pháp hợp chất hữu cơ; phương pháp gọi tên các hợp chất. Đặc biệt, với những bài tập về việc viết danh pháp của hợp chất hữu cơ được đưa ra ở cuối tài liệu sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức lý thuyết một cách tốt hơn.

   

  pdf4p ngoc_thien_phuc 11-05-2015 1010 146   Download

 • Kiến thức trọng tâm: Phân loại danh pháp: + Tên thông thờng + Tên gốc - chức. + Tên thay thế. Tên gốc - chức và thay thế thuộc tên hệ thống . Nhớ tên mạch cacbon chính; Tên một số gốc điển hình; Tên một số chức.

  doc89p doanphuong_93 07-11-2010 1605 464   Download

 • Tài liệu Danh pháp hợp chất hữu cơ giúp các bạn biết được những kiến thức trọng tâm về danh pháp hợp chất hữu cơ; phương pháp gọi tên các hợp chất. Đặc biệt, với những bài tập về việc viết danh pháp của hợp chất hữu cơ được đưa ra ở cuối tài liệu sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức lý thuyết một cách tốt hơn.

  pdf12p thangrio 10-09-2016 184 33   Download

 • Các phương pháp nghiên cứu phức chất được chia thành các phương pháp hoá lý và các phương pháp vật lý. Việc phân chia này chỉ mang tính quy ước. Thuộc phương pháp hoá lý có các phương pháp đo tính chất tổng cộng trong hệ nhiều cấu tử: phương pháp đo quang, chiết, trao đổi ion, đo độ dẫn điện v.v… Nhờ chúng mà ta thu được các giản đồ “thành phần - tính chất” đối với các dung dịch phức chất. Các giản đồ này cho ta biết thành phần và độ bền của các phức chất, cho phép tính được các đặc...

  pdf47p chauchaudaxebo 17-03-2011 429 156   Download

 • Hiđrôcacbon no là các hiđrôcacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Còn những hóa trị còn lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Công thức chung của các hiđrôcacbon no là CnH2n+2. Hiđrôcacbon no còn được gọi là ankan hoặc parafin. Ankan là tên gọi theo danh pháp quốc tế các hợp chất hữu cơ. Parafin là tên gọi xuất phát từ tiếng Latinh parum (nghĩa là "ít") và affinitas (nghĩa là...

  doc2p khicon_deghet 12-03-2013 429 66   Download

 • Gluxit là tên gọi một loại hợp chất hữu cơ rất phổ biến trong cơ thể sinh vật  Công thức phân tử Cn(H2O)m.  Các chất gluxit được phân làm 3 loại. a) Monosaccarrit là những gluxit đơn giản nhất, không bị thuỷ phân thành những gluxit đơn giản hơn. Ví dụ: glucozơ, fructozơ (C6H12O6), ribozơ (C5H10O5) b) Oligosaccarit là những sản phẩm ngưng tụ từ 2 đến 10 phân tử monosaccarit với sự tách bớt nước. Quan trọng nhất là các đisaccarit hay điozơ có công thức chung C12H22O11. Các đisaccarit này bị thuỷ phân tạo thành 2...

  pdf7p paradise5 13-12-2011 578 48   Download

 • Bài viết này thảo luận về xã hội học công cộng, đây là một chương trình nghị sự đã và đang được tranh luận chưa hoàn thành. Các nhà xã hội học cho rằng, để xã hội học công cộng tồn tại như một chuyên ngành xã hội hội học, điều quan trọng cần phải làm rõ tính khoa học của nó với các hình thức phù hợp khoa học, cố gắng vượt qua những lợi ích của chính nó.

  pdf9p chauchaungayxua6 29-06-2020 6 0   Download

 • Từ phân đoạn E cao diclometan của vỏ cây thông đỏ Taxus wallichiana Zucc., họ Thông đỏ thu hái tại Lâm Đồng, hợp chất taxan diterpenoid có chứa nhóm cinamoyl đã được cô lập có tên gọi là 2-deacetoxytaxinine J. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bởi các phương pháp phổ cộng hưởng từ một chiều, hai chiều và so sánh với tài liệu tham khảo.

  pdf8p vicoachella2711 20-10-2020 5 0   Download

 • 1. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 2. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng A. Xà phòng hóa D. Sự lên men 3. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất A. HCOOC3H7 C2H5COOH 4. Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức nào sau đây: A. CnH2nO2 (n≥2) B. CnH2n + 1O2 (n≥3) C. CnH2n 1O 2 B. Hydrat hóa C. Crackinh B. C3H7COOH C. C2H3COOCH3 D. (n≥2) D. CnH2n –...

  pdf16p lotus_7 31-01-2012 342 22   Download

 • ào bài học, có thái độ hợp tác. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên: Lập các phiếu học tập, bảng phụ. 2. Học sinh: Các kiến thức về : - Vận dụng bảng các nguyên hàm, tính chất cơ bản của nguyên hàm, vi phân. III. Phương pháp: Gợi mở vấn đáp Tiến trình bài học TIẾT 1 Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Câu hỏi: a/ Phát biểu định nghĩa nguyên hàm . b/ Chứng minh rằng hàm số F(x) = hàm số f(x) = 4x(2x2 +1)4. Cho học sinh khác nhận xét bài làm của...

  pdf21p abcdef_36 21-09-2011 95 12   Download

 • Biết các loại amin, danh pháp của amin. - Hiểu cấu tạo phân tử, tính chất, ứng dụng và điều chế của amin. 2. Về kĩ năng - Nhận dạng các hợp chất của amin. - Gọi tên theo danh pháp (IUPAC) các hợp chất amin. - Viết chính xác các PTHH của amin. - Quan sát, phân tích các TN chứng minh.

  pdf13p paradise2 08-12-2011 356 9   Download

 • Biết các loại amin, danh pháp của amin. - Hiểu cấu tạo phân tử, tính chất, ứng dụng và điều chế của amin. 2. Kĩ năng: - Nhận dạng các hợp chất của amin. - Gọi tên theo danh pháp IUPAC các hợp chất amin. - Viết chính xác các phương trình phản ứng hoá học của amin. - Quan sát, phân tích các thí nghiệm chứng minh.

  pdf5p paradise2 08-12-2011 137 7   Download

 • 1.1. Dẫn xuất monohalogen 1.1.1. Cấu tạo và gọi tên Dẫn xuất monohalogen là những hợp chất có công thức chung R-X (trong đó: R – : CnH2n + 2 – 2a’ – 1 – với n: số cacbon của R, a’ = số π + số vòng của R).

  doc102p bongsenvang8888 05-04-2011 687 216   Download

 • Giáo trình Lý thuyết màu sắc và nguyên tắc tổng hợp thuốc nhuộm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho số đông bạn đọc về lý thuyết màu sắc, về nguyên tắc tổng hợp thuốc nhuộm; về tên gọi, cấu tạo hóa học, tính chất và phạm vi sử dụng của các lớp thuốc nhuộm kỹ thuật; về các phương pháp kiểm tra, đánh giá và phân tích thuốc nhuộm. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf93p thangnamvoiva23 03-10-2016 380 67   Download

 • Acid lactic là hợp chất hữu cơ thu được bằng phương pháp lên men do tác nhân lên men chủ yếu là vi sinh vật. Axit lactic ( tên IUPAC: 2-hydroxypropanoic acid), cũng gọi là acid sữa, là một hợp chất hóa học có đóng một vai trò trong một số sinh hóa các quy trình. Nó lần đầu tiên được phân lập năm 1780 bởi một nhà hóa học Thụy Điển Carl Wilhelm Schaele, và là một axit cacboxylic với công thức công thức hóa học C3H 6O3. Nó có một hydroxyl tiếp giáp với nhóm carboxyl, làm cho...

  doc23p sheikhdht 18-07-2013 240 43   Download

 • Câu 1. Ankan X có công thức cấu tạo : Tên gọi của X là A. 2—isopropylbutan C. 2,3—đimetylpentan B. 3—isopropylbutan D. 3,4—đimetylpentan Câu 2 : Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 có tên gọi là A. 3,4—đimetylpent—1—en C. 3,4—đimetylpent—2—en B. 2,3—đimetylpent—4—en D. 2,3—đimetylpent—1—en Câu 3 : Trường hợp nào sau đây có công thức cấu tạo không đúng với tên gọi đã cho ? CH2CH3 A. CH3CHCH2CH2CH3 CH3 Isopentan CH3 C. CH3CHCH3 CH3 neopentan D. B. CH3CHCHCH2CH3 CH3 3-etyl-2-metylpentan CH3 CH3CH2CHCH2CH3 CH3 3,3-®ietylpentan...

  pdf8p paradise9 29-12-2011 245 39   Download

 • Từ cao methanol của lá cây Thông đỏ Taxus wallichiana Zucc. họ Thông đỏ thu hái tại tỉnh Lâm Đồng, 2 hợp chất diterpen có khung taxan đã được cô lập có tên gọi là taxuspine F (1) và 10-deacetyltaxuspine F (2), trong đó 10-deacetyltaxuspine F là chất mới. Cấu trúc của các hợp chất được xác định bởi các phương pháp phổ nghiệm hiện đại và so sánh với tài liệu tham khảo.

  pdf7p can_loc 22-07-2012 133 27   Download

 • Polymer, trong từ ngữ thông thường còn được gọi là nhựa, chất dẻo hay plastic. Polymer có tên khoa học là "chất trùng hợp" và còn được gọi theo từ Hán Việt là "cao phân tử" từ chữ Nhật "kobunshi". Nó hiện hữu khắp nơi, trong ta, xung quanh ta. Polymer là những mạch phân tử gồm hàng nghìn, chục nghìn phân tử đơn vị (gọi là monomer) kết hợp lại giống như những mắt xích. Mỗi phân tử đơn vị là một mắt xích. Cao su, cellulose trong thân cây, protein trong sinh vật, thực vật là những polymer...

  pdf3p nkt_bibo41 02-02-2012 87 21   Download

 • 1. Công thức tổng quát : R(CHO)m, m 2, R không có.  Anđehit no, mạch thẳng một lần anđehit có CTPT: CnH2n+1  CHO với n 2. Cấu tạo phân tử 0. 1. R có thể là H hoặc gốc hiđrocacbon và đặc biệt có hợp chất OHC  CHO trong đó m =  Đồng phân có thể do: + Mạch C khác nhau. + Vị trí các nhóm chức. + Đồng phân với xeton và rượu chưa no. Ví dụ: Anđehit C3H7  CHO có các đồng phân 3. Cách gọi tên a) Tên thông dụng: Gọi theo tên axit...

  pdf5p paradise5 13-12-2011 96 20   Download

 • 1. Sử dụng hình thức nguyên dạng tên chữ: Thường tạo cho mẫu chữ một dáng vẻ đặc biệt gợi những liên tưởng sâu xa về tính chất công ty, đơn vị mà nó đại diện. Ví dụ: Bằng mấy nét nhấn ở đầu N trong hàng chữ SANYO giúp tiềm ẩn một nguồn năng lực nội, lại liên tưởng tốt đẹp về đồ diện. 2. Hình thức tổ hợp các chữ cái hoặc dùng chữ cái đầu của tên công ty, tổ chức. Ví dụ: Pepsi Cola + Hình dáng chiếc nắp chai được cách điệp thành một hình...

  pdf5p bibocumi18 09-12-2012 70 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp gọi tên hợp chất
p_strCode=phuongphapgoitenhopchat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2