intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp kế toán kép

Xem 1-20 trên 95 kết quả Phương pháp kế toán kép
 • Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận động của tài sản, nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán. Như đã trình bày trong chương 1, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều tạo nên tác động kép ảnh hưỏng đến ít nhất hai đối tượng kế toán cụ thể tạo nên mối quan hệ đối ứng, cân bằng...

  pdf38p ntgioi120403 06-11-2009 1648 607   Download

 • Bài giảng Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi kép với mục đích trình bày về: Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản; phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi nợ, ghi có; hiểu rõ các mối quan hệ dối ứng kế toán; hiểu mối .quan hệ dối ứng kế toán, nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu; biết sử dụng phương trình kế toán và tài khoản kế toán để phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt80p nolimit_it 11-09-2011 447 122   Download

 • Mục tiêu: Học xong chương này, sinh viên phải hiểu được: - Khái niệm tài khoản - Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có - Hiểu rõ các mối quan hệ đối ứng kế toán. - Nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. - Xác định, đo lường và phân tích được các giao dịch/các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh thông qua sử dụng phương trình kế toán cơ bản và tài khoản kế toán. - Hiểu rõ về hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của...

  doc22p tranvuhoa 27-03-2013 325 49   Download

 • Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận động của tài sản, nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán

  pdf38p huemanvdoc 24-11-2009 279 99   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán này đề cập đến những vấn đề nguyên lý kế toán cơ bản. Sinh viên có thể tìm hiểu nguyên lý kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các bài tập mẫu với những dẫn giải cụ thể. Tập bài giảng bao gồm 6 chương. Và sau đây là phần 1 của bài giảng gồm 3 chương đầu: chương 1 đối tượng – phương pháp kế toán, chương 2 chứng từ – kiểm kê, chương 3 tài khoản – ghi sổ kép.

  pdf51p khongxinhkhngodep 01-07-2014 169 33   Download

 • TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Là phương pháp kế toán dùng để theo dõi một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống về tình hình hiện có và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể.

  ppt31p trada85 18-01-2013 161 24   Download

 • Khái niệm: Tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các NVKT phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán nhằm phản ánh và kiểm soát thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình vận động của tài sản, nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Một số đặc điểm cơ bản về phương pháp tài khoản: Về hình thức: Là sổ kế toán tổng hợp để ghi chép về số hiện có cũng như sự biến động của...

  pdf9p huyhoang 03-08-2009 1464 657   Download

 • Tài khoản Khái niệm: Tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các NVKT phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán nhằm phản ánh và kiểm soát thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình vận động của tài sản, nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Một số đặc điểm cơ bản về phương pháp tài khoản: Về hình thức: Là sổ kế toán tổng hợp để ghi chép về số hiện có cũng như sự biến động...

  pdf11p kimtuyen 24-12-2009 555 298   Download

 • SỔ KẾ TOÁN và một số nội dung về TÀI KHOẢN KẾ TOÁN áp dụng tại các đơn vị chủ đầu tư Điều 24: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư gồm 33 tài khoản trong Bảng cân đối kế toán và 04 tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán được quy định ở Phần thứ ba (A) chia làm 9 loại. Các tài khoản trong Bảng cân đối kế toán được thực hiện theo phương pháp "Kế toán kép". Các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán được thực hiện...

  pdf66p vit_momo 25-07-2011 466 293   Download

 • Bài giảng nguyên lý kế toán dưới đây gồm 6 chương sẽ hỗ trợ cho các bạn kiến thức để cùng học tập, nghiên cứu tổng quan về kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, phương pháp tính giá các đối tượng kế toán, tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép,... và một số kiến thức kế toán cần thiết.

  pdf79p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 863 281   Download

 • Tài khoản kế toán và ghi kép Mục đích Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có Hiểu rõ các mối quan hệ dối ứng kế

  ppt81p phuongtam1192 22-02-2012 169 62   Download

 • Xuất hiện và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của xã hội loài người Hình thức: Khắc dấu thô sơ Ghi chép trên sổ sách Máy vi tínhPhương pháp: Kế toán đơn Kế toán kép: Fra Luca Pacioli (tu sĩ dòng Franciscan Leonardo de Vinci) trong một cuốn sách toán 1494 (Columbus khám phá ra Châu Mỹ 1492) .

  pdf27p muaxuan_102 27-01-2013 73 13   Download

 • Tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các NVKT phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán nhằm phản ánh và kiểm soát thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình vận động của tài sản, nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Một số đặc điểm cơ bản về phương pháp tài khoản: Về hình thức: Là sổ kế toán tổng hợp để ghi chép về số hiện có cũng như sự biến động của...

  pdf20p lqvang02 02-02-2013 78 11   Download

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày đối tượng, phương pháp và nguyên tắc kế toán, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tài khoản và ghi sổ kép.

  pdf35p hoa_lan91 12-06-2014 206 27   Download

 • Dưới đây là bài giảng Nguyên lý kế toán chương 5, 6: Phương pháp đối ứng tài khoản - Tài khoản kế toán trình bày về cơ sở hình thành - ý nghĩa - nội dung phương pháp ứng đối tài khoản, tài khoản kế toán, quan hệ đối ứng tài khoản, phương pháp ghi sổ kép, cơ sở hình thành tài khoản kế toán,... Hãy tham khảo tài liệu này vì sẽ giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy

  pdf44p phuongpham357 21-07-2014 84 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 3: tài khoản và kế toán kép', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p bonsai89 26-12-2011 76 6   Download

 • Sau khi học xong chương này bạn có thể: Hiểu được tài khoản là gì? Mục đích tài khoản để làm gì và tại sao tài khoản là công cụ hữu ích của kế toán? Hiểu kết cấu tài khoản chung, kết cấu tài khoản tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Hiểu được phương pháp ghi sổ kép, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Nắm bắt tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết và mối quan hệ tài khoản và bảng cân đối kế toán?

  pdf45p tangtuy11 20-05-2016 64 5   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và Ghi sổ kép trình bày phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp ghi sổ kép. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf9p lalala8 21-12-2015 73 3   Download

 • Chương 3 - Tài khoản và ghi sổ kép. Chương này giúp người học hiểu được tài khoản là gì? Mục đích tài khoản để làm gì và tại sao tài khoản là công cụ hữu ích của kế toán? Hiểu kết cấu tài khoản chung, kết cấu tài khoản tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Hiểu được phương pháp ghi sổ kép, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Nắm bắt tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết và mối quan hệ tài khoản và bảng cân đối kế toán?

  pdf80p tangtuy11 20-05-2016 44 3   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Nguyên lý kế toán nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức kế toán cơ bản, làm nền tảng để học được các môn liên quan và kế toán chuyên sâu; vận dụng được các phương pháp kế toán để phân tích, phản ánh và cung cấp thông tin tài chính; hiểu được tầm quan trọng của công tác kế toán trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf6p tangtuy11 20-05-2016 41 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp kế toán kép
p_strCode=phuongphapketoankep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2