intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp kiểm định thống kê

Xem 1-20 trên 412 kết quả Phương pháp kiểm định thống kê
 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu sau đây gồm nội dung chương 4 và chương 5. Tài liệu sẽ giúp bạn đọc củng cố thêm những kiến thức về toán sinh học cơ bản, đặc biệt là các mô hình ứng dụng cho từng loại mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể cũng như các phương pháp kiểm tra thống kê mới nhằm khẳng định các công trình nghiên cứu của mình chắc chắn hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf141p uocvong11 02-11-2015 156 90   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'ôn tập phân phối và kiểm định thống kê', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p muaythai4 21-08-2011 247 56   Download

 • Mối tương quan được tóm tắt như số lượng và các tỷ lệ. Bảng giả Số lượng QoL trước khi bị chấn thương QoL sau khi chấn thương Xác định các kiểm định thống kê có thể dùng Sử dụng bảng 3.2 khi biến phụ thuộc là định danh, kiểm định thống kê là khi bình phương McNemar. Quyết định kiểm định thống kê cuối cùng Các giả định được kiểm tra như phần tại 4.8. Các giả định không thỏa mãn. Thực hiện kiểm định khi bình phương McNemar. Viết báo cáo phương pháp Phần các phương pháp của...

  pdf17p xingau7 19-08-2011 114 22   Download

 • Để dánh giá độ khác biệt giữa hai nhóm, chúng ta sử dụng phương pháp kiểm định t (hay t-test). Kierm định t có lẽ là một trong những phương pháp đơn giản nhất trong thống kê học, vì có thể tính toán một cách thủ công, mà không cần đến máy tính hay phần mềm phân tích số liệu.

  pdf12p haru123 09-11-2013 71 14   Download

 • Mục tiêu chương 5 Hàm tương quan đa biến thuộc bài giảng phương pháp nghiên cứu nhằm giúp giúp sinh viên hiểu việc xây dựng mô hình với việc phân tích đa biến, thực hiện việc xây dựng hàm tương quan đa biến, phân tích và lý giải kết quả của hàm tương quan đa biến, thực hiện các phép kiểm định thống kê với hàm tương quan đa biến.

  pdf59p big_12 07-06-2014 67 12   Download

 • Bài giảng Giới thiệu về thống kê DEPOCEN: Chương 6 - Cơ bản về kiểm định giả thuyết (kiểm định một mẫu) bao gồm những nội dung về các phương pháp kiểm định giả thuyết; Z -test trung bình (s biết); p-Value trong kiểm định giả thuyết; liên hệ với ước lượng khoảng tin cậy;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt34p cocacola_09 24-11-2015 45 4   Download

 • Trong nghiên cứu khoa học, ngoài những dữ kiện bằng số, biểu đồ và hình ảnh, con số mà chúng ta thường hay gặp nhất là trị số P. Tài liệu bàn đến các phương pháp phân tích thống kê bằng R, các suy luận phân tích thống kê, suy luận khoa học dựa vào trị số P.

  pdf0p badkid 10-03-2009 889 163   Download

 • Nội dung của tài liệu giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu định lượng, quản lý số liệu, phân tích thống kê mô tả, kế hoạch phân tích số liệu và thống kê suy luận, tính cỡ mẫu, nhiễu và sự điều chỉnh, cách chọn kiểm định thống kê phù hợp cho các loại câu hỏi nghiên cứu khác nhau và sử dụng phần mềm SPSS để thực hiện phân tích số liệu.

  pdf177p transang1 19-09-2012 240 104   Download

 • MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HỌC 4 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ........................... 5 1.1. Mục tiêu Các bước tiến hành nghiên cứu 5 1.3. Câu hỏi nghiên cứu.7 1.4. Các thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bản

  pdf17p xingau7 19-08-2011 199 80   Download

 • Bài nghiên cứu nhằm mục đích kiểm tra thực nghiệm tác động của sự biến động tỷ giá hối đoái lên kim ngạch xuất khẩu tại Việt Nam, bằng cách sử dụng phương pháp kiểm định giới hạn ARDL, được đề xuất đầu tiên bởi Pesaran và các cộng sự năm 2001

  pdf56p minhmuimui 22-09-2014 366 79   Download

 • Chương 10 Kiểm định phi tham số trình bày về các nội dung chính như: giới thiệu về kiểm định phi tham số, các bài toán và phương pháp kiểm định phi tham số thường dùng.

  pdf23p five_12 18-03-2014 352 68   Download

 • THỐNG KÊ LÀ GÌ? NG THỐNG KÊ LÀ HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG NG NG PHÁP DÙNG ĐỂ THU NHẬP, XỬ LÝ VÀ PHÂN NG P, TÍCH CÁC CON SỐ (MẶT LƯỢNG) CỦA NG) NHỮNG HIỆN TƯỢNG SỐ LỚN ĐỂ TÌM HIỂU NG BẢN CHẤT VÀ TÍNH QUY LUẬT VỐN CÓ CỦA CHÚNG (MẶT CHẤT) TRONG NHỮNG ĐIỀU NG T) KIỆN THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CỤ THỂ. THỐNG KÊ CHIA THÀNH 2 LÃNH VỰC : NG NH - THỐNG KÊ MÔ TẢ : BAO GỒM CÁC PHƯƠNG NG PHÁP THU NHẬP, MÔ TẢ VÀ TRÌNH BÀY SỐ P, LIỆU....

  pdf229p denngudo 04-06-2012 179 53   Download

 • Bài giảng "Phân tích dữ liệu với SPSS - Chương 8: Kiểm định tỷ lệ" giới thiệu tới người đọc cách kiểm định các tỉ lệ phân tích dựa vào kết quả thông kê bằng phần mềm hỗ trợ SPSS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   

  pdf18p tsmttc_004 11-06-2015 149 49   Download

 • phần 2 của cuốn sách "thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội" gồm có các nội dung sau: phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, hồi quy tuyến tính đơn biến và phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính đa biến, chỉ số, chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian, dự báo bằng phương pháp box-jenking. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf271p luimotbuoc_5 23-11-2016 135 52   Download

 • Kiểm định phi tham số là các thủ tục thống kê để kiểm định giả thuyết khi không có được các giả thuyết liên quan đến tham số của tổng thể hay dạng phân phối xác suất của tổng thể. Kiểm định phi tham số dùng trong trường hợp các nghiên cứu thử nghiệm, vậy nên áp dụng trong trường hợp mẫu nhỏ thì dùng phương pháp kiểm định không có hiệu quả. Một cách tổng quát, kiểm định phi tham số là kiểm định thường dùng dữ liệu ở dạng liệt kê, số đếm và không yêu cầu điều...

  pdf8p muaythai7 26-10-2011 250 41   Download

 • Giáo trình Phương pháp thí nghiệm cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế và bố trí thí nghiệm cũng như các thuật toán thống kê mô tả các tham số, các tiêu chuẩn kiểm định thống kê trong xử lý kết quả thí nghiệm, nghiên cứu các mối quan hệ đơn giản trong phân tích kết quả nghiên cứu và cách trình bày một báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn giáo trình.

  pdf65p codon_09 21-03-2016 152 39   Download

 • Bài giảng Các phương pháp phân tích định lượng: Kiểm định giả thuyết. Nội dung chính trong bài này gồm: Quy trình kiểm định giả thuyết thống kê, xây dựng các giả thuyết, kiểm định giả thuyết về trung bình của tổng thể, các sai lầm khi kiểm định thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p estupendo2 10-08-2016 91 17   Download

 • Nội dung bài viết cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa những bệnh nhân có trình độ học vấn và tình trạng sức khỏe khi ra viện với mức độ hài lòng của họ về chất lượng dịch vụ tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông qua phương pháp kiểm định chi bình phương.

  pdf9p roongkloi 01-09-2017 69 13   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành với mục đích đưa ra các kết quả nhằm ứng dụng có hiệu quả phương pháp đánh giá chất lượng mặt đường BTXM tại Việt Nam với các vấn đề: Tổng quan về các tham số đặc trưng cho mặt đường BTXM, phương pháp xác định. Thiết kế chế tạo bộ thiết bị đo đạc bổ sung phục vụ nghiên cứu thực nghiệm. Xây dựng tương quan giữa cường độ chịu kéo khi uốn và mô đun đàn hồi của BTXM phục vụ cho việc kiểm toán trạng thái giới hạn.

  pdf24p tuyensinh10_hoc247 22-05-2018 51 4   Download

 • Điểm số tuyển sinh đầu vào và điểm số kết quả quá trình đào tạo là một khía cạnh để đánh giá chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học. Khi dữ liệu này được sưu tập đầy đủ và tin cậy là cơ sở để đưa ra những kết luận về chất lượng đào tạo có ý nghĩa về mặt thống kê. Ngoài ra bài viết nghiên cứu khoa học này trình bày một cách có hệ thống tất cả các loại kiểm định giả thuyết tương ứng với những nhận định đó.

  pdf14p visatori2711 20-04-2019 26 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp kiểm định thống kê
p_strCode=phuongphapkiemdinhthongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2