Phương pháp tổng cộng chi phí

Xem 1-20 trên 127 kết quả Phương pháp tổng cộng chi phí
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may chiến thắng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc110p elirabetter 30-09-2009 488 277   Download

 • Là phương pháp tổng cộng chi phí và được áp dụng trong các trường hợp những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp, sản xuất chế biến liên tục, sản xuất sản phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn chế biến, bán thành phẩm của giai đoạn trước là đối tượng tiếp tục chế biến của giai đoạn sau. Đối tượng tính giá thành là thành phẩm đã hoàn thành ở giai đoạn công nghệ cuối cùng hoặc là bán thành phẩm ở từng giai đoạn công nghệ. ...

  ppt20p nhommack44kt 05-05-2013 67 21   Download

 • Đề tài nhằm tổng hợp và hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; tìm hiểu thực trạng về trình tự, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p thangnamvoiva26 21-10-2016 4 0   Download

 • Chuyên đề 6: Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình nêu các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quản lý tổng mức đầu tư, quản lý dự toán xây dựng công trình, quản lý định mức xây dựng, quản lý giá xây dựng công trình, quản lý hợp đồng xây dựng, quản lý thanh quyết toán vốn đầu tư, các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  pdf35p cheap_12 09-07-2014 286 141   Download

 • Giá thành là một chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp cho phép ta đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp vì thế mà luôn được các nhà kinh tế và lãnh dạo Doanh nghiệp hêt sức quan tâm. Trong thực tế hiện nay, cùng với yêu cầu quản lý ngày càng cao trong cơ chế thị trường, việc nghiên cứu và áp dụng phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành hợp lý tại các đơn vị xây lắp – là một ngành có đặc thù riêng,...

  pdf44p inspiron1212 30-10-2012 183 109   Download

 • Báo cáo thực tập: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa gồm có ba chương, trong đó chương 1 giới thiệu tổng quan về công ty CP đá Thanh Hóa; chương 2 - thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa; chương 3 - phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá t...

  pdf98p bmayltt 09-05-2015 195 86   Download

 • Giá thành là một chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp cho phép ta đánh giá toàn bộ kết quả HĐSXKD của công ty vì thế mà luôn được các nhà kinh tế và lãnh đạo công ty hết sức quan tâm. Trong thực tế hiện nay, cùng với yêu cầu quản lý ngày càng cao trong cơ chế thị trường, việc nghiên cứu và áp dụng phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành hợp lý tại công ty là một ngành có đặc thù riêng, thì vấn đề quản lý và sử dụng có hiệu quả...

  doc65p duckute69 01-07-2013 82 33   Download

 • Phương pháp phân bước Phương pháp này dùng để tính giá thành sản phẩm của những quy trình sản xuất phức tạp, tạo ra một loại sản phẩm gồm nhiều giai đoạn chế biến kế tiếp nhau, sản phẩm hoàn thành của giai đoạn trước( bán thành phẩm) là nguyên vật liệu chính của giai đoạn sau. Yêu cầu thông tin giá thành sản phẩm có thể là giá thành của: + Tất cả bán thành phẩm, thành phẩm + Chỉ có thành phẩm...

  ppt22p nhommack44kt 05-05-2013 178 25   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp hoá dược', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf98p loaken_1 29-11-2012 48 23   Download

 • Giá trị sản phẩm dở +Tổng chi phí phát sinh trong kỳ Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đơn vị sản = dang đầu kỳ phẩm Khối lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ Sau đó lập thẻ tính giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí * Phương pháp tổng cộng chi phí Z = Z1 + Z2 + Z3 + …..+Zn Phương pháp này áp dụng trong các doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm phải được thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn và sản phẩm bao gồm nhiều chi...

  pdf13p ttcao1 28-07-2011 51 14   Download

 • Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 5: Tối ưu hóa câu truy vấn" trình bày các nội dung: Tổng quan về xử lý truy vấn, tối ưu hóa truy vấn dùng Heuristics, tối ưu hóa tuy vấn dùng phương pháp ước lượng chi phí. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

  pdf13p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 44 11   Download

 • Đề tài hệ thống hóa và tổng hợp những vấn đề lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất; tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch Tuynen Huế; nội dung và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất của toàn bộ quy trình sản xuất gạch Tuynen; nội dung và phương pháp tính giá thành sản phẩm của toàn bộ quy trình s...

  pdf97p thangnamvoiva26 21-10-2016 12 2   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm công nghiệp , xây lắp, nuôi, trồng, chế biến nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng hoá tồn kho. ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho, Tài khoản 154 chỉ phản ánh giá trị thực tế của sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ....

  doc14p chikorita 03-12-2009 2429 456   Download

 • Định mức chi phí hàn cho một phân đoạn tàu vỏ thép là tổng chi phí dự tính để hoàn thành tất cả các mối hàn (gồm chi phí vật liệu hàn cần thiết, chi phí nhân công, chi phí điện năng và chi phí chung có liên quan) trên phân đoạn cần tính. - Phương pháp xây dựng định mức: thông thường các nhà máy đóng tàu xây dựng định mức chi phí hàn bằng cách kết hợp cả ba phương pháp xác định định mức đã nêu ở trên (phương pháp kỹ thuật, phương pháp xây dựng dựa...

  pdf9p mvdam01 18-12-2010 260 104   Download

 • Giá thành là một chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp cho phép ta đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp vì thế mà luôn được các nhà kinh tế và lãnh dạo Doanh nghiệp hêt sức quan tâm. Trong thực tế hiện nay, cùng với yêu cầu quản lý ngày càng cao trong cơ chế thị trường, việc nghiên cứu và áp dụng phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành hợp lý tại các đơn vị xây lắp – là một ngành có đặc thù riêng,...

  pdf42p asus1122 03-12-2012 113 60   Download

 • Đề tài tổng hợp và hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; nghiên cứu thực trạng về trình tự, phương pháp tập hợp, tổng hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm may mặc tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế; so sánh giữa lý thuyết được học với thực tế tại công ty để rút ra những đánh giá, trên cơ sở đó đề xuất những ý kiến góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán ch...

  pdf114p thangnamvoiva26 21-10-2016 14 5   Download

 • Chương 3 Đánh giá công nghệ, nội dung cần nắm được trong chương học này: Quan niệm về ĐGCN, mục đích của ĐGCN, các đặc điểm trong ĐGCN, các nguyên tắc trong ĐGCN, nội dung tổng quát của một ĐGCN, các kỹ thuật và phương pháp trong ĐGCN, phương pháp phân tích chi phí-lợi ích trong ĐGCN.

  pdf9p hoangphungphilong234 24-04-2014 25 4   Download

 • Chi phí bán hang: Phản ánh tổng chi phí bán hang trừ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ. Chi phí quản lý: Là các chi phí bỏ ra trong công tác quản trị doanh nghiệp được trừ vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

  doc3p nguyenbaoan 25-05-2011 763 123   Download

 • Quy cách mối hàn đính - hàn góc. Không hàn đính ở mút trong phạm vi 50mm Kỹ thuật hàn tay: Dòng hàn: Hiệu điện thế: Tốc độ hàn: (cm/phút). 3.3. Tính toán định mức chi phí hàn cho phân đoạn đáy XII của tàu hàng 4.000 tấn 3.3.1. Khối lượng kim loại đắp Dựa vào quy trình lắp ráp phân đoạn đáy XII tàu hàng 4.000 DWT hoặc bảng 3.1, bảng 3.2 và bảng 3.3 đã được tổng hợp từ quy trình lắp ráp phân đoạn đáy XII ta có thể tính chiều dài các loại mối hàn, tiết...

  pdf6p mvdam01 18-12-2010 284 120   Download

 • PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Các nội dung chủ yếu (chuyên đề 3: Tổng mức đầu tư- Hiệu quả dự án)

  pdf0p vitconsieuquay 19-08-2011 275 91   Download

Đồng bộ tài khoản