intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương thức đảng lãnh đạo

Xem 1-20 trên 332 kết quả Phương thức đảng lãnh đạo
 • Đề cương môn Lịch sử Đảng - TS. Nguyễn Thị Hảo có nội dung trình bày về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945- 1975);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc123p ly24112003 12-05-2022 31 9   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015, qua đó đúc kết kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc283p linyanjun_2408 21-04-2022 19 2   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ, luận án xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng khu vực phòng thủ đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf191p linyanjun_2408 21-04-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn Thành ủy Hải phòng l nh đạo công tác an ninh, trật tự, luận án đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy Hải Phòng đối với công tác an ninh, trật tự trên địa bàn thành ph Hải Phòng giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf190p linyanjun_2408 21-04-2022 4 1   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu chiến dịch Đường số 9 - Khe Sanh nhằm góp phần làm giàu kho tàng lí luận nghệ thuật quân sự Việt Nam (như nghệ thuật nghi binh; nghệ thuật chọn khu vực tác chiến; nghệ thuật hiệp đồng binh chủng; nghệ thuật chọn phương châm tác chiến phù hợp; sử dụng linh hoạt các hình thức tác chiến...); đồng thời, thông qua việc nghiên cứu chiến dịch này để thấy rõ được sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta mà đứng đầu là Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương trong điều hành cuộc chiến tranh.

  pdf113p badbuddy09 05-04-2022 1 0   Download

 • Trong những năm (1965 - 1968), sau khi Mỹ dựng lên “sự kiện vịnh Bắc Bộ” lấy cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, đế quốc Mỹ đã dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trước tính hình đó, Trung ương Đảng đã kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến với phương châm địch đến là đánh, ai không trực tiếp chiến đấu thì phục vụ chiến đấu, bình thường thì toàn dân sản xuất. Thực hiện chủ trương của Đảng, miền Bắc đã giành được nhiều thành tích trên các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và sẵn sàng đánh bại chiến tránh phá hoại của đế quốc Mỹ.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 10 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về năng lực cầm quyền của Đảng CSVN, luận án đánh giá thực trạng, chỉ rõ những vấn đề đặt ra và đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng CSVN đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới của đất nước.

  pdf181p caphesuadathemtieu 02-03-2022 9 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh uỷ ở ĐBSCL lãnh đạo xây dựng ĐNCB là người Khmer luận án, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở vùng này đối với ĐNCB là người Khmer trong những năm tới.

  pdf206p caphesuadathemtieu 02-03-2022 6 2   Download

 • Mục đích của bài thu hoạch là góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành bộ máy chính quyền, kịp thời triển khai chủ trương của cấp uỷ trong việc phát triển kinh tế - xã hội tạo cho người dân phát triển sản xuất và tạo nên tinh thần đoàn kết gắn bó trong nhân dân, tinh thần tương thân tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

  doc17p hahuy 07-03-2022 24 7   Download

 • Quyết định số 1492/2021/QĐ-TTg ban hành về việc kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc9p hoalanvender 31-01-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 1630/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc13p hoalanvender 31-01-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 1944/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

  doc14p hoalanvender 31-01-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 2074/2021/QĐ-TTg ban hành về việc ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030). Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc5p hoalanvender 31-01-2022 5 0   Download

 • Những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Mỹ Phú rất quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Cao Lãnh về công tác cải cách hành chính đều được UBND phường Mỹ Phú cụ thể hóa thành văn bản để triển khai thực hiện tại địa phương Bài viết đề cập đến công tác cải cách hành chính nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

  pdf7p viaristotle 26-01-2022 18 2   Download

 • Phát triển du lịch chữa lành sẽ có ý nghĩa lớn trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch của các địa phương thỏa mãn nhu cầu, xu hướng của thị trường và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với việc sử dụng một cách hợp lý nguồn tài nguyên, thân thiện với môi trường.

  pdf14p meyerowitz 25-12-2021 18 3   Download

 • (NB) Giáo trình Lắp ráp mạch điện tử cơ bản nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản linh kiện và các phương pháp hàn. Ngoài ra, giúp các có khả năng trình bày được một số mạch ứng dụng cơ bản như mạch khuếch đại,ổn áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp và một số mạch điện cơ bản khác.

  pdf70p caphesuadathembotngot 26-12-2021 8 4   Download

 • Công đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và theo quy định của Hiến pháp, Pháp luật. Tại các trường Đại học tổ chức công đoàn được thiết lập với nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và được quán triệt đến các cấp công đoàn là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Bài báo này nghiên cứu về thực trạng vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Hà Nội.

  pdf5p huyetthienthan 23-11-2021 17 1   Download

 • Bài giảng Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam: Chương 1 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) với mục tiêu cung cấp cơ sở lịch sử khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con đường cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đầu xây dựng Đảng. Trang bị cho sinh viên phương pháp nhận thức biện chứng, khách quan về quá trình Đảng ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xác lập chính quyền cách mạng.

  pdf65p caphesuadathemtac 09-11-2021 33 5   Download

 • Tập tài liệu này cung cấp một phần nhỏ kiến thức, kỹ năng về người thư ký lãnh đạo, giúp sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ có những hiểu biết nhất định về vị trí lao động này để có thể thực hiện được các yêu cầu công việc trong tương lai tại các cơ quan/doanh nghiệp.

  pdf67p caphesuadathemduong 20-10-2021 25 5   Download

 • Giáo trình Chính trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin; Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát triển kinh tế, Xã hội, Văn hóa, con người ở Việt Nam;...

  pdf109p conbongungoc09 05-10-2021 23 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương thức đảng lãnh đạo
p_strCode=phuongthucdanglanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2