Phương trình tiếp tuyến

Tham khảo và download 9 Phương trình tiếp tuyến chọn lọc sau:
 • Tài liệu tham khảo các chuyên đề toán học về Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm thuộc đồ thị

  pdf9p 1831987 17-09-2010 780 267   Download

 • Bài toán viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn là một mảng kiến thức khá quen thuộc trong chương trình Toán THPT. Sau đây ta sẽ nghiên cứu một số dạng bài tập về lĩnh vực nầy cả trong mặt phẳng lẫn trong không gian. A. TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG : Kiến thức cơ bản : Trong mp Oxy cho đường tròn (C) tâm I(a; b) bán kính R. Đường thẳng (  ) : Ax + By + C = 0, A2 + B2 0. Điều kiện  tiếp xúc (C) ...

  pdf17p tanbaobg 15-02-2011 3274 528   Download

 • Bài 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ): y = 2x 3 − 3x 2 +...

  doc5p vuhaind 19-09-2011 177 52   Download

 • Dùng tính chất tiếp tuyến 3 đường Conic để giải toán

  pdf2p phanchithinh 28-10-2009 406 111   Download

 • Kỹ thuật giải một số bài toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số

  pdf2p phanchithinh 28-10-2009 1717 490   Download

 • Đôi khi chữ hàm được dùng như cách gọi tắt thay cho hàm số. Tuy nhiên trong các trường hợp sử dụng khác, hàm mang ý nghĩa tổng quát của ánh xạ, như trong lý thuyết hàm. Các hàm hay ánh xạ tổng quát có thể là liên hệ giữa các tập hợp không phải là tập số. Ví dụ có thể định nghĩa một hàm là qui tắc cho tương ứng mỗi hãng xe với tên quốc gia xuất xứ của nó, chẳng hạn có thể viết.

  pdf24p maiyeunh0c_nt 06-03-2011 253 70   Download

 • Bài toán 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số : 1. Tại một điểm trên đồ thị. 2. Tại điểm có hoành độ trên đồ thị. 3. Tại điểm có tung độ trên đồ thị. 4. Tại giao điểm của đồ thị với trục tung . 5. Tại giao điểm của đồ thị với trục hoành . *Phương pháp: Phương trình tiếp tuyến(PTTT) : Của : tại Viết được là phải tìm ; và là hệ số góc của tiếp tuyến.

  doc3p andaigiazzzz 17-09-2010 1560 286   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Một số bài tập ứng dụng đạo hàm môn toán 12 - Sự tiếp xúc và phương trình tiếp tuyến để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf2p konbetocroi 16-09-2013 62 10   Download

 • Dạng 1: Phương trình tiếp tuyến của hàm số y = f(x) tại điểm M(xo; yo). + Tính y’ + Tính y’(xo) + Phương trình tiếp tuyến tại M(xo; yo) dạng: '( ).( ) o o o y - y = y x x - x * Chú ý: + Nếu cho biết xo thì phải tìm yo rồi mới thực hiện các bước trên. + Nếu cho biết yo thì phải tìm xo rồi thực hiện các bước trên. Dạng 2: Phương trình tiếp tuyến của y = f(x) khi biết hệ số góc k.

  doc2p tuprohp1 23-04-2013 201 40   Download

Đồng bộ tài khoản