intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quá trình cnh-hđh

Xem 1-13 trên 13 kết quả Quá trình cnh-hđh
 • Bài viết Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình hội nhập quốc tế cho thấy nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình hội nhập; một số kết quả CNHHĐH, NNNT và những vấn đề đặt ra; đẩy mạnh CNHHĐH phát triển NNNT trong quá trình hội nhập.

  pdf5p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 79 2   Download

 • Báo cáo tổng kết “Đánh giá tác động kinh tế xã hội của dự án: Mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng CNHHĐH nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế hệ thống sản xuất nông nghiệp tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai” trình bày khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tình hình cơ bản, đánh giá tác động của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đến hoạt động sản suất của nông hộ thuộc vùng dự án Xuân Lộc – Đồng Nai,..  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p tsmttc_003 23-05-2015 111 15   Download

 • Để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, đất nước từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, đi đôi với việc củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiên tiến, chúng ta phải phát triển được lực lượng sản xuất(LLSX)với năng suất lao động ngày càng cao. Không có LLSX hùng hậu, năng suất lao động cao thì không thể đổi mới công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững của toàn bộ nền kinh tế. Nói cách khác, chúng ta...

  pdf27p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 188 60   Download

 • CNH-HĐH về logic cũng như về lịch sử là một quá trình tất yêu mà mọi quốc gia trên thế giới đều phải trải qua. CNH-HĐH là điều kiện đầu tiên đối với hầu hết các quốc gia muốn vươn lên hàng các quốc gia phát triển có thu nhập đầu người cao. Ví dụ: CNHHĐH là tiền đề cho quá trình tăng trưởng nhanh ở Singapore từ năm 1974 đến năm 1989, cho HongKong những thập niên 70 và 80, Cộng hoà Nam Triều Tiên giai đoạn 1972 1981. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của KHKT...

  pdf26p window1234 12-12-2012 55 5   Download

 • Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá (CNH-HĐH) là con đường tất yếu của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế xã hội.Riêng ở nước ta,việc thực hiện CNHHĐH được coi là “nhiệm vụ trung tâm” trong cả một chặng đường dài của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện được “nhiệm vụ trung tâm” ấy chúng ta cần huy động rất nhiều nguồn lực khác nhau trong đó có một nguồn lực quan trọng nhất,mang tính quyết định nhất đến thành công của quá trình CNHHĐH, đó là nguồn lực con người.Nói nguồn lực con...

  pdf22p songngu1311 07-12-2012 208 50   Download

 • Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình CNHHĐH đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp

  pdf29p tengteng4 19-11-2011 65 13   Download

 • A. Đặt vấn đề Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNHHĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng“. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế...

  pdf7p caott10 18-06-2011 218 35   Download

 • Đặt vấn đề Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNHHĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rong“^.. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã...

  pdf7p caott8 18-06-2011 115 8   Download

 • NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SỰ NGHIỆP CNH- HĐH Ở NƯỚC TA TRONG CÁC THỜI KỲ THỰC CHẤT CỦA VẤN ĐỀ CNH- HĐH NHỮNG YẾU TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ NGHIỆP CNHHĐH Ở NƯỚC TA NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CNH- HĐH TRONG CÁC THỜI KỲ NỘI DUNG CNH- HĐH Ở GIAI ĐOẠN 2001- 2010 NỘI DUNG CNH- HĐH Ở GIAI ĐOẠN 2010- 2020 CHIẾN LƯỢC CNH- HĐH Ở VIỆT NAM

  pdf42p sunderland24 09-06-2011 221 38   Download

 • Được tổ chức triển khai thực hiện trên diện rộng. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phát triển tương đối khá. Các mặt hàng tiêu dùng thông thường đều vượt kế hoạch. Thị trường tiêu thụ bớt được phần nào căng thẳng. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần được hình thành. Cơ cấu kinh tế ngành, vùng có sự chuyển dịch tích cực theo hướng CNHHĐH. Nền kinh tế xuất hiện nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ….. Đạt được những kết quả tích cực trong hội nhập kinh tế khu vực...

  ppt32p hoangyen48 01-06-2011 395 81   Download

 • SỰ CẦN THIẾT CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA A. Đặt vấn đề Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNHHĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xa hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng“. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ...

  pdf11p caott6 22-05-2011 705 94   Download

 • Hiện nay, trên thế giới các cuộc cách mạng và công nghệ vẫn phát triển nhanh chóng với trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới quốc tế hoá nền kinh tế và đời sống Xã hội. Nền kinh tế Việt Nam với xuất phát điểm thấp kém nền công nghiệp lạc hậu để có được tốc độ tăng trưởng cao hơn cần có được lực đẩy mạnh mẽ hơn nữa, lực đẩy đó chỉ có thể có được nhờ đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNHHĐH) đất nước, tạo ra sự...

  doc3p tieuhockhanhhiep 09-11-2010 1105 163   Download

 • Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vốn đầu tư cho phát triển là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình CNHHĐH đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Do...

  pdf29p duongchauphu 03-03-2010 282 112   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình cnh-hđh
p_strCode=quatrinhcnhhdh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2