intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình hình thành văn hóa

Xem 1-20 trên 1828 kết quả Quá trình hình thành văn hóa
 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và những biến đổi trong văn hóa Việt Nam để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển nền văn hóa Việt Nam cũng như những đặc điểm về văn hóa cổ truyền của các miền đất nước và cả sự biến đổi của nó.

  doc11p thuyvanht 17-07-2010 2029 993   Download

 • Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh được chia thành các giai đo n nh ư ưở ồ ượ ạ ư sau:a. Từ 1890-1911: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng. Bác tiếp thu truyền thống dân tộc, hấp thụ vốn văn hoá Quốc học và Hán học, tiếp xúc với văn hoá phương Tây, chứng kiến cuộc sống khổ cực của đồng bào. Bác nảy ý định đi tìm đường cứu nước, sang phương Tây tìm hiểu xem thế giới làm gì rồi trở về giúp đồng bào mình. b. Từ 1911-1920: Thời kỳ tìm...

  doc2p thanhnguyenppt 14-02-2011 1026 184   Download

 • Các yếu tốhình thành văn hóa doanh nghiệp: quá trình hình thành văn hóa doanh nghiệp là một quá trình lâu dài và chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó 3 yếu tố có ảnh hưởng quyết định nhất là: Văn hóa dân tộc; người lãnh đạo; sự đòi hỏi từ môi trường bên ngoài. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng yếu tố này và mức độ ảnh hưởng chúng tới quá trình định hình văn hóa của mỗi doanh nghiệp....

  doc6p nga_t2n 29-07-2013 1248 162   Download

 • Đề tài: Phật giáo quá trình hình thành và phát triển giới thiệu tới các bạn về thế giới quan của Phật giáo; nhận thức luận Phật giáo; nhân sinh quan Phật giáo; ảnh hưởng của đạo Phật đối với xây dựng đời sống con người Việt Nam. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc31p phamdinhbon 13-03-2015 111 33   Download

 • Tiểu luận Văn hóa hành chính: Tầm quan trọng của văn hóa hành chính trong quá trình hình thành nhân cách người cán bộ, công chức được thực hiện nhằm cho thấy tầm quan trọng của văn hóa cũng như vai trò của văn hóa trong tổ chức, nền hành chính và rộng hơn là trong đời sống xã hội, nó thể hiện bản sắc của một dân tộc.

  pdf31p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 165 16   Download

 • Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu toàn diện, hệ thống và chuyên sâu về cộng đồng người Việt ở Thái Lan từ đầu thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI trên các phương diện lịch sử hình thành, quá trình phát triển, hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội; làm rõ những đặc điểm của quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng.

  pdf196p chumeorocky 10-01-2018 61 8   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNMLN vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người ....

  doc84p taonemay108 11-12-2010 490 198   Download

 • Khi nói đến văn hóa Việt Nam chúng ta nghĩ ngay đến nền văn hóa của người dân Việt từ thuở xa xưa nào đến giờ và từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, với một số những đặc tính nào đó gắn liền với con người và xã hội văn hóa Việt, làm cho nó khác biệt với những nền văn hóa của các dân tộc khác trên thế giới.

  doc82p trandau2521993 09-10-2013 301 62   Download

 • Bài viết tiến hành khái quát lại quá trình hình thành và phát triển của văn hóa học ở nước ngoài, trải qua các giai đoạn như: Văn hóa học ở Mỹ nửa đầu thế kỷ XX; ở miền Tây nước Mỹ những năm 70 và 80 tân chủ nghĩa lịch sử; nghiên cứu văn hoá ở Anh (cutural studies); lịch sử tâm thức (những năm 60 ở Pháp); quan điểm và chương trình đào tạo văn hoá học ở Đức; văn hoá học ở Nga - những năm chín mươi.

  pdf16p denlong_do 28-10-2011 125 26   Download

 • “ Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của Dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”

  ppt14p trinh02 23-01-2013 148 25   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'quá trình hình thành và phương pháp hối đoái cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và quốc doanh trong nền kinh tế', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p 951847623 09-04-2012 124 26   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Quá trình hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam: trình bày về các nội dung: khái quát môi trường sống của người Việt cổ, sự hình thành nền văn minh Việt cổ, nguồn gốc người Việt, văn minh kỹ thuật của người Việt cổ, thế giới tinh thần của người Việt cổ, bản sắc văn hóa Việt cổ. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p longnguyentran000 27-12-2016 91 25   Download

 • Vai trò của quan hệ Pháp - Đức trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại chung của Liên minh châu Âu. Do đó, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư ở Nga chủ yếu vào ngành mỏ và khoáng sản nặng, còn các nhà đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ, với công nghệ hiện đại cùng với các kỹ năng quản lý tiên tiến...

  pdf11p butmaudo 19-08-2013 142 13   Download

 • Bài viết Quá trình hình thành quan điểm phát triển công nghiệp văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam sau đây giúp cho các bạn biết được sự hình thành quan điểm phát triển công nghiệp văn hóa của Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa 9). Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 75 13   Download

 • Mặc dù đã nhiều lần thay đổi tên gọi cũng như địa giới hành chính nhưng thành phố Thanh Hóa vẫn luôn đạt được những thành tựu trên mọi phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Từ đô thị trấn lỵ - tỉnh lỵ (1804 - 1899) sang thị xã và sau đó là thành phố thuộc Pháp (1899 - 1945). Và đến năm 1994, thành phố Thanh Hóa của đô thị hiện đại được thành lập.

  pdf9p sieunhansoibac3 12-04-2018 29 2   Download

 • Australia và Việt Nam là hai quốc gia, mà theo cách phân chia theo địa lý là hai quốc gia ở hai châu lục khác nhau. Quá trình hình thành hai quốc gia-dân tộc (Nation-État) và quá trình hình thành văn hóa cũng có nhiều nét khác nhau. Trong những năm gần đây, quan hệ ngoại giáo cũng như sự hợp tác kinh tế, văn hóa có nhiều khởi sắc. Đi tìm sự tương đồng và khác biệt trong khía cạnh văn hóa là nội dung chính cùa bài viết.

  pdf9p hulk1234 01-06-2018 38 2   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu một trường hợp trong số các vị thần Hindu giáo ấy - nữ thần Saraswati (tức nữ thần Benzaiten trong văn hóa Nhật Bản) nhằm làm rõ quá trình hình thành, phát triển cũng như đặc điểm bản địa hóa của tục thờ nữ thần này tại Nhật Bản.

  pdf17p vicross2711 27-06-2019 9 0   Download

 • Ấn Độ cổ đại là một vùng đất thuộc Nam Châu Á với đặc điểm khí hậu, đất đai đa dạng và khắc nghiệt cùng sự án ngữ của vòng cung dãy Hy – Mã - Lạp – Sơn kéo dài trên hai ngàn km. Đây là yếu tố địa lý có ảnh hưởng nhất định tới quá trình hình thành văn hoá, tôn giáo và tư tưởng triết học của người Ấn Độ cổ đại. Tuy nhiên nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất tới quá trình đó là nhân tố kinh tế – xã hội, trong đó đặc...

  doc23p ngoctam_ntu 29-08-2011 185 50   Download

 • Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng layer mask dụng vector mask để 10: Sử dụng Layer Mask Hướng dẫn sử và Photoshop CS5 - Phần xóa ảnh nền trong việc ghép ảnh và Vector Mask để xóa ảnh nền Có khá nhiều cách để thực hiện việc này, và trong bài viết sau, chúng tôi sẽ trình bày cách làm với công cụ Layer Masks và Vector Masks.

  pdf9p bichtram865 28-05-2011 150 43   Download

 • Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn cắt Quá trìnhghép chỉnh sửa hình ảnh hình thành giáo trình hướng dẫn cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh. Bây giờ hãy điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc và sau đó nhấn vào 'f' mà chỉ là do tay ký như hiển thị dưới đây

  pdf24p bichtram865 28-05-2011 159 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình hình thành văn hóa
p_strCode=quatrinhhinhthanhvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2