intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình lưu thông giá trị thặng dư

Xem 1-20 trên 20 kết quả Quá trình lưu thông giá trị thặng dư
 • Bài giảng Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  pdf42p colendaica32 03-06-2014 1350 321   Download

 • Chương 5 Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  ppt90p lalala02 12-11-2015 298 94   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “với tư cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động và quá trình tạo ra giá trị thì quá trình sản xuất là quá trình sản xuất hàng hoá.”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kungfu_gautruc 20-07-2010 128 30   Download

 • Bài giảng "Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư" trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt161p hpnguyen2 03-03-2018 59 6   Download

 • uận và hình thành phương pháp tư duy khoa học về các quá trình kinh tế, đã trình bày một cách sáng tỏ bản chất và nội dung của hình thái giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Nổi bật trong hệ thống quan điểm của Mác là các học thuyết về giá trị thặng dư và các hình thái biểu hiện có liên quan. Trong đó, lợi nhuận của tư bản thương nghiệp – hay lợi nhận thu được từ quá trình lưu thông hàng hóa là một bộ phận không thể tách rời, và có...

  pdf15p paradise_12 04-01-2013 641 158   Download

 • Chuyên đề 3: Quá trình lưu thông của tư bản xã hội và tái sản xuất tư bản xã hội nhằm trình bày về quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư, ý nghĩa của việc phân chia tư bản xã hội và tái sản xuất tư bản xã hội, quá trình phân phối lại thu nhập quốc dân.

  pdf45p bad_12 04-07-2014 355 51   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - Học thuyết giá trị thặng dư bao gồm những nội dung về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa hay quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư; tiền công dưới chủ nghĩa tư bản; sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản - tích lũy tư bản; quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư cùng một số nội dung khác.

  ppt161p thuytrang_9 04-09-2015 210 28   Download

 • Bài giảng Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư trình bày sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản; sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản tích lũy tư bản; quá trình lưu thông tư bản và khủng hoảng kinh tế; các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.

  pdf223p phamthithuhuyen9b 18-05-2020 31 2   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - Học thuyết giá trị thặng dư bao gồm những nội dung về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất giá trị thặng dư; tiền lương trong chủ nghĩa tư bản; tích luỹ tư bản; quá trình lưu thông của tư bản.

   

  ppt68p thuytrang_9 04-09-2015 141 49   Download

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - Học thuyết giá trị thặng dư trình bày về sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản; quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư; tiền công trong chủ nghĩa tư bản; sự chuyển hoá GTTD thành tư bản; quá trình lưu thông tư bản; các hình thái tư bản và hình thức GTTD.

   

  ppt81p thuytrang_9 04-09-2015 117 22   Download

 • Chương 5 - Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  ppt90p lalala02 12-11-2015 83 19   Download

 • Chương 5 Hoc thuyết giá trị thặng dư, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  pdf68p thanhthienhoang23 13-05-2014 94 12   Download

 • Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông, giữa quá trình tạo ra giá trị thặng dư và quá trình thực hiện giá trị thặng dư đó. Để thực hiện mục đích tối đa hoá lợi nhuận tư bản trong CNTB luôn luôn vận động, trong quá trình vần động nó lớn lên không ngừng. Tư bản vận động để biến lượng tiền T thành lượng tiền T’ T và để ngày càng sản sinh ra nhiều giá trị thặng dư. Để trở thành...

  pdf40p window1234 12-12-2012 130 33   Download

 • Chương 5 của bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trình bày về học thuyết giá trị thặng dư. Chương này gồm có các nội dung sau: Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản, quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư; các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt88p namthangtinhlang_01 31-10-2015 90 25   Download

 • Công thức chung của tư bản là T - H - T' nghĩa là người ta ném vào trong lưu thông một lượng giá trị để rút từ trong lưu thông ra một lượng giá trị lớn hơn. Quá trình sản sinh ra lượng giá trị lớn hơn ấy, chính là sản xuất tư bản chủ nghĩa; quá trình thực hiện lượng giá trị lớn hơn ấy, chính là lưu thông của tư bản. Nhà tư bản sản xuất hàng hóa không phải vì bản thân hàng hóa, cũng không phải vì giá trị sử dụng của hàng hóa hay...

  doc5p hahavi91 08-11-2010 236 62   Download

 • Tư bản công nghiệp "nhường" một phần giá trị thặng dư cho tư bản thương nghiệp theo tỷ suất lợi nhuận bình quân (p) và được thực hiện bằng thu chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Vậy bản chất lợi nhuận thương nghiệp là một phần giá trị thặng dư do công nhân tạo ra trong quá trình sản xuất. Nhưng hình thức lợi nhuận thương nghiệp làm cho người ta dễ tin tưởng lưu thông sinh ra lợi nhuận và nguồn gốc giá trị thặng dư càng bị che dấu...

  pdf9p phuoctam25 09-06-2011 88 10   Download

 • Vậy bản chất lợi nhuận thương nghiệp là một phần giá trị thặng dư do công nhân tạo ra trong quá trình sản xuất. Nhưng hình thức lợi nhuận thương nghiệp làm cho người ta dễ tin tưởng lưu thông sinh ra lợi nhuận và nguồn gốc giá trị thặng dư càng bị che dấu. Ngoài một phần giá trị thặng dư do nhà tư bản công nghiệp nhường cho, tư bản thương nghiệp còn thu được một

  pdf9p phuoctam27 15-06-2011 74 6   Download

 • khu lưu niệm nguyễn sinh sắc là công trình văn hóa lịch sử được bộ văn hóa thông tin công nhận vào tháng 04-1992. hiện nay khu lưu niệm trở thành trong điểm thu hút khách tham quan du lịch trong và ngoài nước. "khu lưu niệm nguyễn sinh sắc" cung cấp cho bạn đọc gần xa dù chưa đến khu lưu niệm nhưng vẫn hình dung và cảm nhận được vẻ đẹp cũng như giá trị văn hóa nơi đây qua 2 nội dung chính: tiểu sử tóm tắt cụ phó bảng nguyễn sinh sắc và vài nét về khu lưu niệm nguyễn sinh sắc.

  pdf28p xuanhanh21 09-11-2018 36 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm Phân tích thực trạng báo cáo ADR liên quan đến thuốc điều trị MDR-TB trong cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện lưu trữ tại Trung tâm DI &ADR Quốc gia từ năm 2009 đến năm 2015. Xác định tần suất xuất hiện các AE và các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện các AE trong điều trị MDR-TB thông qua giám sát biến cố thuần tập từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2016.

  pdf257p soninhduc888 28-05-2020 12 2   Download

 • Tiết 88: ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH....I/ Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm:.. - Hệ thống được kiến thức về văn bản thuyết minh... - Rèn luyện, nâng cao một bước kỹ năng làm bài văn thuyết minh... II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:..1. Kiến thức:..- Khái niệm văn bản thuyết minh...- Các phương pháp thuyết minh...- Yêu cầu cơ bản khi làm bài văn thuyết minh...- Sự phong phú, đa dạng về đối tượng cần giới thiệu trong văn bản thuyết minh...2. Kỹ năng:..- Khái quát, hệ thống hóa những kiến thức đã học...- Đọc – hiểu yêu cầu đề bài văn thuyết minh...

  doc9p ducviet_58 07-08-2014 629 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình lưu thông giá trị thặng dư
p_strCode=quatrinhluuthonggiatrithangdu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2