Quản lí tài sản cố định

Xem 1-20 trên 156 kết quả Quản lí tài sản cố định
 • Ngày nay, hơn lúc nào hết, sự thành công của một cơ quan phụ thuộc một cách quyết định vào việc có tận dụng được công nghệ thông tin vào việc quản lí cũng như để phát triển mọi năng lực trong tổ chức hay cơ quan. Trong đó thì thông tin lại có thể coi như huyết mạch của mọi tổ chức, thông qua việc nghiên cứu thông tin kinh tế chúng ta có thể đánh giá chính xác nhịp sống kinh tế và quy mô phát triển của các doanh nghiệp, các nguy cơ tiềm ẩn và...

  pdf33p hocbong1122 19-02-2013 74 22   Download

 • Đề tài tổng hợp những vấn đề mang tính lí luận chung liên quan đến kế toán tài sản cố định hữu hình; phân tích và đánh giá công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình của công ty trong tương lai.

  pdf99p thangnamvoiva26 21-10-2016 10 2   Download

 • Trong những năm gần đây, buổi giao thời của nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường dựa trên cơ sở quản lý của Nhà nước, đồng thời với xu hướng khu vực hóa đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần tạo một vị trí vững chắc trên thị trường thì vấn đề tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) là vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp cũng như cho cả nền kinh tế quốc doanh. Trong cơ...

  doc57p dinhthao00 09-06-2011 320 193   Download

 • Tài sản cố định của doanh nghiệp trong quá trình tham gia vào sản xuất kinh doanh luôn có sự giảm giá tị sử dụng. Do đó mọi tài sản trong doanh nghiệp phải được theo dõi quản lí,sử dụng và trích khấu phù hợp với mức hao mòn tài sản

  doc14p botloctom 16-05-2011 316 86   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " công tác quản lý vốn cố định tại công ty cơ giới và xây lắp số 13"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc35p elirabetter 30-09-2009 871 332   Download

 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, nhằm đảm bảo cuốc sống vật chất, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, mất việc làm, hết tuổi lao động hoặc chết.

  pdf73p trungtri 23-07-2009 417 199   Download

 • “Thực hiện một nền kinh tế quốc dân chủ yếu có hai thành phần: thành phần kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân và thành phần kinh tế hợp tác xã thuộc sở hữu tập thể” (Điều 18 theo Hiến Pháp sửa đổi 1980).

  ppt45p honggiaoqldd09a 27-11-2012 319 96   Download

 • Căn cứ vào nhu cầu thực tế sản xuất tại Nhà máy, phòng KHKD lên kế hoạch và thực hiện mua vật tư, nguyên liệu. Vật tư, nguyên liệu nhập về được kiểm tra trước khi nhập kho, lưu kho và đưa vào sử dụng. Sau khi tiếp nhận vật tư, nguyên liệu kỹ thuật viên, CNVH tiến hành cân phối liệu theo đơn và nạp vào máy nghiền bi ướt.

  doc63p hatmit_114 06-08-2011 251 70   Download

 • Chứng từ kế toán, trên phương diện pháp lý, là dấu hiệu vật chất bất kỳ chứng minh các quan hệ pháp lý và các sự kiện. Nó là bản văn tự chứng minh về sự tồn tại của một sự kiện nào đó mà các hậu quả pháp lý cũng gắn liền với nó. Chứng từ kế toán chính là những bằng chứng chủ yếu bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế - tài chính đã xảy ra và thực sự đã hoàn thành.

  doc15p nguyetzu 15-08-2012 281 70   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay có sự cạnh trang gay gắt về các loại sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ đòi hỏi các doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước phải có phương thức kinh doanh hợp lí, để tìm cho mình một đứng vững chắc trong thị trường. Khác hẳn với cơ chế tập chung quan liêu trước đây trong cơ chế mới tất cả các doanh nghiệp đều phải thanh toán độc lập, lấy thu nhập bù đắp chi phí. Sự tác động của nhà nước chỉ là một phần nhỏ, do đó...

  doc49p toi_la_khoa90 07-03-2013 58 25   Download

 • Trong bất kỳ một hoạt động sản xuấ t kinh doanh nào cũng cần phải có một lượng vốn kinh doanh nhất định. Vốn kinh doanh sẽ quyết định đến quy mô cũng như mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trong đó vốn cố định lại đóng vai trò quan trọng trong vốn kinh doanh.

  pdf34p songngu1311 05-12-2012 33 11   Download

 • Quản lí chi hoạt động bộ máy: Sau chi cho các chế độ thì đây là khoản chi lớn thứ hai cần được quản lí. Chi quản lí có thể hiểu đơn giản là khoản chi cho bộ máy tức là trả lương cho cán bộ, chi cho đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị và những tài sản cố định nhằm duy trì hoạt động của tổ chức BHXH. Mức chi này có thể được quy định trong điều lệ BHXH hoặc cũng có thể được lập trong NSNN. Khoản chi này cần được quản...

  pdf10p ttcao1 01-08-2011 72 8   Download

 • Theo quy chế tài chính hiện nay có quy định chi quản lí hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam được chia làm hai phần chính là chi thường xuyên và kinh phí mua sắm tài sản có định, xây dựng cơ sở vật chất. Chi thường xuyên là khoản chi bao gồm cả chi phí nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại. Khoản chi này được trích từ tiền sinh lời do thực hiện các biện pháp bảo tồn và tăng trưởng quỹ, mức trích bằng 4% trên số thực thu của BHXH và BHYT...

  pdf10p ttcao1 01-08-2011 50 8   Download

 • do đó, các Sukuk là một công cụ chuyển nhượng tự do trên cơ sở của một cơ chế Shar Arcapita ¯ 'ah giám sát hội đồng quản trị phê duyệt. Nó được coi là SPV sẽ được duy trì một số tiền tôi đầy đủ của hàng tồn kho hoặc tài sản cố định, làm cho Sukuk của nó thương lượng.

  pdf20p kennguyen4 03-11-2011 30 6   Download

 • Việc thực hiện các dự án ở Việt Nam phải tính đến hoàn cảnh pháp lí và các qui định pháp qui của chính phủ. Các dự án CNTT được coi là dự án thuộc vào đầu tư cơ bản và trang bị mua sắm tài sản lớn (hầu như không tính tới đầu tư vào con người). Hoàn cảnh thực tế.

  pdf24p esc_12 29-07-2013 37 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề cơ bản của lí thuyết hạch toán kế toán, bản chất và đối tượng của hạch toán tư kế toán, sự cần thiết khách quan của hệ thống kế toán là 1 hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường và ghi chép các quá trình kinh tế.

  pdf81p vespa_12 12-04-2014 49 5   Download

 • Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lí Tài sản xác lập sở hữu Nhà nước_Chi cục Quản lí Công sản Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc ( Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ) Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt Phê duyệt chi phí của Chi cục trưởng Chi cục Quản lí Công s...

  pdf3p phale_xanh 18-03-2011 38 2   Download

 • Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; - Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xu...

  pdf6p conchokon 14-09-2012 50 2   Download

 • Duyệt chi phí từng vụ việc có tài sản tịch thu sung quĩ Nhà nước Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lí Tài sản xác lập sở hữu Nhà nước_Chi cục Quản lí Công sản Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc ( Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ) Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê du...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 52 1   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện cần thiết như: Vốn kinh doanh, chiến lược kinh doanh... đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nó là điều kiện đủ quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường.

  doc73p tiencuong 20-07-2009 1875 807   Download

Đồng bộ tài khoản