intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý con người

Xem 1-20 trên 7859 kết quả Quản lý con người
 • Mục đích của đề tài "Phát triển hệ giá trị của cong người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh" là nghiên cứu làm sáng tỏ những quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về hệ giá trị con người Việt Nam; từ đó vận dụng vào việc phát triển hệ giá trị của con người Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf182p phuongnguyen1704 18-09-2022 8 2   Download

 • Trên cơ sở lý luận, nghiên cứu thực trạng về KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH Người sành ăn, chỉ ra được những vấn đề còn tồn đọng và thiếu sót cần được khắc phục, từ đó luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH Người sành ăn" đề xuất một số giải pháp thích hợp nhằm giúp cho KSNB chu trình bán hàng và thu tiền được hoàn chỉnh hơn, phù hợp hơn với đặc thù loại hình kinh doanh của công ty.

  pdf109p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Loài Cóc mày e-os (Leptobrachella eos) là một loài mới được mô tả từ năm 2011, sống chủ yếu ở các suối chảy trong rừng thường xanh ít bị tác động. Tuy nhiên, các hoạt động của con người như chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy… đã gây suy giảm chất lượng sinh cảnh sống của loài. Trong nghiên cứu này, phương pháp mô hình hóa phân bố Maxent đã được sử dụng để dự đoán vùng phân bố tiềm năng của Cóc mày e-os, giúp hiểu rõ hơn về đặc điểm phân bố của loài, từ đó giúp giải quyết các vấn đề về phân loại và bảo tồn có liên quan.

  pdf7p vikoenigsegg 26-09-2022 5 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 2)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: quan điểm thiện - ác trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu - nhìn từ thuyết lựa chọn duy lý; Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ phổ truyền đạo lý; nhân cách sống Nguyễn Đình Chiểu với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf424p tieuvulinhhoa 22-09-2022 6 1   Download

 • Cuốn "Từ điển bách khoa về Việt Nam đất nước, con người" cung cấp kiến thức cơ bản, chủ yếu về Tổ Quốc, về quê hương Việt Nam. Cuốn sách có gần 20 nghìn từ và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cáo. Nội dung các từ ngữ bao gồm hầu hết lĩnh vực liên quan đến đất nước và con người Việt Nam: lịch sử, địa lý, dân tộc, tổ chức, hành chính, kinh tế giáo dục, quân sự, nhân vật, các phong tục, tập quán, lễ hội, đình, chùa, danh lam thắng cảnh, động vật, thực vật... Sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 bắt đầu từ chữ A đến chữ K. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf956p runordie8 05-09-2022 10 2   Download

 • Đề tài "Đặc điểm văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ" gồm 3 chương trình bày các nội dung: Ý thức sáng tạo và quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Thị Thụy Vũ; văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ - Cảm quan về hiện thực cuộc sống và con người; văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ - Những hình thức thể hiện.

  pdf105p unforgottennight03 05-09-2022 9 1   Download

 • Luận văn "Thơ Nguyễn Bình Phương từ góc nhìn của lý thuyết hiện đại hậu sinh" nghiên cứu hai bình diện: Cảm quan hiện thực, con người, và phương thức nghệ thuật trong thơ Nguyễn Bình PPhuowng từ góc nhìn hậu hiện đại.

  pdf104p unforgottennight03 05-09-2022 10 1   Download

 • Đề tài "Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh" nghiên cứu nhằm đánh giá một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trong giai đoạn vyawf ra. Rút ra những bài học kinh nghiệm, những mặt còn hạn chế để đưa ta những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trong hiện tại và tương lai để đạt được mục tiêu tất cả người lao động thuộc diện phapr tham gia BHXH bắt buộc được tham gia BHXH và bảo đảm thực hiện các quy định của Nhà nước về BHXH có hiệu quả.

  pdf82p unforgottennight03 05-09-2022 18 3   Download

 • Bài viết Cơ sở lý luận về quyền tiếp cận nước sạch và kết quả thực hiện quyền tiếp cận nước sạch của người dân nông thôn Việt Nam tổng quan tiến trình công nhận quyền con người có nước sạch, cơ sở lý thuyết của quyền tiếp cận nước sạch và kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về quyền tiếp cận nước sạch của người dân nông thôn Việt Nam.

  pdf14p vibugatti 29-08-2022 6 2   Download

 • Đề tài "Cảm thức phi lý trong tiểu thuyết Đỗ Phấn" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày các nội dung: Hành trình sáng tác và quan niệm văn chương của Đỗ Phấn nhìn từ cảm thức phi lý, cảm thức phi lý về hiện thực và con người trong tiểu thuyết Đỗ Phấn; phương thức biểu hiện cảm thức phi lý trong tiểu thuyết Đỗ Phấn.

  pdf114p unforgottennight03 27-08-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 sách Cánh diều: Tuần 29 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học về chủ đề Con người và sức khỏe; xử lý tình huống để bảo vệ các cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh; tự đánh giá những việc làm của bản thân để bảo vệ các cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc8p gianghavan18 18-08-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Kỹ năng bán hàng gồm các nội dung chính như sau: Tổng quan về bán hàng và nghề bán hàng; tổng quan về bán hàng và nghề bán hàng; kỹ năng bán hàng trong nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p viastonmartin 15-08-2022 15 2   Download

 • Bài viết Đánh giá kết quả quản lý, sự tuân thủ điều trị, phục hồi chức năng trên người bệnh động kinh tại huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre trình bày đánh giá kết quả quản lý, sự tuân thủ điều trị, phục hồi chức năng trên người bệnh động kinh tại huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre năm 2022.

  pdf5p viarrinera 27-08-2022 4 1   Download

 • Tài liệu “Luận giải Bát trạch minh cảnh” chủ yếu dựa vào niên mệnh, Tam nguyên của con người để phán đoán phương vị trạch cát tương ứng với người người đó và phương cát lợi của các sự vật cụ thể như giường, bếp… từ đó thấu đạt việc quan sát, phân tích dương trạch. Để giúp những người yêu thích và mới tìm hiểu phong thuỷ có thể dễ dàng hiểu được cuốn sách này, trên cơ sở tiến hành hiệu đính cẩn thận nguyên văn của “Luận giải Bát trạch minh cảnh”.

  pdf131p viarrinera 04-08-2022 6 3   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu vận mệnh theo tứ trụ"là một tập hợp các nguyên lý, phương pháp nghiên cứu vận mệnh một con người dựa trên Kinh dịch. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ âm dương sinh khắc ngũ hành và thiên can địa chi; Sắp xếp tứ trụ; Thập thần; Đại vận - tiểu vận; Tam nguyên của tứ trụ; Luận ngũ hành sinh khắc hợp xung hình hại của thiên can, địa chi; Tính vượng độ ngũ hành trong tứ trụ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf115p vimaryamnawaz 04-08-2022 6 1   Download

 • Bài viết Tác động môi trường đối với sức khỏe con người - một số nghiên cứu trên thế giới dưới một quan điểm kinh tế tổng hợp một số kết quả nghiên cứu của các tác giả dưới góc độ kinh tế về những ảnh hưởng của thay đổi môi trường đối với sức khoẻ cộng đồng ở cả các nước phát triển và đang phát triển.

  pdf5p viaudi 04-08-2022 5 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Nghiên cứu phương pháp dạy vẽ ở bậc Tiểu học và Trung học" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: vai trò hội họa trong đời sống con người; hình họa của trẻ em; môn vẽ ở trường; phương pháp; vẽ theo mẫu (quan sát); vật mẫu; vẽ tự do hay sáng tác; vẽ theo trí nhớ; vẽ trang trí; phần kỹ thuật; cách vẽ theo luật viễn thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p colinhthu 12-08-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Chăn nuôi gia súc nhai lại với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của các sản phẩm từ chăn nuôi gia súc nhai lại đối với đời sống con người và nền kinh tế xã hội; các đặc điểm sinh lý bộ máy tiêu hóa, sinh lý sinh sản của thú nhai lại; những kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng một số loại thú nhai lại phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf51p canhdongco25 02-08-2022 12 2   Download

 • Giáo trình Chăn nuôi thỏ với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của các sản phẩm từ chăn nuôi thỏ đối với đời sống con người và nền kinh tế xã hội; các đặc điểm sinh lý bộ máy tiêu hóa, sinh lý sinh sản của thỏ; những kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng cơ bản phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p canhdongco25 02-08-2022 9 2   Download

 • Nội dung của giáo trình bao gồm những kiến thức có liên quan đến tác động của côn trùng trong nông nghiệp và đời sống con người, các đặc điểm về hình thái, sinh lý, sinh học, sinh thái và phân loại côn trùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf103p canhdongco25 02-08-2022 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý con người
p_strCode=quanlyconnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2