intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý dự trữ

Xem 1-20 trên 2293 kết quả Quản lý dự trữ
 • Kỹ thuật ABC trong quản lý dự trữ Kỹ thuật ABC thường được sử dụng trong phân tích hàng hoá dự trữ nhằm xác định mức độ quan trọng của hàng hoá dự trữ khác nhau. Từ đó xây dựng các phương pháp dự báo, chuẩn bị nguồn lực và kiểm soát dự trữ cho từng nhóm hàng khác nhau. Trong kỹ thuật ABC, hàng hoá dự trữ được phân loại như sau: - Nhóm A: Bao gồm những hàng hoá có giá trị hàng năm chiếm từ 60-70% so với tổng giá trị dự trữ, trong khi đó về...

  pdf5p kim_ha_nul 09-09-2010 320 120   Download

 • 5. Làm thế nào để cảI tiến Quản lý dự trữ của Doanh nghiệp 5.1. Quản lý dự trữ chặt chẽ giúp công ty: · Dự trữ hàng hoá, nguyên vật liệu · Giữ lượng dự trữ vừa phải · Giữ điều kiện bảo quản hàng tốt · Bảo vệ hàng hoá, nguyên liệu khỏi thất thoát · Đặt hàng đúng thời điểm 5.2. Một số hướng dẫn để tăng cường công tác Quản lý dự trữ - Giữ lượng dự trữ vừa phải - Dự trữ những hàng bán chạy - Sắp xếp và trưng bày hàng hoá, nguyên...

  pdf6p kim_ha_nul 09-09-2010 290 100   Download

 • Dưới đây là một số bài tập Mô hình quản lý dự trữ thuộc môn Mô hình toán kinh tế, sẽ giúp các bạn ôn luyện và làm bài tập về mô hình quản lý dự trữ được tốt hơn.

  pdf2p canhdangxuan 09-04-2014 403 44   Download

 • Chương 4: Quản lý dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp trình bày về khái niệm dự trữ sản xuất. Tính tất yếu của dự trữ. Phân loại dự trữ. Chỉ tiêu dự trữ.

  pdf14p four_12 24-03-2014 165 11   Download

 • Tài liệu "Quản lý dự trữ ngoại hối của Trung Quốc" trình bày khái quát sự hình thành hệ thống quản lý ngoại hối của Trung Quốc, những hình thức, nguyên tắc quản lý và tình hình dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p chuotchuot09 08-12-2015 88 9   Download

 • Quản lý sản xuất là yếu tố quyết định trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua chất lượng sản phẩm, giá thành sản xuất và thời gian cung cấp sản phẩm. Nội dung có kết cấu thành 14 chương: đầu tiên đi khái quát về sản xuất và quản lý sản xuất, sau đó phân loại sản xuất, hệ thống sản xuất, quản lý năng lực sản xuất và hoạch định, đưa ra được các dự báo mức sản phẩm, quản lý dự trữ, tổ chức sản xuất trong các xưởng chuyên môn hoá công nghệ, quản lý các dự án sản xuất.

  pdf294p conrepcon 13-04-2012 893 377   Download

 • Dự trữ là việc lưu giữ những hàng hoá hay nguyên liệu trong kho của chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sản phẩm của khách hàng. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh người ta cần xem xét thận trong yếu tố chi phí dự trữ nhằm đảm bảo cạnh tranh trong kinh doanh. Hệ thống sản xuất “đúng thời điểm” hay còn gọi là “không kho” (JIT- Just in time) được hình thành xuất phát từ quan điểm như vậy. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp hiện...

  pdf5p kim_ha_nul 09-09-2010 253 111   Download

 • 6. Dữ liệu dự trữ (Tiếp theo) 6.4. Mức dự trữ Mức dự trữ là mức hàng mà tại đó cần đặt thêm hàng mới, là mức dự trữ tối thiểu cần được dự tínhMuốn vậy cần biết:  Thời gian từ lúc đặt hàng đến lúc nhận được hàng · Lượng hàng dự trù bán được trong thời gian chờ đợi · Hàng cần để dự phòng những trường hợp rủi ro 7. Kiểm kê hàng hoá 7.1. Khái niệm kiểm kê hàng hoá Kiểm kê hàng hoá là quá trình kiểm đếm và ghi chép toàn bộ dữ liệu hàng hoá...

  pdf5p kim_ha_nul 09-09-2010 238 83   Download

 • Quản lý quỹ ngoại tệ tập trung, quản lý dự trữ tài chính nhà nước, quản lý nguồn vốn nhà nước, cấp phát, cho vay, tiền gửi của các đối tượng giao dịch, nguồn vốn trong thanh toán,... là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Quản lý các nguồn vốn tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  ppt30p chonbinhyen198 20-03-2016 60 3   Download

 • Bài viết khái quát sự hình thành hệ thống quản lý ngoại hối của Trung Quốc, những hình thức, nguyên tắc quản lý và tình hình dự trữ ngoại hối Trung Quốc hiện nay qua đó rút ra một số bài học nhằm giúp Việt Nam thực hiện tốt chính sách quản lý ngoại hối và tránh được những rủi ro mà Trung Quốc đã và đang gặp phải.

  pdf5p cothumenhmong 01-11-2019 48 2   Download

 • Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 2 Quản lý dự trữ kho trình bày các nội dung chính như: Khái quát về quản lý kho, các yêu cầu đối với việc quản lý kho hiệu quả, số lượng hàng cần đặt – mô hình đơn đặt hàng kinh tế nhất,...

  pdf22p nghqcp 14-11-2017 109 2   Download

 • Tài liệu Quản lý sản xuất và tác nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung sau: khái quát về sản xuất và quản lý sản xuất, phân loại sản xuất, hệ thống sản xuất, quản lý năng lực sản xuất và hoạch định chương trình sản xuất, dự báo mức sản phẩm, quản lý dữ liệu.

  pdf121p truckiettuyetmai 27-01-2015 347 152   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO QUẢN LÝ DỰ ÁN DÀNH CHO MANAGER

  ppt56p tuan_mit 10-05-2011 361 132   Download

 • Dựa trên cơ sở tổng hợp các tài liệu có liên quan đến dự trữ ngoại hối, nhóm nghiên cứu đã trình bày những vấn đề về cơ sở lý luận của dự trữ ngoại hối gồm 5 phần: định nghĩa, mục đích, hình thức dự trữ, các tiêu chí đánh giá tính thích hợp của dự trữ ngoại hối và các nhân tố tác động đến dự trữ ngoại hối. Nhóm đã đi sâu vào việc nghiên cứu các tiêu chí đánh giá tính thích hợp của dự trữ ngoại hối. Cho thấy được cách tính cũng như ý nghĩa trong sự sụt giảm...

  pdf148p nhanma1311 08-12-2012 284 117   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu lý thuyết tổ chức quản trị dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Liên hệ thực tiễn tại Công ty CPTM – DV Bến Thành tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về lý thuyết tổ chức quản trị dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; thực trạng tổ chức quản trị dự trữ hàng hóa tại công ty CPTM – DV Bến Thành;...

  doc18p thuyk48s2 17-05-2016 254 50   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án IT - Chương 2 (phần 2): Khởi đầu dự án tiếp tục cung cấp cho các bạn các kiến thức cần có, các công việc cần thực hiện khi bắt đầu một dự án, trong đó tập trung phân tích rủi ro lường trước để người quản lý dự án có thể dự trù.

  pdf23p tiphudianxin12 02-04-2015 90 12   Download

 • a. Mục tiêu khởi đầu của DTBB: Đảm bảo an toàn thanh toán b. Mục tiêu ngày nay của DTBB: Kiểm soát và điều tiết tăng trưởng tiền tệ Tạo mối quan hệ phụ thuộc giữa NHTG với NHTW Đảm bảo an toàn thanh toán

  ppt17p insert_12 17-08-2013 122 11   Download

 • Xây dựng khung quản lý dữ liệu cho dữ liệu viễn thông. Các hợp phần quan trọng tổ chức cần thực hiện quản lý khi muốn tăng chất lượng dữ liệu và khả năng tin cậy dữ liệu bao gồm: Quản trị, thu thập/ lưu trữ, chất lượng, truy cập và cung cấp, phân tích, an ninh dữ liệu.

  pdf93p tamynhan0 04-07-2020 27 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là phân tích và so sánh toàn diện giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu đồ thị cho việc quản lý dữ liệu Internet kết nối vạn vật. Thông qua việc so sánh trên nhiều khía cạnh và các kết quả thực nghiệm, chúng tôi chỉ ra rằng cơ sở dữ liệu đồ thị rất phù hợp cho việc lưu trữ và phân tích dữ liệu Internet kết nối vạn vật.

  pdf7p quenchua11 23-03-2021 26 0   Download

 • "Bài giảng Chương 9: Thiết kế tầng quản lý dữ liệu" cung cấp đến người học kiến thức về tầng quản lý dữ liệu bao gồm thao tác và truy cập dữ liệu và thiết kế thực sự về lưu trữ dữ liệu của hệ thống; tối ưu hóa định dạng lưu trữ dữ liệu; ánh xạ các đối tượng từ tầng miền bài toán (problem domain layer) sang định dạng lưu trữ dữ liệu đã lựa chọn...

  pdf39p kequaidan11 08-04-2021 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý dự trữ
p_strCode=quanlydutru

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2