Quản lý nguồn lự

Xem 1-20 trên 80 kết quả Quản lý nguồn lự
 • Quản lý nguồn nhân lực là bộ phận của khoa học quản lý! Khoa học này hiện đang phát triển và tài liệu góp phần bổ xung các cái nhìn khác nhau về kế hoạch hóa nguồn nhân lực. So sánh công tác kế hoạch hóa nhân lực trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong việc xác định cung cầu nhân lực bố trí sắp xếp nhân sự, bù đắp thiếu hụt nhân lực (nếu có)?

  ppt12p hoangtungkhql16 18-04-2010 597 193   Download

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao, luận văn phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng công tác quản lý nguồn nguồn nhân lực chất lượng cao tại Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nguồn nhân lực chất lượng cao tại Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng trị.

  pdf111p thanhngan29092009 27-09-2018 19 6   Download

 • Mục tiêu của giáo trình Quy hoạch và bảo vệ nguồn nước là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước. Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và quản lý nguồn nước.

  pdf180p 123968574 20-06-2012 230 113   Download

 • Phòng chống lũ lụt N−ớc ta nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, th−ờng xuyên có bão xảy ra. Địa hình đồi núi lại rất phức tạp nên lũ lụt xảy ra th−ờng xuyên và gây thiệt hại lớn. Bởi vậy, các biện pháp phòng chống lũ lụt đ−ợc nhà n−ớc rất quan tâm. Vùng Bắc Bộ đã hình thành hệ thống đê điều rất đồ sộ, tuy nhiên lũ lụt vẫn là hiểm hoạ đối với vùng đồng bằng đông dân này.

  pdf20p zues01 09-06-2011 118 53   Download

 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 các module liên quan đã được tiến hành để đánh giá các phương án phát triển nguồn nước phục vụ yêu cầu cấp nước và chống lũ lưu vực sông Hồng. Kết quả mô phỏng đã định lượng được tác động từ các phương án phát triển nguồn nước đối với chế độ dòng chảy kiệt, dòng chảy lũ hệ thống sông và đưa ra khuyến cáo giúp cho công tác quy hoạch và quản lý nguồn nước.

  pdf6p hoa_thuyvu 21-10-2011 125 39   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một giải pháp xây dựng phòng họp trực tuyến (online meeting room) tiếp cận với phòng họp thông thường thông qua hệ thống họp trực tuyến Easy Online nhằm giúp các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao chất lượng công việc quản lý và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực.

  pdf9p ironman1234 06-06-2018 14 2   Download

 • Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định

  ppt0p benq 01-03-2009 2555 835   Download

 • Trong quá trình phát triển kinh tế của mỗi doanh nghiệp, đất nước con người là nhân tố hàng đầu chiếm giữ vai trò quyết định, đến sự tồn tại và phát triển nền kinh tế của từng quốc gia...

  doc70p vnzoomvn 17-06-2011 315 141   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho Khách sạn Thái Thiên 2 tại TP. HCM nhằm trên cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằmn âng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2.

  pdf61p violet_12 23-05-2014 220 82   Download

 • Các nguồn tài nguyên, môi trường đất, nước mặt, lũ quét và lũ bùn đá trên lưu vực sông Đà, phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình quản lý tổng hợp là những nội dung chính trong bài viết "Tài nguyên, môi trường lưu vực sông Đà và phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình quản lý tổng hợp". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf8p tinhluong123 26-11-2015 149 46   Download

 • Đề tài: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho Khách sạn Thái Thiên 2 tại TP. HCM nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2.

  pdf31p violet_12 23-05-2014 101 27   Download

 • Các Hệ thống quản lý đồng bằng ngập lũ Lũ lụt do các điều kiện thủy văn và địa hình ở các bãi sông ngập lũ gây ra khi dòng chảy đủ lớn để chảy tràn qua các bờ của lòng dẫn gây ra dòng chảy tràn bờ, nó có thể mở rộng trên khắp đồng bằng ngập lụt. Với các trận lũ lớn, bãi sông ngập lũ đóng vai trò là thành phần vận chuyển cũng như là khu trữ tạm thời cho dòng chảy lũ. Lòng dẫn chính thường là một lòng dẫn xác định có thể uốn...

  pdf43p camlaichanh 21-11-2011 63 16   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xây dựng một mô hình quản lý quá trình điều tiết dòng chảy qua hồ về hạ lưu để giúp nhà quản lý đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đảm bảo an toàn cho hồ chứa và vùng hạ lưu. Ngoài ra, còn cung cấp thêm kết quả phục vụ cho việc xây dựng quy trình vận hành, lên phương án và quy hoạch sử dụng nguồn nước trên sông Kôn - Hà Thanh.

  pdf4p vidanh95 12-12-2018 8 0   Download

 • Trong những năm gần đây, môi trường nước phải đối mặt với nhiều tác nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân khách quan (thiên tai, lũ lụt...), lẫn chủ quan (hoạt động của con người: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải...).

  doc14p nqthai104 22-09-2010 462 173   Download

 • Thuật ngữ hệ thống nguồn nước được V. T. Chow đưa ra đầu tiên để diễn tả chung các lĩnh vực kỹ thuật của thủy văn, thủy lực và tài nguyên nước. Hệ thống nguồn nước cũng là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các loại dự án về nước, bao gồm các hệ thống trữ nước mặt, các hệ thống nước ngầm, các hệ thống cấp thoát nước, các hệ thống kiểm soát lũ và các hệ thống thoát nước đô thị,...

  pdf25p camlaichanh 21-11-2011 127 29   Download

 • Hoạt động của hệ thống nước mặt đối với kiểm soát lũ lụt Lũ lụt đã gây ra các tai họa thiên nhiên thường gặp và hao tiền tốn của nhất ở Hoa Kỳ và ở nhiều nước khác. Các trận lũ gây ra các ảnh hưởng đến xã hội, gây quá nhiều tổn thất và rủi ro; bao gồm các ảnh hưởng như phá vỡ gia đình và xã hội, chuyển chỗ, làm bị thương và gây thất nghiệp.

  pdf29p camlaichanh 21-11-2011 55 15   Download

 • Đề tài được thực hiện với các mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới và huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; đánh giá thực trạng của công tác huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chỉ ra những kết quả đạt được; đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt15p ngochuy1811 28-03-2017 108 14   Download

 • Việc quản lý điều hành các hệ thống thuỷ nông theo phương pháp cũ dựa trên kế hoạch dùng nước - phân phối nước được thiết lập ở trạng thái tĩnh tại khi mà các yếu tố liên quan đã được tính toán sẵn dựa trên các tài liệu khí tượng, đất đai, nguồn nước, cây trồng đã có từ các thời gian trước đó đã gây nên sự thiếu chính xác, thiếu linh hoạt. Không đáp ứng được những biến đổi thường xuyên của các yếu tố liên quan.

  pdf9p hoa_thuyvu 21-10-2011 67 13   Download

 • Nước là một tài nguyên tự tái tạo nhưng không phải vô hạn. Trong những thập niên gần đấy, chúng ta có thể nhận thấy sự gia tăng về tần xuất cũng như cường độ của bão, lũ, hạn hán và các biến cố khí tượng thuỷ văn bất lợi khác, gây ảnh hượng trực tiếp đến đời sống của con người.

  pdf12p camlaichanh 21-11-2011 70 12   Download

 • Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của Quản trị Nguồn nhân lực 1. Khái niệm Có nhiều cách phát biểu về Quản trị Nguồn nhân lực do ảnh hưởng cách tiếp cận và nhận thức khác nhau.

  pdf6p 3kcadong 28-01-2011 44 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1156 lượt tải
368 tài liệu
848 lượt tải

p_strKeyword=Quản lý nguồn lự
p_strCode=quanlynguonlu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản