intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý quy hoạch đô thị

Xem 1-20 trên 1624 kết quả Quản lý quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu đề tài "Bước đầu nghiên 2 cứu ảnh hưởng của đô thị hoá đến tính đa dạng sinh học chim tại thị trấn Xuân Mai”, với mong muốn đánh giá biến động về kết cấu quần xã chim, cũng như so sánh phản ứng của một số loài chim thường gặp với hoạt động gây nhiễu ở các khu vực có mức độ ảnh hưởng khác nhau từ quá trình đô thị hóa; góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc triển khai thực hiện quy hoạch đô thị vệ tinh Xuân Mai.

  pdf44p baphap06 31-01-2023 4 1   Download

 • Bài viết "Tiếp cận có sự tham gia của các bên và phương pháp liên ngành trong quy hoạch đô thị và phát triển bền vững ở Việt Nam" đánh giá các bài báo và tài liệu về "tiếp cận có sự tham gia của các bên", "phương pháp liên ngành" với mục tiêu làm sáng tỏ về định nghĩa, khái niệm, các nguyên tắc chính và giới hạn của cách tiếp cận có sự tham gia của các bên, phương pháp liên ngành sử dụng trong quy hoạch đô thị và phát triển bền vững.

  pdf14p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Quy hoạch không gian: Công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quản lý lãnh thổ đô thị" phân tích cơ sở lý luận về quy hoạch không gian theo tiếp cận khoa học địa lý; vận dụng lý thuyết tiến hành hoạch định các không gian phát triển cho đô thị cửa khẩu Móng Cái. Kết quả phân tích chỉ ra rằng: tùy thuộc vào bối cảnh của từng lãnh thổ; kết hợp với chiến lược phát triển lãnh thổ, định hướng ưu tiên sẽ có mức độ lồng ghép, tích hợp khác nhau trong hoạch định các không gian ưu tiên phát triển phù hợp.

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu xây dựng khu vực vùng ven các đô thị tại Bình Dương theo mô hình làng thông minh" hướng đến việc vai trò chính của khu vực vùng ven các đô thị và đề xuất xây dựng các không gian này theo mô hình “Làng thông minh”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Tiểu luận "Quản lý môi trường: Công trình kiến trúc xanh" có nội dung chia làm 4 chương. Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Tình hình áp dụng; Chương 3: Lợi ích của công trình kiến trúc xanh; Chương 4: Một số đề xuất trong quy hoạch và phát triển công trình kiến trúc xanh tại đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p phuongyen205 21-12-2022 14 2   Download

 • Bài giảng môn học Quản lý đô thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản về Đô thị và Quản lý đô thị; Lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng; Quản lý kiến trúc và cảnh quan đô thị; Quản lý di sản đô thị; Quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị; Quản lý đất đai và phát triển thị trường bất động sản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p trangcam0906 12-12-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Quản lý đất đai đô thị trang bị các kiến thức cơ bản liên quan đến đất đai và công tác quản lý nhà nước về đất đai, khung pháp lý và nội dung cơ bản của pháp luật về đất đai, nội dung và quy trình cơ bản thực hiện quy hoạch sử dụng đất và đăng ký đất đai theo văn bản hướng dẫn hiện hành.

  pdf82p trangcam0906 12-12-2022 15 2   Download

 • Bài giảng Quản lý quy hoạch đô thị cung cấp cho người học những kiến thức như: những khải niệm cơ bản về đô thị và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị việt nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p trangcam0906 12-12-2022 11 3   Download

 • Bài giảng Quản lý đô thị với sự tham gia của cộng đồng giới thiệu cho sinh viên những kiến thức và những bài học kinh nghiệm ở trong nước và quốc tế về cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng đô thị trong quá trình quy hoạch và quản lý đô thị cũng như những phương pháp, kỹ năng huy động cộng đồng dân cư trong quá trình quy hoạch và quản lý đô thị.

  pdf66p trangcam0906 12-12-2022 13 4   Download

 • Bài viết Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2021 được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Trảng Bom.

  pdf11p viwmotors 02-12-2022 16 1   Download

 • Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: quy trình triển khai vấn đề phát triển cây xanh đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p matroicon2510 02-12-2022 7 2   Download

 • Phương pháp tiếp cận mới về Quy hoạch và quản lý đô thị (Tập 2): Phần 1 gồm các nội dung chính như: Thành phố Hồ Chí Minh hòn ngọc sáng ở thế kỷ XXI; đô thị Việt Nam trong xu hướng khu vực hoá; lập kế hoạch đầu tư đa ngành; vùng thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm đô thị mới; đô thị sinh thái; khu chế xuất đầu tiên ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p matroicon2510 02-12-2022 11 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Phương pháp tiếp cận mới về Quy hoạch và quản lý đô thị (Tập 2): Phần 2 gồm các nội dung chính như: tăng cường quản lý nhà nước về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh; quản lý thành phố theo chiến lược; hệ thống quản lý theo kế hoạch; quản lý môi trường đô thị và xử phạt hành vi gây ô nhiễm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p matroicon2510 02-12-2022 12 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Quản lý nhà nước về đô thị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: vai trò của nhà nước trong xây dựng phát triển và quản lý đô thị; phân loại, phân cấp quản lý hành chính nhà nước về đô thị; quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị; quản lý nhà nước về nhà ở, đất ở; quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p matroicon2510 02-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết Bộ tiêu chí xếp loại dự án đầu tư xây dựng công trình thăm dò, khai thác, chế biến than tại Quảng Ninh theo hướng phân khu quy hoạch trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp phân chia 03 khu vực quy hoạch các dự án thăm dò, khai thác, chế biến than gắn với đặc thù của các đô thị, khu kinh tế - du lịch và các khu vực rừng núi. Đồng thời, nhóm tác giảđã xây dựng bộ tiêu chí với 3 nhóm tiêu chí nhằm xếp loại thứ tự ưu tiên đầu tư của các dự án trong công tác quản lý tại mỗi phân khu quy hoạch.

  pdf4p vizenvo 02-12-2022 5 1   Download

 • Cuốn Tuyển tập thiết kế đô thị: Phần 2 gồm có một số bài viết sau: Urban design - lĩnh vực mà giới kiến trúc và các nhà quản lý đô thị Việt Nam đang quan tâm; Thiết kế đô thị - Một số vấn đề cần trao đổi; Thiết kế đô thị trong quá trình quy hoạch xây dựng tại Mỹ; Thiết kế đô thị - Lý luận và thực tiễn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay; Đưa thiết kế đô thị vào quy định xây dựng các khu đô thị mới ở Hà Nội và Việt Nam; Hoàn thiện quy trình thiết kế xây dựng đô thị và phương pháp thiết kế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p runthenight02 08-11-2022 6 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Hợp tuyển thiết kế đô thị" tiếp tục trình bày những nội dung về: để có một thiết kế đô thị mang thương hiệu Việt Nam; urban design - lĩnh vực mà giới kiến trúc và các nhà quản lý đô thị Việt Nam đang quan tâm; thiết kế đô thị trong quá trình quy hoạch xây dựng tại Mỹ; hoàn thiện quy trình thiết kế xây dựng đô thị và phương pháp thiết kế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p hanlamcoman 26-11-2022 12 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Sử dụng phương pháp ô ăn quan để giải một lớp bài toán tập hợp lớp 10" nhằm giới thiệu về cách nhìn bài toán cổ dưới tư duy của lý thuyết đồ thị. Lý thuyết đồ thị được xem là lý thuyết Toán học gắn liền với các Bài toán thực tiễn, đặc biệt là các Bài toán quy hoạch trong Kiến trúc, các cấu trúc liên kết mạng Internet.

  pdf29p matroicon0804 21-11-2022 11 2   Download

 • Bài viết Tiềm năng áp dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý và vận hành thị trường các–bon tại Việt Nam cung cấp thông tin, nghiên cứu tiềm năng và đề xuất phương thức áp dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý và vận hành thị trường các–bon tại Việt Nam. Từ đó, kết quả của bài báo sẽ cung cấp cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hỗ trợ Việt Nam trong quản lý minh bạch và vận hành hiệu quả thị trường các–bon nội địa.

  pdf9p visaleen 03-11-2022 8 2   Download

 • Cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Trắc địa đại cương năm 2018-2019 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf2p dongcoxanh2510 29-10-2022 15 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý quy hoạch đô thị
p_strCode=quanlyquyhoachdothi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2