intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý tài chính nâng cao

Xem 1-20 trên 3029 kết quả Quản lý tài chính nâng cao
 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 8 đề cập đến chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy. Các nội dung cần nắm bắt trong bài này gồm: Chi phí sử dụng các nguồn vốn, chi phí cận biên về sử dụng vốn, xác định nguồn sách đầu tư tối ưu, đòn bẫy kinh doanh, đòn bẫy tài chính, đòn bẫy tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p youcanletgo_03 10-01-2016 76 18   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 1, 2 trình bày hai nội dung chính, đó là: Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị thời gian của tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf22p youcanletgo_03 10-01-2016 75 14   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 6 trình bày các nội dung liên quan đến hoạt động quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp. Chuyên đề này gồm có các nội dung cụ thể như: Tổng quan về dự án đầu tư, xác định dòng tiền của dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư trong điều kiện không có rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p youcanletgo_03 10-01-2016 96 14   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 7 thảo luận về nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương gồm có: Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf13p youcanletgo_03 10-01-2016 121 13   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 9 trình bày về quản lí vốn kinh doanh. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu hai hình thức quản lý vốn trong kinh doanh, đó là quản lí vốn cố định và quản lí vốn lưu động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_03 10-01-2016 74 13   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 10 trang bị cho người học những hiểu biết về phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: tổng quan về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp, phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, chính sách cổ tức của công ty cổ phần. Mời tham khảo.

  pdf13p youcanletgo_03 10-01-2016 71 13   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 11 cung cấp những kiến thức cơ bản về định giá doanh nghiệp. Trong chương này gồm có những nội dung chính như: Giá trị doanh nghiệp, các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p youcanletgo_03 10-01-2016 68 12   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vân đề 4 trình bày về định giá chứng khoán. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu ưu đãi, định giá cổ phiếu thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p youcanletgo_03 10-01-2016 71 11   Download

 • Vấn đề 5 trình bày về dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các chỉ tiêu tài chính đặc trưng, dự báo nhu cầu tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p youcanletgo_03 10-01-2016 78 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, mở cửa, hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Đồng thời trình bày các vấn đề lý thuyết về cơ chế quản lý tài chính đối với TĐKT, phân tích lý thuyết về tác động của cơ chế quản lý tài chính đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế. Mời các bạn tham khảo!

  pdf24p fennik 14-11-2019 28 3   Download

 • Luận văn hướng đến các mục tiêu: nghiên cứu lý luận về hiệu quả quản lý tài chính của trường Đại học, cao đẳng công lập; phản ánh thực trạng hiệu quả quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Hải Dương; đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Hải Dương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf103p tathimu66 19-01-2017 303 55   Download

 • VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp - Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, làm phát sinh, tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày của doanh nghiệp...

  doc99p quannavn 24-09-2012 166 51   Download

 • Chương này trình bày về vấn đề rủi ro và tỷ suất sinh lời. Các nội dung chính trong chuyên đề này gồm: Tổng quan về rủi ro và tỷ suất sinh lời, đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư, đo lường rủi ro của danh mục đầu tư, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p youcanletgo_03 10-01-2016 66 8   Download

 • Thực tiễn hoạt động tài chính chỉ rõ: Một đồng ngày hôm nay có giá trị hơn một đồng trong tương lai, bởi 3 lý do sau: + Thứ nhất: Do lạm phát làm cho đồng tiền bị mất giá + Thứ hai: Do rủi ro trong đời sống kinh tế xã hội hàng ngày + Thứ ba: Do cơ hội đầu tư làm cho một đồng ngày hôm nay nếu để tới ngày mai, ngoài tiền gốc còn có tiền lãi do chính nó sinh ra, còn một đồng ở tương lai vẫn chỉ là một đồng mà thôi. = ...

  doc95p quocbinhvip 15-07-2010 330 203   Download

 • Các kế toán phải áp dụng đúng Luật kế toán, đảm bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân. Để có thêm kinh nghiệm về công tác kế toán. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Biện pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính “tổ chức thực hiện công tác thu và quản lý thu – chi””.

  pdf14p hoangchieuduong 07-05-2014 1273 186   Download

 • Lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và năng lực đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng 1.1. Vai trò của phân tích tình hình tài chính trong quản lý tài chính tại các doanh nghiệp xây dựng 1.1.1. Đặc điểm kinh doanh xây dựng Kinh doanh xây dựng có đặc điểm chính là: Điều kiện và tình hình sản xuất trong xây dựng thiếu tính ổn định, luôn biến động theo địa bàn và giai đoạn thi công. Cụ thể là trong xây dựng, con...

  pdf97p dell1122 06-09-2012 354 153   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế Việt Nam trình bày cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế, thực trạng cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế.

  pdf183p cuong300 24-05-2014 158 67   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần may II Hưng Yên" trình bày các nội dung: Những lý luận cơ bản về tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp, thực trạng quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên, một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên. Mời tham khảo.

  doc89p thodhhp 07-02-2016 142 47   Download

 • Tài liệu đào tạo Nâng cao năng lực quản lý tài chính công ở địa phương được chia làm 5 phần với những nội dung về những vấn đề cơ bản của quản lý tài chính công ở địa phương; PT&DB kinh tế tài chính; kế hoạch tài chính và ngân sách trung hạn; phân cấp và quản lý ngân sách huyện, xã; kế toán công ở địa phương.

  pdf319p cocacola_06 28-10-2015 110 41   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Hồng Đức để từ đó tăng mức độ tự chủ tài chính của trường.

  pdf25p truongtien_04 10-03-2018 136 45   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1062 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý tài chính nâng cao
p_strCode=quanlytaichinhnangcao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2