Quản lý tài khoản

Xem 1-20 trên 2924 kết quả Quản lý tài khoản
 • Nội dung bài học: Tài khoản người dùng và tài khoản nhóm. Chứng thực và kiểm soát truy nhập Các tài khoản tạo sẵn. Quản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ. Quản lý tài khoản người dùng và nhóm trên active directory.

  ppt24p fc_thanhnam 24-10-2010 323 127   Download

 • Tài liệu tham khảo về quản lý tài khoản người dùng và tài khoản máy tính...

  pdf0p lnthong 19-01-2010 239 78   Download

 • Quản lý tài khoản nhóm

  pdf0p diemanh 11-03-2009 218 39   Download

 • Tài khoản người dùng cục bộ (local user account) là tài khoản người dùng được định nghĩa trên máy cục bộ và chỉ được phép login, truy cập các tài nguyên trên máy tính cục bộ. Nếu muốn truy cập các tài nguyên trên mạng thì người dùng này phải chứng thực lại với máy domain controller hoặc máy tính chứa tài nguyên chia sẻ.

  ppt52p thanh_k8cntt 18-05-2012 365 122   Download

 • TRƯ NG Đ I H C KHOA H C T KHOA Đi N T NHIÊN - Vi N THÔNG N i dung bài h c Tài kho n ngư i dùng và tài kho n nhóm Ch ng th c và ki m soát truy c p Các tài kho n t o s n Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm c c b Qu n lý tài kho n ngư i dùng vá nhóm trên Active Directory Chương 03 QU N LÝ TÀI KHO N NGƯ I DÙNG VÀ NHÓM 2/47 ð nh nghĩa tài kho n ngư i dùng và...

  pdf8p nhq_khtn 12-03-2011 44 5   Download

 • Hạn chế quyền sử dụng trong hệ thống thực tế và trong hệ thống Tính pháp lý của dữ liệu Quản lý tối ưu các chức năng

  ppt17p dlmonline24h 31-12-2013 30 2   Download

 • Trong những năm qua đất nước ta đang trên đà phát triển, vì vậy sự nghiệp giáo dục được Đảng và Nhà nước rất quan tâm , luôn xem “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Chính vì lẽ đó nhu cầu chi cho giáo dục là rất cần thiết, không thể thiếu, cần một khoản kinh phí khá lớn. Mời các bạn cùng tham khảo bài SKKN với đề tài "Công tác quản lý tài chính trong trường THCS".

  pdf9p somivang123 24-03-2014 1950 447   Download

 • Mục đích: Nắm được ý nghĩa của các loại tài khoản: User, Group, Computer. Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị tài khoản. Nội dung: Giới thiệu tài khoản User, Group, Computer; Quản trị tài khoản User , Group , Computer; Quản trị OU; Quản trị Profile User; Tạo các đối tượng bằng command line; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi ôn tập.

  pdf29p vanlidochanhxg 10-10-2010 321 124   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mcsa - quản lý tài khoản người dùng và tài khoản máy tính', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p babylove117x 26-03-2011 185 112   Download

 • (BQ)Rủi ro thanh khoản và công tác quản lý thanh khoản đã trở thành tâm điểm của công chúng trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn của Mỹ, khi mà sự can thiệp của nhà nước trên quy mô lớn chưa từng có là điều cần thiết để tránh sự sụp đổ của hệ thống tài chính.

  pdf505p namde02 15-03-2013 227 111   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mcsa - quản lý tài khoản nhóm', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p babylove117x 26-03-2011 136 84   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module3: quản lý tài khoản nhóm', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p lnthong 19-01-2010 123 62   Download

 • Tài chính công ty là hệ thống các quan hệ kinh doanh nảy sinh trong quá trình phân phối các khoản tiền gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền mặt của công ty để phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh, trong đó, bộ máy kế toán sẽ điều hành toàn bộ hoạt đông tài chính công ty. Vai trò của việc quản lý tài chính cũng rất quan trọng, nó tồn tại và tuân theo quy luật khách quan, và bị chi phối bởi các mục tiêu và phương hướng kinh doanh...

  pdf9p hongnhung_8 31-03-2011 194 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý tài sản, " chuyện không dễ" đối với các ngân hàng', tài chính - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p tc11k53 22-04-2011 148 59   Download

 • (BQ) Giáo trình "Phát triển và quản lý tài nguyên nước ngầm" cung cấp các kiến thức tổng quan về quy luật vận động và truyền động chất của nước dưới đất, về thủy lực giếng và cách xác định các thông số,... Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Cơ sở vận động và truyền chất trong nước ngầm, vận động của nước ngầm tới lỗ khoan và phương pháp xác định các thông số của tầng chứa nước, điều tra đánh giá nước ngầm.

  pdf131p tsmttc_005 23-06-2015 113 45   Download

 • Đề tài: Phân tích thực trạng quản lý tài sản của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tại Hà Nội nhằm đi sâu vào thực trạng và đưa ra những giải pháp nhằm giúp cho việc quản lý tài sản của ngân hàng thương mại này ngày càng hiệu quả hơn.

  doc29p linhnt310 22-11-2014 137 43   Download

 • Một trong bốn xu thế lớn của thế giới hiện đại là hội nhập. Nguyên tắc quan trọng nhất của hội nhập chính là tự do hóa. Với nội dung là “Tháo bỏ những áp đặt của chính phủ làm méo mó dòng hàng hóa, dịch vụ và dòng vốn di chuyển giữa các quốc gia”, điều này hàm ý rằng hãy để cho thị trường (cả thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường lao động thị trường vốn) tự điều chỉnh và phân bổ nguồn lực trên phạm vi toàn cầu.

  pdf106p nhanma1311 08-12-2012 75 26   Download

 • Đề tài VAMC – công ty quản lý tài sản Việt Nam nhằm trình bày về lý thuyết về mua bán nợ, tổng quan về VAMC, các giải pháp quản lý tài sản Việt Nam. Mua bán nợ là hoạt động kinh tế - tài chính để trao đổi và chuyển nhượng phần tài sản đặc biệt là các "khoản nợ phải thu" từ đối tượng này sang đối tượng khác.

  pdf25p wave_12 08-04-2014 75 23   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tình hình quản lý tài chính của công ty cổ phần fintec và chinh sách phân phối lợi nhuận', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p hotmoingay5 19-01-2013 76 22   Download

 • ‘Quản lý tài chính y tế là việc quản lý toàn bộ các nguồn vốn, tài sản, vật tư của đơn vị để phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế ban đầu và tuyên truyền, huấn luyện’[2].

  pdf7p advanger2 06-05-2018 61 19   Download

Đồng bộ tài khoản