Quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo

Xem 1-20 trên 61 kết quả Quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo
 • Thông tư 09/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

  doc8p lambinh 16-08-2009 61 7   Download

 • Quyết định số 2349/QĐ-BTC ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc bộ tài chính ban hành kèm theo quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của bộ trưởng bộ tài chính.

  doc3p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Việc triển khai các hoạt động đào tạo giáo dục của doanh nghiệp cần phải có đủ kinh phí để đảm bảo việc thực hiện, đồng thời, bộ phận đào tạo có trách nhiệm làm cho việc đầu tư và đào tạo có hiệu quả. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách dự tính kinh phí đào tạo, sử dụng một cách hợp lý và khống chế kinh phí một cách hiệu quả.

  pdf5p hongnhung_0 25-11-2010 117 21   Download

 • Thông tư 51/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

  pdf10p peternguyen 13-08-2009 448 47   Download

 • Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

  pdf10p nguyenchien 08-08-2009 230 48   Download

 • Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010

  pdf13p nguyenchien 08-08-2009 368 52   Download

 • Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010

  pdf34p lythong 18-08-2009 350 44   Download

 • Thông tư 79/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

  doc8p phuongtruc 16-08-2009 230 29   Download

 • Thông tư số 51/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawgd2 04-11-2009 120 14   Download

 • Thông tư 22/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã giai đoạn 2004-2005

  doc6p trucmoc 16-08-2009 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf21p bachqua 19-04-2013 58 2   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2010-2015

  pdf26p inoneyear2 18-03-2010 145 30   Download

 • Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf13p lawgd1 04-11-2009 197 18   Download

 • Con em các gia đình giàu có ở Trung Quốc đang có cơ hội được trang bị các kỹ năng quản lý hiện đại và nghi thức xã giao để trở thành các lãnh đạo doanh nghiệp khi tham gia các khóa đào tạo đặc biệt tại tỉnh Giang Tô. Khóa học này sẽ khởi động từ giữa tháng 5 do công ty Jin Bailing Education đứng ra quản lý và có mức học phí chỉ dành cho giới nhà giàu: 668.000 NDT (khoảng 97.868 USD)/mỗi học viên. Mặc dù khóa đào tạo này chưa được quảng cáo rầm rộ...

  pdf5p hongnhung_7 19-03-2011 72 14   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 419 10   Download

 • Thông tư 31/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước

  pdf4p myngoc 13-08-2009 47 7   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

  pdf9p hoa_kimngan 01-09-2011 75 7   Download

 • Thông tư số 105/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lybangbang 10-10-2009 77 6   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN bộ, công

  pdf14p vitconhamchoi 02-08-2011 44 6   Download

 • Thông tư số 19/1997/TC-HCSN về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo thuộc chương trình quốc gia về công nghệ thông tin do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p chuongtudi 23-10-2009 50 4   Download

Đồng bộ tài khoản