intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý yêu cầu phần mềm

Xem 1-20 trên 358 kết quả Quản lý yêu cầu phần mềm
 • Tài liệu tiếng Việt tổng hợp môn Phân tích yêu cầu phần mềm bao gồm 13 chương. Mời các bạn cùng tham khảo. Dùng một ma trận phân tích khả thi (Feasibility Analysis Matrix)!

  pdf241p thliem236 11-01-2011 784 218   Download

 • Luận văn này sẽ được trình bày trong 6 chương như sau: Chương 1/ Chương này giới thiệu về đề tài, mục tiêu và tổ chức của luận văn. Chương 2/ Đặc tả yêu cầu trong phát triển hệ thống. Chương 3/ Trình bày một số hệ thống quản lý, lưu trữ đang được sử dụng. Chương này trình bày về tổng quan về hệ thống quản lý, lưu trữ Jira, Whizible đang được sử dụng trong các tổ chức để quản lý và lưu trữ tài liệu dự án. Chương 4/ Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm. Chương 5/ Cấu hình và cài đặt.

  pdf22p hanh_tv27 06-04-2019 37 2   Download

 • Trong một quy trình sản xuất phần mềm, ngoài việc thành lập các chuẩn coding, phân công sắp xếp các công việc cho các thành viên trong tổ chức, một yếu tố rất quan trọng là việc quản lý các tài liệu bao gồm các bản đặc tả yêu cầu, bản phân tích thiết kế chương trình, chương trình nguồn, các bản báo cáo kiểm thử và vô số những tài liệu không tên khác. Trong bối cảnh đó, chúng em đã thực hiện đề tài “Tìm hiểu về quản lý yêu cầu và kiểm thử tại Phòng phát triển...

  pdf105p cancer23 29-08-2012 197 51   Download

 • Phần mềm của chúng tôi đề xuất là một ứng dụng chạy tên các thiết bị di động như điện thoại di động, máy tính bảng…, được cài đặt trên hệ điều hành Android. Phần mềm hỗ trợ việc đọc báo tiếng Việt trên các mobile có hệ điều hành Android. Các nguồn báo được tổng hợp từ trên server, người dùng sử dụng mobile có kết nối internet (GPRS hoặc 3G) như một thiết bị client gửi yêu cầu tới server và lấy về các nguồn báo họ muốn xem....

  pdf5p duylong2091 01-12-2012 190 28   Download

 • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm, các yêu cầu trong quản lý dự án phần mềm. Cung cấp cho các bạn sinh viên một số công cụ ùng để quản lý dự án phần mềm

  ppt8p tranducanh_it_vn 26-12-2013 114 13   Download

 • Yêu cầu phần mềm là các công việc, các nghiệp vụ được hỗ trợ thực hiện trên máy tính với phần mềm. Ví dụ: Các yêu cầu của Phần mềm Quản lý cửa hàng: Nhập hàng mới, lập hóa đơn bán hàn, tra cứu hàng hóa, lập báo cáo doanh thu trong tháng, lập báo cáo tồn kho trong tháng …

  pdf30p ten_12 07-02-2014 69 11   Download

 • Trong khuôn khổ luận văn "Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm", tác giả tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý đặc tả yêu cầu phầm mềm, hỗ trợ người sử dụng phân tích ảnh hưởng tới hệ thống khi có yêu cầu thay đổi trên hệ thống và quản lý các tài liệu liên quan khi phát triển hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài.

  pdf60p hanh_tv26 04-04-2019 43 5   Download

 • Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: Quản lý phạm vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Phạm vi (scope), quản lý phạm vi, công việc định nghĩa phạm vi (yêu cầu), tiến hành cam kết, phân tích khả thi,... Mời các bạn cùng tham khảo nôi dung chi tiết.

  pdf25p abcxyz123_10 07-06-2020 14 3   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về yêu cầu phần mềm, quy trình xác định yêu cầu phần mềm, công cụ và phương pháp đặc tả yêu cầu phần mềm, nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p doinhugiobay_04 27-11-2015 197 17   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về yêu cầu phần mềm, quy trình xác định yêu cầu phần mềm, công cụ và phương pháp đặc tả yêu cầu phần mềm, nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng.

  pdf21p tieu_vu16 03-01-2019 74 3   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng" trình bày các nội dung: Tổng quan về yêu cầu phần mềm, quy trình xác định yêu cầu phần mềm, công cụ và phương pháp đặc tả yêu cầu phần mềm, nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 69 1   Download

 • Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm do Thạc Bình Cường biên soạn gồm 9 chương: Giới thiệu chung về phần mềm, công nghệ phần mềm, quản lý dự án phần mềm, yêu cầu người dùng, phân tích yêu cầu, thiết kế, kiểm thử, bảo trì, các chủ đề nâng cao trong công nghệ phần mềm. Giáo trình dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf214p muaxuan102 26-02-2013 372 163   Download

 • Các quan điểm khác nhau trong định nghĩa về yêu cầu phần mềm. ALan Davis: các nhu cầu của người sử dụng của hệ thống cần phải thể hiện từ các quan sát bên ngoài vào hệ thống. Các yêu cầu và phát biểu của người sử dụng khởi sự quá trnfh phát triển phần mềm. Somevile và Sawyer yêu cầu của người sử dụng là các đặc tả mô tả cần phải làm cái gì.

  pdf76p nguyenvanhabk 02-06-2013 176 50   Download

 • Các vấn đề và khái niệm trong yêu cầu phần mềm Phát hiện các yêu cầu phần mềm (Software Elicitation) Phân tích yêu cầu phần mềm và xây dựng các đặc tính xác định chất lượng yêu cầu và các yêu cầu khác Đặc tả các yêu cầu phần mềm Xác định nguồn gốc yêu cầu và ma trận theo dõi các yêu cầu phần mềm Thẩm định xác minh các yêu cầu phần mềm (verification requirement) Quản lý thay đổi yêu cầu phần mềm .1.4. Đặc tả các yêu cầu phần mềm Không phụ thuộc các yêu cầu phần mềm được...

  pdf46p nguyenvanhabk 02-06-2013 442 48   Download

 • Quản lý dự án là áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án nhằm đáp ứng yêu cầu của dự án. (PMBOK)

  pdf25p hi67_hi68 28-11-2011 225 46   Download

 • Bài giảng "Thu nhận yêu cầu - Chương 9: Software risk management (quản lý rủi ro phần mềm)" trình bày 3 nội dung chính bao gồm: Hazard analysis (HA), threat modeling TM, risk management. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt29p thangnamvoiva20 20-09-2016 31 2   Download

 • Chương 2 trình bày về các giai đoạn quản lý dự án công nghệ thông tin. Các giai đoạn này gồm có: Giai đoạn xác định yêu cầu, giai đoạn phân tích, giai đoạn thiết kế, giai đoạn thực hiện, giai đoạn kiểm thử hệ thống, giai đoạn kiểm thử chấp nhận,, giai đoạn vận hành và khai thác hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p youcanletgo_02 07-01-2016 52 1   Download

 • Bài giảng Thu nhận yêu cầu cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể thực hiện qui trình thu nhận yêu cầu bằng một số phương pháp thông dụng, tham gia đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề, lập các mô tả yêu cầu của một hệ thống thông tin cho các tổ chức.

  pdf8p thangnamvoiva20 20-09-2016 43 1   Download

 • Bài giảng "Thu nhận yêu cầu - Chương 8: Improving requirement processes (cải tiến yêu cầu phần mềm)" giới thiệu mục tiêu cải tiến qui trình phần mềm, thực tế quản lý dự án, quy trình lập kế hoạch dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt25p thangnamvoiva20 20-09-2016 35 1   Download

 • Báo cáo đồ án Xây dựng phần mềm hướng đối tượng "Phần mềm quản lý thư viện" cung cấp đến bạn đọc các kiến thức như: khảo sát hiện trạng & xác định yêu cầu; phân tích; thiết kế; cài đặt & thử nghiệm; kết luận & hướng phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p phucnguuson 17-03-2010 1539 518   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý yêu cầu phần mềm
p_strCode=quanlyyeucauphanmem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2