intTypePromotion=3

Quan niệm về tổ chức lãnh thổ

Xem 1-13 trên 13 kết quả Quan niệm về tổ chức lãnh thổ
 • một số vấn đề lí luận và thực tiễn về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nhằm cung cấp cho người đọc một cách khái quát về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: quan niệm, các nhân tố ảnh hưởng, các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới và ở việt nam. trên cơ sở lí luận đó, cuốn sách phân tích thực trạng tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở việt nam với một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu.

  pdf186p dolalatien 29-11-2017 74 11   Download

 • Mục tiêu của luận án Tiến sĩ Địa lý học: Nghiên cứu một số hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế ở tỉnh Đồng Nai là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề cơ sở lí luận và thực tiễn về tổ chức lãnh thổ kinh tế trong thời kỳ đổi mới và hội nhập để vận dụng vào nghiên cứu một số hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Đồng Nai.

  pdf195p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 64 13   Download

 • 1. Quan niệm tổ chức lãnh thổ du lịch Tổ chức lãnh thổ du lịch là phân chia lãnh thổ quốc gia thành các vùng kinh tế du lịch, dựa trên các tiêu chí phân vùng du lịch, nhằm phát huy lợi thế của mỗi vùng và của cả nước, tổ chức và kinh doanh du lịch đạt hiệu quả.

  pdf4p thangnth 02-10-2011 408 114   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Tổ chức lãnh thổ du lịch An Giang theo hướng phát triển bền vững dưới đây trình bày về một số vấn đề lí luận về tổ chức lãnh thổ du lịch và phát triển bền vững; các nhân tố ảnh hưởng và hiện trạng tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh An Giang; định hướng và giải pháp tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh An Giang theo hướng phát triển bền vững.

  pdf86p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 47 10   Download

 • Trong sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vấn đề tổ chức lãnh thổ kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  doc17p dantocdao 30-01-2013 91 28   Download

 • Mục đích của bài viết là đề xuất quan niệm về hiệu quả phát triển khu kinh tế ven biển, kiến nghị bộ chỉ tiêu (hay hệ thống chỉ tiêu) và vận dụng bộ chỉ tiêu đó để đánh giá hiệu quả phát triển khu kinh tế ven biển trong điều kiện Việt Nam

  pdf7p visasuke2711 26-04-2019 10 0   Download

 • Tổ chức lãnh thổ quốc gia là một khái niệm rộng bao hàm việc phân chia lãnh thổ quốc gia thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ. Việc phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ quyết định cả việc phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương, mối quan hệ giữa trung ương với địa phương, mối quan hệ giữa các cấp chính quyền địa phương. Trên cơ sở này, tác giả bài viết đề cập đến các nội dung cơ bản sau: Vai trò của tổ...

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 63 10   Download

 • Đây là một số câu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp gửi đến các bạn độc giả tham khảo.Trong các khái niệm về DN Nhà Nước, khái niệm nào đúng? A. DN Nhà nứơc là tổ chức kinh tế do Nhà Nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý B. DN Nhà Nước có tư cách pháp nhân,có các quyền và nghĩa vụ dân sự C. DN Nhà Nước có tên gọi,có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ VN

  pdf36p gaconht 03-06-2011 853 295   Download

 • Nhà nước là tổ chức quyền lực công cộng đặc biệt, phân chia và quản lí dân cư theo lãnh thổ, nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia, ban hành pháp luật và thực hiện quản lí xã hội bằng pháp luật, phục vụ lợi ích các giai tầng, lợi ích xã hội và phát triển đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nước" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc8p motlanduynhat 09-04-2016 232 41   Download

 • Địa phương là một đơn vị lãnh thổ xác định về mặt không gian, một bộ phận của một quốc gia thống nhất. Khái niệm địa phương hay vùng, theo quan điểm cổ điển, vùng là một trạng thái tổ chức chặt chẽ được thể hiện ở cảnh quan, thể hiện quan hệ ổn định giữa các sự kiện nhân văn và môi trường tự nhiên. Theo quan điểm chức năng, vùng là một cấu trúc, có một trung tâm chỉ huy điều tiết với tư cách là một yếu tố cơ bản của vùng....

  doc119p nguyenanhbon87 08-10-2010 402 101   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày các nội dung: tầm quan trọng của vấn đề tổ chức không gian lãnh thổ quốc gia và vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý điều tiết phát triển lãnh thổ, bước đầu đề cập đến khái niệm chính sách vùng, bản chất của chính sách vùng các phương hướng thực hiện chính sách vùng trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam, các công cụ điều tiết phát triển vùng ở Việt Nam theo quan niệm chính sách vùng.

  pdf6p kloi1234 17-09-2017 24 2   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ khó: sáng, tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ, ốm nặng, hai bông nữa (MB); bệnh viện, diệu cơn đau, ngắm vẻ đẹp, cánh cửa kẹt mở, hăng hái, hiếu thảo, khỏi bệnh, đẹp mê hồn, … (MT, MN). Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ. Đọc đúng giọng của nhân vật. + Người dẫn chuyện: Thong thả, chậm rãi. + Giọng Chi: Cầu khẩn.

  doc6p quangphi79 07-08-2014 362 34   Download

 • Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nƣớc. Đối tƣợng áp dụng Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; ngƣời tiêu dùng; cơ quan nhà nƣớc; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá trên trên lãnh thổ Việt Nam. Áp dụng luật Các hoạt động trong lĩnh vực giá trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ...

  pdf23p leeyounsung 06-08-2012 77 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
997 lượt tải

p_strKeyword=Quan niệm về tổ chức lãnh thổ
p_strCode=quanniemvetochuclanhtho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản