intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị marekting

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quản trị marekting
 • Trong chương 8 Chiến lược sản phẩm – dịch vụ và quản trị thương hiệu thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về định nghĩa sản phẩm và cách thức phân loại sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, mô tả các quyết định liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, phối thức sản phẩm và tuyến sản phẩm, thảo luận chiến lược nhãn hiệu – các quyết định xây dựng và quản trị các nhãn hiệu của công ty, nhận diện 4 thuộc tính của dịch vụ và ảnh hưởng của chúng lên các quyết định marketing dịch vụ.

  pdf50p thick_12 15-07-2014 195 49   Download

 • Chương 10 Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm xác định mạng giá trị và hệ thống kênh marketing, mô tả bản chất, chức năng và các hình thức kênh phân phối, thảo luận cách thức các thành viên kênh tương tác và tổ chức hoạt động kênh, nhận diện các thành phần của chiến lược kênh, thảo luận các vấn đề chủ yếu của quản trị kênh phân phối: lựa chọn, thúc đẩy, huấn luyện, đánh giá và quản trị mâu thuẫn trong kênh, các quyết định về phân phối sản phẩm vật chất...

  pdf33p thick_12 15-07-2014 130 42   Download

 • Giải thích lý do chuyển nghiên cứu MKT sang MKT tri thức Tìm hiểu cách thức thu thập, phân tích và phân phối dữ liệu trong quản trị tri thức marketing Câu chuyện về Purina Công ty Nestlé Purina PetCare: Trang web nổi tiếng Purina: www.purina.com Hoạt động quảng cáo trực tuyến Một số nhãn hiệu về các sản phẩm dành cho chó, mèo: Friskies, Alpo, Purina Dog Chow, và Fancy Feast... Có khoảng 30 trang web với các tên khác nhau Khách hàng: Người nuôi chó, bệnh viện thú y, người có sở thích đặc biệt......

  pdf58p muaythai2 19-10-2011 86 17   Download

 • Mục tiêu của chương 2 Môi trường marketing trong bài giảng quản trị marketing nhằm giới thiệu một cách khái quát môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động marekting các doanh nghiệp.

  pdf18p top_12 19-04-2014 79 8   Download

 • Bài giảng Quản trị maketing Chương 1 Nhập môn marketing nhằm giới thiệu về hình thành và phát triển của marketing, đưa ra một số khái niệm marekting từ đó rút ra bản chất của nó, chỉ tầm quan trọng của markeing.

  pdf21p top_12 19-04-2014 85 7   Download

 • Bài giảng Chiến lược Marketing Chương 1: Marketing những triết lý và khái niệm nền tảng trình bày về định nghĩa marketing, các bước trong tiến trình marketing, tầm quan trọng của thấu hiểu thị trường và khách hàng, phân biệt 5 triết lý quản trị marketing, các yếu tố của một chiến lược marketing định hướng khách hàng, thảo luận về quản trị quan hệ khách hàng và nhận diện các chiến lược nhằm tạo dựng giá trị cho khách hàng và nắm bắt giá trị từ khách hàng, mô tả những xu hướng và lực lượng dẫn dắt môi truờng marketing hiện đại.

  pdf52p thick_12 15-07-2014 290 46   Download

 • Kết cấu chương 11 Truyền thông marketing tích hợp thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về tổng quan về phối thức truyền thông mar tích hợp Tiến trình truyền thông, phát triển một chương trình truyền thông hiệu quả, phát triển và quản trị chương trình quảng cáo, hoạch định chính sách khuyến mãi, MPR, bán hàng trự tiếp, mar trực tiếp và mar internet.

  pdf46p thick_12 15-07-2014 178 59   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp "Chiến lược sản phẩm cho khách hàng công nghiệp tại Công ty Nhựa cao cấp hàng không" nhằm phân tích tình hình thực trạng thị trường các khách hàng công nghiệp tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng không, để qua đó đề xuất các chiến lược, biện pháp marekting mix phù hợp cho các sản phẩm, góp phần giữ vững nâng cao lợi thế của Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không trong điều kiện sản xuất kinh doanh mới.

  pdf88p khongxinhkhngodep 12-07-2014 132 17   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản Chương 1 Tổng quan về marketing trình bày về khái niệm marketing, quá trình phát triển của marketing, mục tiêu và chức năng của marketing. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học Marketing căn bản nhanh.

  pdf12p vespa_12 14-04-2014 83 7   Download

 • Marketing căn bản nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về marekting, phân tích tầm quan trọng cảu marketing, giúp sinh viên hiểu rõ các hoạt động marketing và biết ứng dụng marketing vào thực tế của doanh nghiệp.

  pdf7p six_12 14-03-2014 41 5   Download

 • Nội dung chính của bài giảng marketing căn bản chương 3 Nghiên cứu thị trường trình bày về nội dung nghiên cứu thị trường, quy trình nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường và lựu chọn thị trường mục tiêu.

  pdf8p vespa_12 14-04-2014 151 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị marekting
p_strCode=quantrimarekting

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2