intTypePromotion=1
ADSENSE

Qui luật giá trị

Xem 1-20 trên 145 kết quả Qui luật giá trị
 • Tài liệu "Cải cách Hồ Quí Ly" do hai tác giả Luật sư Phan Đăng Thanh (Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ Sử học) và Luật sư Trương Thị Hòa (Thạc sĩ Luật học, Thạc sĩ Sử học) biên soạn. Với mong muốn giúp độc giả hiểu rõ về sự nghiệp cải cách của Hồ Quí Ly và giá trị lịch sử của Thành nhà Hồ, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Chí Minh xuất bản quyển sách Cải cách Hồ Quí Ly.

  pdf177p viastonmartin 08-09-2022 9 1   Download

 • Giáo trình "Cơ lý thuyết (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề)" nhằm giúp học viên trình bày được các tiên đề, định luật cơ bản về tĩnh học, động học, động lực học; xác định được các loại liên kết, vẽ được các phản lực liên kết; sử dụng thành thạo các điều kiện cân bằng để tính được giá trị của các phản lực liên kết. Phần 1 trình bày những nội dung về: những khái niệm cơ bản và các nguyên lý tĩnh học; hệ lực phẳng đồng qui; hệ lực phẳng song song - ngẫu lực - mô men của một lực đối với một điểm;...

  pdf65p ryomaechizen 01-07-2022 9 0   Download

 • Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản văn hóa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng là điều đã được quy định trong các văn bản pháp luật của nhà nước, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm về vấn đền này của phần 1 cuốn sách.

  pdf106p bakerboys04 16-05-2022 17 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các đạo luật quy định hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p bakerboys04 16-05-2022 16 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách Hơn cả tiền bạc có kết cấu nội dung gồm 11 chương: giới thiệu, những qui luật là thiết yếu nhưng chúng không đảm bảo cho một trận chiến thắng, tập trung vào những dự đoán có thể kiểm soát những ưu tiên của bạn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p huyenhuyen0827 13-04-2022 13 1   Download

 • (NB) Giáo trình Cơ ứng dụng với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các tiên đề, định luật cơ bản về tĩnh học, động học, động lực học; Xác định được các loại liên kết, vẽ được các phản lực liên kết; Sử dụng thành thạo các điều kiện cân bằng để tính được giá trị của các phản lực liên kết; Xác định được các yếu tố của các loại chuyển động cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf57p hoatudang09 15-03-2022 15 2   Download

 • (NB) Giáo trình Phay rãnh - Cắt đứt với mục tiêu giúp người học có thể Trình bày được các các thông số hình học của dao phay rãnh; Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao phay rãnh, cắt đứt; Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi phay rãnh, cắt đứt; Vận hành thành thạo máy phay để gia công rãnh, cắt đứt đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy; Giải thích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục; Năng lực tự chủ và trách nhiệm; Rèn luyện tính kỷ luật, kiê...

  pdf52p hoatudang09 15-03-2022 15 2   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sơ sở lý luận của vấn đề bảo hộ quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam. Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ làm sáng tỏ các cơ sở pháp lý, đưa ra những nhận xét, đánh giá việc áp dụng các qui định của pháp luật về vấn đề bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam. Qua đó nêu lên những kiến nghị trong việc áp dụng pháp luật và hoàn thiện pháp luật quyền liên quan trong giai đoạn hiện nay.

  pdf93p badbuddy05 21-02-2022 11 3   Download

 • Luận văn đƣợc nghiên cứu với mục đích lấy các giá trị cốt lõi của QTCT theo nguyên tắc của OECD làm trung tâm để phân tích, đƣa ra các nguyên nhân dẫn đến thất bại, đổ vỡ của Vinashin. Từ đó phân tích thực trạng pháp lý và hệ thống hóa những kiến thức pháp lý về quản trị TĐKTNN. Đưa ra những bất cập của các qui định pháp luật về quản trị TĐKTNN và việc bất hợp lý trong áp dụng các qui định này tại Vinashin; tìm ra phương hướng và đề xuất những điểm cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới góp phần cải cách các quy định về QTTĐKT ở Việt Nam.

  pdf111p badbuddy05 16-02-2022 8 1   Download

 • Mục đích của nghiên cứu là xác định thông số S và m cho đất sét yếu tại khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam thông qua hai công trình Cảng nước sâu Lạch Huyện – Hải Phòng (khu vực phía Bắc) và Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (khu vực phía Nam). Dựa vào thí nghiệm nén ba trục không cố kết không thoát nước (UU) và thí nghiệm nén nở hông (UC) để xác định cường độ kháng cắt không thoát nước trong phòng thí nghiệm.

  pdf8p thienlangso 15-12-2021 17 1   Download

 • Tài liệu nhằm phục vụ cho các em học sinh đang ôn luyện kì thi THPT Quốc gia. Hi vọng với Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn GDCD có đáp án - Trường THPT Hùng Vương này các em sẽ ôn tập thật tốt và tự tin bước vào kì thi quan trọng sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

  doc6p elfredatran 29-05-2021 11 0   Download

 • Giáo trình Thiết bị cơ khí đại cương giúp các bạn đọc có thể khái quát được những vấn đề cơ bản về gia công cơ khí; Nêu được các khái niệm về nguyên công, lần gá, bước, độ chính xác, chuẩn, gá đặt; Vận dụng những kiến thức của môn học để tính toán, thiết kế và bảo quản đồ gá; Thiết kế được tiến trình hoặc qui trình công nghệ gia công cơ; Tích cực trong học tập, tìm hiểu thêm trong quá trình thực tập xưởng; Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

  doc90p calliope09 20-05-2021 29 3   Download

 • Là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất, Hiến pháp qui định về những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, về tổ chức bộ máy nhà nước. Trong đó có cả các giá trị xã hội truyền thống. Các giá trị xã hội được thể hiện rõ nét trong Hiến pháp gồm: Hiếu học; coi trọng gia đình; đoàn kết, tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn.

  pdf7p viankara2711 10-12-2019 58 3   Download

 • Giống cua nước ngọt Orientalia Dang, 1975 (Potamidae) được Đặng Ngọc Thanh (1975) [5] xác lập ở Việt Nam, nhưng về danh pháp, Orientalia bị coi là tên đồng danh mới (junior homonym) của giống Ốc (Mollusca) Orientalia Radoman, 1972. Các tác giả Yeo et al. (1998, 2005), Yeo & Naruse (2007) [8, 9, 10] đã có bàn luận về vấn đề này và cho là tên giống cua Orientalia Dang phải được thay bằng tên giống cua Hainanpotamon Dai, 1995 được xác lập ở đảo Hải Nam (Trung Quốc), tên này được các tác giả trên coi là tên đồng vật mới (junior synonym) của giống Orientalia Dang.

  pdf4p trinhthamhodang 24-10-2019 37 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: luận văn đưa ra các vấn đề khái quát chung về thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh, qua đó đi sâu vào phân tích các quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh. Luận văn cũng phân tích thực trạng pháp luật về thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh theo pháp luật hiện hành từ thực trạng thực hiện tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  pdf28p cotithanh321 06-08-2019 55 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu tìm hiểu các quy định về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời khảo sát, đánh giá thực tế thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh.

  pdf30p thanhngan29092009 26-09-2018 74 4   Download

 • Đề cương ôn tập HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017-2018 - THCS Chuyên Bảo Lộc tổng hợp kiến thức môn học, nắm vững các phần bài học trọng tâm giúp ôn tập nhanh và dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hieutran929 20-08-2018 185 5   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về điều kiện ra đời và tồn tại của nền sản xuất hàng hóa, những đặc trưng và ưu thế của nền sản xuất hàng hóa, mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng hóa, khái niệm và hai thuộc tính của hàng hóa, tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, lượng giá trị của hàng hóa, nguồn gốc – bản chất của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, qui luật lưu thông tiền tệ và lạm phát.

  ppt76p kloikloi 12-10-2017 747 59   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sơ sở lý luận của vấn đề bảo hộ quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam. Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ làm sáng tỏ các cơ sở pháp lý, đưa ra những nhận xét, đánh giá việc áp dụng các qui định của pháp luật về vấn đề bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam. Qua đó nêu lên những kiến nghị trong việc áp dụng pháp luật và hoàn thiện pháp luật quyền liên quan trong giai đoạn hiện nay.

  pdf26p hannguyetti 09-04-2017 90 10   Download

 • Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 1 trình bày về học thuyết giá trị. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá; tìm hiểu thế bào là hàng hóa, thế nào là tiền tệ; nắm bắt nội dung của qui luật giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p allbymyself_07 01-02-2016 95 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Qui luật giá trị
p_strCode=quiluatgiatri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2